The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Santo Domingo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santo Domingo, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 1:17:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Jina

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
4916 กิโลเมตรจาก Santo Domingo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
95.85°F
73.4°F
18.02 mph 180° ใต้
62%
30.01 "Hg
พฤ. 22 เม.ย. 2564, 1:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
6:58 PM
12:40
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:44 PM
3:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
73°F
72°F
72°F
86°F
75°F
72°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
73°F
70°F
72°F
91°F
77°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
108°ตะวันออก
5 mph
11°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
352°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
84%
88%
95%
57%
82%
90%
80%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
4%
6%
9%
10%
9%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
84°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
68°F
70°F
72°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
88°F
88°F
90°F
88°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
60%
65%
63%
59%
66%
57%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
10 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
6%
4%
4%
6%
43%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
พ. 05 พ.ค.
พฤ. 06 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
68°F
66°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
57%
60%
58%
55%
55%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
42%
6%
6%
91%
91%
91%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.1 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santo Domingo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด