The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Santo Domingo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santo Domingo, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 1:42:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Las Americas

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4916 กิโลเมตรจาก Santo Domingo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
70.18°F
71.6°F
4.35 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
30.07 "Hg
จ. 25 มิ.ย. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
7:19 PM
13:14
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:27 PM
3:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
88°F
79°F
75°F
73°F
88°F
79°F
ระดับที่สบาย
72°F
73°F
95°F
81°F
73°F
73°F
97°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
4°เหนือ
7 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
89°ตะวันออก
6 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
17°เหนือ
7 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
104°ตะวันออก
6 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
97%
60%
82%
91%
97%
58%
83%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
34%
40%
11%
28%
25%
7%
27%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
100°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
101°ตะวันออก
8 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
61%
62%
65%
58%
62%
48%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
40%
28%
35%
30%
6%
26%
5%
40%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
อา. 08 ก.ค.
จ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
102°F
104°F
102°F
104°F
106°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
13 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
58%
73%
74%
75%
77%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
37%
6%
5%
5%
40%
45%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.27 นิ้ว
0.63 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด