The Time Now > ฟินแลนด์ > Suomussalmi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Suomussalmi, ฟินแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 9:02:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kajaani Airport

เมฆต่ำ. เย็น.
ระยะทาง
4717 กิโลเมตรจาก Suomussalmi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
48.43°F
50°F
4.35 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
100%
29.12 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 8:50 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
2:34 AM
11:41 PM
21:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
2:02 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Suomussalmi

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
61°F
54°F
46°F
55°F
61°F
63°F
50°F
ระดับที่สบาย
45°F
61°F
52°F
43°F
52°F
61°F
63°F
48°F
จุดน้ำค้าง
48°F
54°F
50°F
48°F
50°F
48°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
188°ใต้
10 mph
186°ใต้
9 mph
181°ใต้
9 mph
175°ใต้
6 mph
196°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
76%
85%
100%
83%
65%
68%
100%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
62%
55%
37%
56%
60%
62%
56%
10%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Suomussalmi

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
63°F
64°F
63°F
63°F
72°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
46°F
50°F
46°F
48°F
43°F
48°F
45°F
ระดับที่สบาย
57°F
61°F
64°F
59°F
61°F
75°F
59°F
59°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
45°F
48°F
46°F
46°F
55°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
169°ใต้
10 mph
187°ใต้
10 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
105°ตะวันออก
11 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
65%
50%
64%
61%
42%
85%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
83%
74%
5%
72%
69%
6%
68%
66%
ฝนตก
0.48 นิ้ว
0.23 นิ้ว
-
0.45 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
0.16 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
45°F
46°F
46°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
37°F
43°F
36°F
50°F
55°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
90°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
51%
38%
66%
79%
56%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
45%
50%
60%
51%
6%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Suomussalmi

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด