The Time Now > เอกวาดอร์ > Guayaquil > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guayaquil, เอกวาดอร์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 เมษายน 2564 7:02:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Guayaquil / Simon Bolivar

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5527 กิโลเมตรจาก Guayaquil
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
5.59 mph 190° ใต้
74%
29.77 "Hg
จ. 19 เม.ย. 2564, 6:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:17 AM
6:20 PM
12:3
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:15 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guayaquil

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 เม.ย. 2564, 1:19 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
75°F
75°F
88°F
79°F
75°F
75°F
88°F
ระดับที่สบาย
82°F
75°F
75°F
97°F
82°F
77°F
75°F
95°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
181°ใต้
4 mph
255°ตะวันตก
4 mph
274°ตะวันตก
6 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
90%
94%
63%
79%
84%
90%
61%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
62%
41%
28%
40%
40%
11%
12%
40%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guayaquil

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 เม.ย. 2564, 4:22 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
84°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
91°F
93°F
93°F
90°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
290°ตะวันตก
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
0
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
64%
64%
63%
65%
66%
68%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
58%
62%
59%
57%
56%
51%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
90°F
88°F
86°F
86°F
90°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
70°F
66°F
66°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
190°ใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
2 mph
280°ตะวันตก
2 mph
350°เหนือ
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
71%
70%
66%
56%
59%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
42%
6%
54%
39%
39%
39%
45%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guayaquil

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 เม.ย. 2564, 1:19 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด