The Time Now > เอกวาดอร์ > Cuenca > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cuenca, เอกวาดอร์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 12:32:40 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cuenca / Mariscal Lamar

เย็น.
ระยะทาง
5464 กิโลเมตรจาก Cuenca
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
53.38°F
50°F
3.11 mph 80° ตะวันออก
88%
30.3 "Hg
จ. 14 ต.ค. 2562, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:07 PM
12:10
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:14 PM
5:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cuenca

อัพเดทล่าสุด: อา. 13 ต.ค. 2562, 7:18 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
45°F
64°F
54°F
48°F
55°F
64°F
50°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
64°F
52°F
46°F
55°F
64°F
48°F
จุดน้ำค้าง
45°F
41°F
45°F
48°F
45°F
43°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
107°ตะวันออก
4 mph
102°ตะวันออก
4 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
99°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
4 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
90%
48%
84%
89%
64%
49%
84%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
76%
11%
50%
60%
52%
58%
58%
61%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cuenca

อัพเดทล่าสุด: อา. 13 ต.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
46°F
45°F
46°F
48°F
46°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
64°F
64°F
63°F
63°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
45°F
46°F
46°F
46°F
55°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
78°ตะวันออก
7 mph
101°ตะวันออก
8 mph
96°ตะวันออก
8 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
185°ใต้
7 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
52%
47%
53%
59%
54%
69%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
89%
68%
71%
75%
82%
83%
63%
80%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.85 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.63 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
61°F
63°F
59°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
110°ตะวันออก
3 mph
190°ใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
4 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
79%
81%
85%
75%
70%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
63%
84%
84%
86%
82%
82%
73%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.65 นิ้ว
0.89 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.89 นิ้ว
0.85 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cuenca

อัพเดทล่าสุด: อา. 13 ต.ค. 2562, 7:18 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด