The Time Now > เอธิโอเปีย > Addis Ababa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Addis Ababa, เอธิโอเปีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 11:05:25 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Djibouti Ambouli

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2741 กิโลเมตรจาก Addis Ababa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
87.19°F
71.6°F
4.35 mph 100° ตะวันออก
70%
30.01 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 10:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
6:01 PM
11:43
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:57 PM
1:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Addis Ababa

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
59°F
72°F
52°F
41°F
59°F
73°F
52°F
ระดับที่สบาย
41°F
59°F
75°F
50°F
37°F
59°F
75°F
50°F
จุดน้ำค้าง
41°F
48°F
43°F
39°F
37°F
41°F
39°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
17°เหนือ
4 mph
78°ตะวันออก
9 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
94°ตะวันออก
4 mph
11°เหนือ
6 mph
95°ตะวันออก
8 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
77°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
69%
36%
62%
90%
50%
29%
51%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
12 ไมล์
33 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
26 ไมล์
40 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
10%
4%
5%
11%
2%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Addis Ababa

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
39°F
36°F
37°F
52°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
70°F
75°F
70°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
43°F
39°F
34°F
32°F
34°F
34°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
94°ตะวันออก
8 mph
93°ตะวันออก
9 mph
95°ตะวันออก
9 mph
86°ตะวันออก
8 mph
81°ตะวันออก
6 mph
160°ใต้
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
32%
27%
25%
26%
23%
24%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
2%
1%
1%
1%
2%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
50°F
36°F
41°F
48°F
50°F
50°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
17 mph
80°ตะวันออก
19 mph
80°ตะวันออก
16 mph
70°ตะวันออก
15 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
27%
33%
43%
48%
48%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
48%
6%
6%
37%
40%
46%
34%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Addis Ababa

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด