The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Santo Domingo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santo Domingo, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 3:45:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Las Americas

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
4916 กิโลเมตรจาก Santo Domingo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
4.35 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
29.86 "Hg
อา. 20 ส.ค. 2560, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:22 AM
7:04 PM
12:42
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:05 AM
5:26 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
86°F
79°F
75°F
81°F
86°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
75°F
97°F
82°F
77°F
86°F
97°F
81°F
73°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
15°เหนือ
7 mph
109°ตะวันออก
4 mph
88°ตะวันออก
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
68°ตะวันออก
6 mph
357°เหนือ
6 mph
348°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
68%
89%
93%
82%
66%
88%
94%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
14 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
51%
5%
21%
53%
51%
21%
52%
37%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
-
-
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ส.ค. 2560, 10:19 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
อา. 20 ส.ค.
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
90°F
88°F
90°F
91°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
97°F
97°F
97°F
97°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
73°F
75°F
72°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
7 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
87°ตะวันออก
7 mph
102°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
68%
69%
66%
69%
58%
56%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
63%
62%
61%
49%
37%
29%
6%
6%
ฝนตก
0.46 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ส.ค.
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
91°F
91°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
113°F
113°F
113°F
117°F
117°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
10 mph
110°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
55%
75%
74%
75%
76%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
34%
46%
38%
30%
36%
36%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด