The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Santo Domingo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santo Domingo, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 22 เมษายน 2562 10:24:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Jina

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
4916 กิโลเมตรจาก Santo Domingo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
84.58°F
71.6°F
ไม่มีลม
74%
30.04 "Hg
จ. 22 เม.ย. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
6:58 PM
12:40
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:18 PM
8:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 8:15 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
73°F
70°F
68°F
84°F
73°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
90°F
73°F
66°F
68°F
88°F
73°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
21°เหนือ
4 mph
21°เหนือ
6 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
97°ตะวันออก
4 mph
6°เหนือ
ไม่มีลม
6 mph
12°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
82%
91%
97%
59%
81%
88%
95%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
15 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
17%
18%
10%
14%
11%
13%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
จ. 22 เม.ย.
อ. 23 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
จ. 29 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
68°F
68°F
70°F
68°F
70°F
70°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
88°F
90°F
90°F
93°F
93°F
97°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
92°ตะวันออก
7 mph
21°เหนือ
8 mph
96°ตะวันออก
8 mph
111°ตะวันออก
9 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
62%
59%
57%
56%
64%
58%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
9%
9%
30%
11%
5%
5%
8%
9%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 30 เม.ย.
พ. 01 พ.ค.
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
จ. 06 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
113°F
115°F
117°F
115°F
117°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
110°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
13 mph
110°ตะวันออก
13 mph
110°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
57%
80%
78%
80%
80%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
37%
7%
28%
29%
36%
37%
33%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 8:15 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด