The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Puerto Plata > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Puerto Plata, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 2:35:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Puerto Plata International

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
4971 กิโลเมตรจาก Puerto Plata
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
11.18 mph 90° ตะวันออก
79%
30.01 "Hg
อ. 10 ธ.ค. 2562, 2:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:06 AM
6:04 PM
10:58
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:03 PM
5:29 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Puerto Plata

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
75°F
77°F
82°F
77°F
73°F
75°F
82°F
ระดับที่สบาย
82°F
75°F
81°F
88°F
79°F
73°F
73°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
91°ตะวันออก
10 mph
104°ตะวันออก
11 mph
87°ตะวันออก
14 mph
73°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
10 mph
77°ตะวันออก
12 mph
71°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
91%
86%
68%
86%
93%
96%
68%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
8%
7%
4%
7%
10%
9%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Puerto Plata

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
81°F
84°F
86°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
84°F
88°F
91°F
90°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
73°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
92°ตะวันออก
13 mph
96°ตะวันออก
11 mph
83°ตะวันออก
15 mph
104°ตะวันออก
14 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
110°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
69%
72%
70%
65%
72%
68%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
8%
9%
6%
10%
9%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
81°F
81°F
82°F
82°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
82°F
82°F
84°F
82°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
68°F
70°F
64°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
13 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
67%
68%
72%
59%
62%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
7%
8%
7%
9%
7%
7%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Puerto Plata

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด