The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Santo Domingo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santo Domingo, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 1:20:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Las Americas

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
4916 กิโลเมตรจาก Santo Domingo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
4.35 mph 10° เหนือ
89%
29.89 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:35 AM
6:12 PM
11:37
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:51 AM
2:15 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ต.ค. 2562, 8:20 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
79°F
86°F
75°F
72°F
72°F
88°F
75°F
ระดับที่สบาย
73°F
81°F
97°F
75°F
70°F
72°F
99°F
77°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
70°F
68°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
346°เหนือ
7 mph
355°เหนือ
7 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
1°เหนือ
6 mph
349°เหนือ
7 mph
358°เหนือ
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
3°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
80%
64%
84%
90%
99%
64%
85%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
18%
14%
58%
34%
10%
13%
37%
33%
ฝนตก
-
-
0.63 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ต.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
93°F
95°F
95°F
93°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
343°เหนือ
6 mph
344°เหนือ
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
87°ตะวันออก
6 mph
89°ตะวันออก
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
70%
69%
69%
69%
67%
67%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
89%
50%
57%
51%
47%
44%
47%
42%
ฝนตก
0.63 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
95°F
95°F
97°F
97°F
97°F
104°F
จุดน้ำค้าง
70°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
110°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
100°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
71%
72%
72%
72%
73%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
8%
51%
57%
12%
4%
12%
11%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ต.ค. 2562, 8:20 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด