The Time Now > ฟินแลนด์ > Salo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salo, ฟินแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 1:34:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Turku Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
4356 กิโลเมตรจาก Salo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
48.2°F
15.53 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
56%
29.71 "Hg
ศ. 03 ก.ค. 2563, 1:20 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:08 AM
10:54 PM
18:46
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:26 PM
2:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 10:38 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
59°F
54°F
63°F
59°F
59°F
50°F
54°F
ระดับที่สบาย
66°F
59°F
54°F
63°F
57°F
59°F
48°F
52°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
50°F
50°F
55°F
57°F
48°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
181°ใต้
9 mph
193°ใต้
10 mph
169°ใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
68%
89%
65%
87%
93%
95%
100%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
8%
40%
52%
57%
36%
9%
56%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 03 ก.ค.
ส. 04 ก.ค.
อา. 05 ก.ค.
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
63°F
63°F
63°F
64°F
66°F
66°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
50°F
55°F
52°F
48°F
45°F
50°F
ระดับที่สบาย
64°F
59°F
63°F
63°F
63°F
64°F
66°F
63°F
จุดน้ำค้าง
46°F
55°F
55°F
52°F
52°F
54°F
41°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
196°ใต้
10 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
86%
78%
68%
66%
70%
41%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
78%
99%
63%
74%
48%
40%
66%
ฝนตก
-
0.45 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.4 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
68°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
50°F
54°F
55°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
52°F
50°F
48°F
50°F
48°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
3 mph
200°ใต้
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
13 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
59%
44%
42%
43%
42%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
48%
49%
6%
6%
6%
6%
54%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 10:38 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด