The Time Now > ฟินแลนด์ > Suomussalmi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Suomussalmi, ฟินแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 6:54:13 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kajaani Airport

หิมะเบาๆ. ครึ้มฝน. หนาว.
ระยะทาง
4717 กิโลเมตรจาก Suomussalmi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
17.6°F
4.91°F
14°F
11.18 mph 90° ตะวันออก
86%
29.59 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:05 AM
3:30 PM
6:25
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:21 AM
7:57 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Suomussalmi

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
12°F
14°F
12°F
12°F
12°F
14°F
12°F
10°F
ระดับที่สบาย
-0°F
1°F
1°F
1°F
1°F
3°F
1°F
-2°F
จุดน้ำค้าง
7°F
9°F
9°F
9°F
9°F
10°F
9°F
9°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
93°ตะวันออก
9 mph
96°ตะวันออก
7 mph
96°ตะวันออก
7 mph
94°ตะวันออก
8 mph
97°ตะวันออก
9 mph
95°ตะวันออก
8 mph
96°ตะวันออก
8 mph
91°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
82%
84%
85%
85%
84%
85%
91%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
45%
38%
52%
47%
44%
50%
50%
47%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.54 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.57 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Suomussalmi

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
14°F
14°F
12°F
21°F
30°F
27°F
23°F
30°F
อุณหภูมิต่ำ
12°F
12°F
9°F
9°F
21°F
18°F
10°F
18°F
ระดับที่สบาย
1°F
1°F
-0°F
5°F
23°F
14°F
7°F
14°F
จุดน้ำค้าง
9°F
10°F
7°F
12°F
28°F
21°F
12°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
96°ตะวันออก
8 mph
95°ตะวันออก
7 mph
88°ตะวันออก
8 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
196°ใต้
15 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
170°ใต้
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
84%
85%
82%
93%
83%
87%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
70%
62%
73%
62%
61%
5%
52%
61%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
2.24 นิ้ว
1.86 นิ้ว
2.81 นิ้ว
2.54 นิ้ว
2.7 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
1.34 นิ้ว


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
23°F
19°F
16°F
21°F
21°F
25°F
25°F
อุณหภูมิต่ำ
16°F
9°F
7°F
10°F
12°F
14°F
16°F
ระดับที่สบาย
5°F
-2°F
7°F
12°F
14°F
12°F
19°F
จุดน้ำค้าง
18°F
9°F
14°F
18°F
19°F
19°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
280°ตะวันตก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
93%
95%
91%
95%
93%
97%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
79%
57%
5%
43%
3%
5%
46%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
9.76 นิ้ว
1.22 นิ้ว
-
0.19 นิ้ว
-
-
0.69 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Suomussalmi

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด