The Time Now > อียิปต์ > Idfu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Idfu, อียิปต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 2:09:40 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luxor Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
2796 กิโลเมตรจาก Idfu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
41°F
13.67 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
43%
30.15 "Hg
10 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 1:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:34 AM
5:25 PM
10:51
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:25 AM
2:25 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
54°F
43°F
50°F
64°F
48°F
39°F
48°F
ระดับที่สบาย
68°F
48°F
37°F
46°F
64°F
45°F
36°F
45°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
32°F
32°F
30°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
48%
65%
50%
25%
50%
71%
55%
ทัศนวิสัย
37 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
39 ไมล์
27 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
64°F
66°F
70°F
70°F
77°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
43°F
39°F
37°F
41°F
41°F
54°F
57°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
64°F
66°F
66°F
75°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
34°F
30°F
30°F
34°F
34°F
32°F
27°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
29%
26%
32%
29%
23%
13%
10%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
77°F
79°F
72°F
72°F
72°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
55°F
57°F
52°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
9°F
28°F
25°F
34°F
41°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
350°เหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
4
1
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
6%
15%
13%
25%
35%
29%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
1%
4%
5%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด