The Time Now > ฝรั่งเศส > Brest > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Brest, ฝรั่งเศส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 5:45:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brest Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3359 กิโลเมตรจาก Brest
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
38.53°F
41°F
6.84 mph 260° ตะวันตก
93%
29.95 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:52 AM
6:10 PM
9:18
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:54 AM
9:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Brest

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
52°F
48°F
52°F
52°F
52°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
41°F
46°F
43°F
46°F
46°F
48°F
46°F
46°F
จุดน้ำค้าง
41°F
45°F
46°F
52°F
52°F
52°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
289°ตะวันตก
16 mph
196°ใต้
17 mph
158°ใต้
16 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
248°ตะวันตก
13 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
81%
95%
97%
99%
97%
98%
97%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
10%
40%
41%
37%
62%
25%
38%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Brest

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
52°F
52°F
52°F
54°F
54°F
46°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
50°F
50°F
46°F
48°F
48°F
43°F
39°F
ระดับที่สบาย
45°F
48°F
46°F
45°F
48°F
46°F
36°F
43°F
จุดน้ำค้าง
45°F
52°F
52°F
41°F
52°F
48°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
249°ตะวันตก
14 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
261°ตะวันตก
16 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
24 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
27 mph
260°ตะวันตก
18 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
4
4
6
6
5
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
98%
98%
71%
96%
84%
70%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
61%
69%
77%
66%
61%
62%
83%
53%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
48°F
43°F
43°F
46°F
46°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
36°F
37°F
36°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
43°F
43°F
36°F
39°F
37°F
39°F
45°F
จุดน้ำค้าง
36°F
41°F
39°F
30°F
43°F
34°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
180°ใต้
12 mph
170°ใต้
9 mph
100°ตะวันออก
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
200°ใต้
15 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
2
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
79%
94%
58%
89%
61%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
42%
50%
68%
4%
76%
52%
63%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.54 นิ้ว
-
0.46 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Brest

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด