The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Santo Domingo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santo Domingo, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 9:25:14 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Jina

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
4916 กิโลเมตรจาก Santo Domingo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
5.59 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
89%
29.98 "Hg
อ. 17 ต.ค. 2560, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:34 AM
6:16 PM
11:42
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:36 AM
5:08 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
77°F
75°F
81°F
86°F
77°F
73°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
81°F
73°F
86°F
97°F
79°F
73°F
81°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
106°ตะวันออก
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
351°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
351°เหนือ
5 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
91%
96%
85%
72%
89%
93%
87%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
62%
64%
42%
21%
56%
55%
43%
47%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.25 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 4:18 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 17 ต.ค.
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
82°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
88°F
91°F
90°F
90°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
101°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
77°ตะวันออก
7 mph
95°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
74%
80%
72%
65%
65%
59%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
71%
66%
64%
59%
17%
29%
51%
50%
ฝนตก
0.4 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.78 นิ้ว
0.3 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
95°F
91°F
91°F
97°F
106°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
69%
75%
68%
69%
74%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
57%
46%
39%
41%
47%
56%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.67 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด