The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Santo Domingo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santo Domingo, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 2:10:48 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Jina

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
4916 กิโลเมตรจาก Santo Domingo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
8.7 mph 20° เหนือ
63%
29.92 "Hg
พฤ. 18 ต.ค. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:34 AM
6:15 PM
11:41
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:35 PM
1:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ต.ค. 2561, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
75°F
72°F
72°F
82°F
75°F
73°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
73°F
70°F
72°F
90°F
73°F
72°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
70°F
73°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
11°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
7 mph
346°เหนือ
7 mph
16°เหนือ
6 mph
6°เหนือ
6 mph
349°เหนือ
7 mph
358°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
91%
91%
95%
72%
90%
90%
81%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
11%
10%
7%
30%
30%
8%
3%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ต.ค. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
82°F
86°F
86°F
88°F
88°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
91°F
93°F
93°F
93°F
100°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
344°เหนือ
8 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
74%
65%
67%
64%
66%
57%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
38%
30%
4%
5%
5%
6%
31%
6%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
100°F
97°F
113°F
111°F
111°F
108°F
106°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
82°F
81°F
81°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
80°ตะวันออก
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
56%
75%
71%
73%
71%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
48%
4%
8%
10%
8%
9%
9%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ต.ค. 2561, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด