The Time Now > ฟินแลนด์ > Suonenjoki > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Suonenjoki, ฟินแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 05 ธันวาคม 2562 7:57:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuopio Airport

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4554 กิโลเมตรจาก Suonenjoki
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
30.43°F
33.8°F
15.53 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
81%
29.09 "Hg
พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 7:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:14 AM
2:42 PM
5:28
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:56 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Suonenjoki

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
34°F
32°F
36°F
34°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
30°F
28°F
28°F
32°F
34°F
28°F
28°F
27°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
32°F
34°F
34°F
32°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
258°ตะวันตก
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
2 mph
263°ตะวันตก
5 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
95%
97%
95%
97%
100%
89%
96%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
47%
30%
36%
66%
44%
3%
32%
64%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.11 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
1.58 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Suonenjoki

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
34°F
32°F
36°F
32°F
25°F
21°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
28°F
32°F
23°F
21°F
19°F
19°F
ระดับที่สบาย
32°F
28°F
23°F
28°F
23°F
21°F
7°F
16°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
27°F
34°F
27°F
21°F
16°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
174°ใต้
8 mph
255°ตะวันตก
14 mph
186°ใต้
6 mph
268°ตะวันตก
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
96%
85%
92%
88%
96%
87%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
73%
79%
61%
74%
63%
61%
58%
41%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
0.11 นิ้ว
1.72 นิ้ว
0.75 นิ้ว
1.75 นิ้ว
1.67 นิ้ว
1.4 นิ้ว
1.49 นิ้ว
0.07 นิ้ว


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
25°F
36°F
36°F
30°F
32°F
36°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
21°F
23°F
25°F
25°F
25°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
10°F
16°F
19°F
19°F
18°F
30°F
19°F
จุดน้ำค้าง
23°F
27°F
27°F
25°F
27°F
36°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
95%
92%
96%
97%
97%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
55%
62%
58%
50%
73%
63%
51%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.1 นิ้ว
-
หิมะตก
2.29 นิ้ว
1.95 นิ้ว
1.79 นิ้ว
0.69 นิ้ว
4.13 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.14 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Suonenjoki

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด