The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Mao > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mao, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 2:36:15 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Santiago

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
4995 กิโลเมตรจาก Mao
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.39°F
69.8°F
8.7 mph 160° ใต้
74%
30.01 "Hg
อ. 10 ธ.ค. 2562, 2:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:07 AM
6:06 PM
10:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:05 PM
5:30 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mao

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
75°F
70°F
73°F
86°F
72°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
75°F
70°F
73°F
91°F
72°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
66°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
87°ตะวันออก
9 mph
99°ตะวันออก
8 mph
100°ตะวันออก
9 mph
102°ตะวันออก
12 mph
87°ตะวันออก
7 mph
105°ตะวันออก
6 mph
102°ตะวันออก
7 mph
106°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
83%
97%
82%
56%
84%
92%
100%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
4%
3%
5%
5%
4%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mao

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
88°F
90°F
90°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
68°F
66°F
68°F
68°F
70°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
90°F
91°F
91°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
96°ตะวันออก
11 mph
99°ตะวันออก
11 mph
101°ตะวันออก
12 mph
109°ตะวันออก
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
109°ตะวันออก
14 mph
90°ตะวันออก
13 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
60%
59%
60%
56%
60%
63%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
6%
5%
8%
7%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
86°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
93°F
91°F
91°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
72°F
70°F
68°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
90°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
15 mph
100°ตะวันออก
17 mph
100°ตะวันออก
18 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
4
4
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
56%
61%
59%
54%
55%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
9%
6%
6%
6%
6%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mao

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด