The Time Now > ฝรั่งเศส > Angers > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Angers, ฝรั่งเศส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 7:47:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Marce

เมฆมากเป็นส่วนมาก. อ่อน.
ระยะทาง
3283 กิโลเมตรจาก Angers
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
59°F
1.86 mph 170° ใต้
73%
29.83 "Hg
อ. 22 ก.ย. 2563, 7:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:49 AM
7:58 PM
12:9
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:07 PM
11:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Angers

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
57°F
59°F
70°F
61°F
46°F
48°F
59°F
ระดับที่สบาย
63°F
57°F
59°F
73°F
61°F
45°F
45°F
59°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
48°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
251°ตะวันตก
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
258°ตะวันตก
11 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
264°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
4
4
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
96%
96%
68%
93%
100%
100%
76%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
30%
47%
67%
32%
8%
44%
62%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Angers

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
59°F
57°F
57°F
59°F
64°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
46°F
46°F
45°F
34°F
43°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
66°F
54°F
52°F
50°F
55°F
64°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
52°F
45°F
43°F
39°F
48°F
46°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
280°ตะวันตก
4 mph
80°ตะวันออก
11 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
3
3
0
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
82%
66%
69%
52%
53%
49%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
87%
75%
59%
84%
5%
6%
6%
49%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.62 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
59°F
63°F
66°F
59°F
61°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
50°F
48°F
50°F
46°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
64°F
59°F
63°F
63°F
55°F
55°F
59°F
จุดน้ำค้าง
54°F
45°F
54°F
57°F
41°F
37°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
24 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
280°ตะวันตก
10 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
5
6
5
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
59%
74%
84%
52%
48%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
47%
72%
74%
59%
6%
40%
44%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Angers

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด