The Time Now > อียิปต์ > Idfu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Idfu, อียิปต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563 12:17:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luxor Airport

โปร่ง. ร้อน.
ระยะทาง
2796 กิโลเมตรจาก Idfu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
89.51°F
60.8°F
5.59 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
38%
29.74 "Hg
10 ไมล์
อ. 11 ส.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:20 AM
6:25 PM
13:5
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:18 PM
11:51 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
91°F
106°F
95°F
82°F
88°F
106°F
93°F
ระดับที่สบาย
81°F
90°F
104°F
91°F
81°F
86°F
102°F
90°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
2°เหนือ
7 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
27%
15%
20%
33%
26%
15%
19%
ทัศนวิสัย
35 ไมล์
40 ไมล์
48 ไมล์
43 ไมล์
37 ไมล์
40 ไมล์
48 ไมล์
46 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
106°F
106°F
106°F
108°F
109°F
111°F
108°F
106°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
79°F
77°F
81°F
81°F
90°F
90°F
88°F
ระดับที่สบาย
102°F
100°F
100°F
104°F
106°F
106°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
41°F
36°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
16%
15%
15%
14%
9%
9%
12%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
106°F
108°F
108°F
109°F
109°F
109°F
109°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
ระดับที่สบาย
102°F
100°F
100°F
102°F
102°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
41°F
32°F
37°F
45°F
43°F
41°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
1
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
8%
9%
12%
12%
11%
9%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
4%
3%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด