The Time Now > อียิปต์ > Idfu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Idfu, อียิปต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 21 สิงหาคม 2562 1:14:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Luxor Airport

โปร่ง. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
2796 กิโลเมตรจาก Idfu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
87.1°F
59°F
ไม่มีลม
38%
29.8 "Hg
10 ไมล์
พ. 21 ส.ค. 2562, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:24 AM
6:19 PM
12:55
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:26 PM
9:19 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 8:12 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
77°F
108°F
93°F
81°F
77°F
108°F
91°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
104°F
90°F
81°F
77°F
106°F
88°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
50°F
45°F
48°F
48°F
48°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
4
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
39%
14%
18%
32%
36%
13%
18%
ทัศนวิสัย
38 ไมล์
43 ไมล์
49 ไมล์
45 ไมล์
38 ไมล์
42 ไมล์
50 ไมล์
48 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 21 ส.ค.
พฤ. 22 ส.ค.
ศ. 23 ส.ค.
ส. 24 ส.ค.
อา. 25 ส.ค.
จ. 26 ส.ค.
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
108°F
108°F
108°F
108°F
109°F
111°F
108°F
106°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
77°F
79°F
86°F
86°F
84°F
ระดับที่สบาย
102°F
102°F
102°F
102°F
104°F
104°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
48°F
48°F
46°F
37°F
37°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
21 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
22 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
5
6
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
14%
15%
14%
13%
8%
9%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
อ. 03 ก.ย.
พ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
106°F
109°F
109°F
109°F
109°F
109°F
109°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
100°F
104°F
102°F
102°F
104°F
102°F
104°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
36°F
36°F
39°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
340°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
340°เหนือ
11 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
3
4
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
9%
10%
8%
9%
10%
9%
10%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
4%
4%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Idfu

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 8:12 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด