The Time Now > คองโก-กินชาซา > Uvira > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Uvira, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 5:46:32 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Goma Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2029 กิโลเมตรจาก Uvira
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.5°F
59°F
6.84 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
61%
30.04 "Hg
3.73 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 4:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
6:21 PM
12:11
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:44 PM
6:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Uvira

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
68°F
68°F
86°F
79°F
70°F
70°F
86°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
68°F
91°F
81°F
68°F
70°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
68°F
68°F
70°F
66°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
169°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
92%
100%
56%
75%
90%
100%
60%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
11%
8%
28%
29%
31%
28%
81%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Uvira

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
70°F
68°F
70°F
63°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
75°F
73°F
73°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
64°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
200°ใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
6 mph
180°ใต้
7 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
64%
66%
69%
68%
74%
74%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
43%
94%
90%
95%
56%
94%
57%
98%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
160°ใต้
5 mph
160°ใต้
7 mph
160°ใต้
6 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
64%
66%
62%
62%
63%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
61%
49%
50%
48%
49%
43%
43%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Uvira

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด