The Time Now > เอธิโอเปีย > Addis Ababa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Addis Ababa, เอธิโอเปีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 12:24:31 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Addis Ababa Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2741 กิโลเมตรจาก Addis Ababa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
50°F
7.46 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
50%
30.33 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
6:30 PM
11:44
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:57 AM
10:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Addis Ababa

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
59°F
52°F
59°F
73°F
57°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
77°F
59°F
52°F
59°F
77°F
57°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
45°F
52°F
48°F
48°F
45°F
46°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
4 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
75%
89%
68%
35%
68%
81%
87%
ทัศนวิสัย
35 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
33 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
9%
8%
9%
3%
5%
8%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Addis Ababa

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
75°F
72°F
72°F
72°F
70°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
50°F
50°F
52°F
50°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
43°F
46°F
46°F
46°F
46°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
160°ใต้
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
40%
36%
42%
42%
42%
43%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
5%
44%
40%
52%
55%
43%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
73°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
36°F
28°F
32°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
110°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
40%
28%
19%
24%
38%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
40%
48%
4%
3%
4%
6%
54%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Addis Ababa

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด