The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Esperanza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Esperanza, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 กันยายน 2563 4:06:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Santiago

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
4989 กิโลเมตรจาก Esperanza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
96.39°F
71.6°F
6.84 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
55%
29.86 "Hg
พ. 23 ก.ย. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:33 AM
6:38 PM
12:5
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:53 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Esperanza

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
73°F
72°F
95°F
79°F
73°F
72°F
95°F
ระดับที่สบาย
82°F
70°F
73°F
102°F
82°F
73°F
73°F
102°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
99°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
4 mph
99°ตะวันออก
5 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
105°ตะวันออก
10 mph
89°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
97%
97%
47%
84%
90%
97%
45%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
15 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Esperanza

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
100°F
99°F
95°F
99°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
91°ตะวันออก
7 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
98°ตะวันออก
9 mph
101°ตะวันออก
9 mph
105°ตะวันออก
8 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
53%
51%
53%
50%
52%
42%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
75%
3%
16%
3%
4%
87%
40%
6%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
93°F
97°F
97°F
99°F
100°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
97°F
102°F
104°F
108°F
117°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
66°F
68°F
70°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
100°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
15 mph
100°ตะวันออก
13 mph
110°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
10 mph
110°ตะวันออก
14 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
38%
40%
38%
38%
39%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
6%
39%
49%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Esperanza

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด