The Time Now > สาธารณรัฐโดมินิกัน > Constanza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Constanza, สาธารณรัฐโดมินิกัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 11:45:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Santiago

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
4968 กิโลเมตรจาก Constanza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.46°F
71.6°F
7.46 mph 110° ตะวันออก
83%
30.12 "Hg
ส. 27 ก.พ. 2564, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:02 AM
6:46 PM
11:44
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:21 PM
7:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Constanza

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
68°F
64°F
68°F
79°F
66°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
64°F
68°F
81°F
66°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
64°F
64°F
64°F
61°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
356°เหนือ
4 mph
15°เหนือ
4 mph
9°เหนือ
7 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
292°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
4 mph
279°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
89%
98%
93%
64%
82%
94%
92%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
11 ไมล์
5 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
49%
40%
52%
36%
32%
6%
51%
46%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Constanza

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ส. 27 ก.พ.
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
79°F
84°F
86°F
86°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
64°F
63°F
64°F
63°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
79°F
79°F
84°F
84°F
84°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
57°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
255°ตะวันตก
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
67%
64%
53%
58%
51%
44%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
84%
56%
64%
40%
58%
6%
5%
7%
ฝนตก
0.56 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 07 มี.ค.
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
70°F
68°F
68°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
86°F
86°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
61°F
66°F
66°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
70°ตะวันออก
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
100°ตะวันออก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
63%
60%
82%
79%
79%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
69%
57%
74%
99%
53%
61%
ฝนตก
-
0.28 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Constanza

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด