The Time Now > อียิปต์ > Bilbays > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bilbays, อียิปต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2561 4:35:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cairo Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
2954 กิโลเมตรจาก Bilbays
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
83.08°F
55.4°F
11.18 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
37%
29.98 "Hg
จ. 15 ต.ค. 2561, 4:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
5:23 PM
11:28
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:43 AM
10:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bilbays

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 2:19 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
64°F
64°F
84°F
72°F
66°F
73°F
84°F
ระดับที่สบาย
75°F
64°F
64°F
84°F
73°F
66°F
77°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
59°F
61°F
59°F
61°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
2°เหนือ
6 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
345°เหนือ
11 mph
353°เหนือ
7 mph
7°เหนือ
5 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
352°เหนือ
8 mph
358°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
81%
82%
43%
71%
79%
65%
37%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
26 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
34 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
5%
9%
6%
3%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bilbays

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 16 ต.ค.
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
88°F
91°F
93°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
79°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
84°F
86°F
90°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
57°F
57°F
55°F
39°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
78°ตะวันออก
9 mph
95°ตะวันออก
13 mph
250°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
3 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
42%
40%
39%
32%
15%
28%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
2%
2%
3%
2%
4%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
84°F
84°F
90°F
91°F
88°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
72°F
72°F
75°F
77°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
84°F
88°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
54°F
45°F
43°F
48°F
55°F
54°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
190°ใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
290°ตะวันตก
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
1
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
27%
26%
26%
33%
33%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
55%
4%
4%
6%
6%
7%
4%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bilbays

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 2:19 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด