The Time Now > คองโก-กินชาซา > Uvira > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Uvira, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 7:29:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Goma Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆมากเป็นส่วนมาก. อ่อน.
ระยะทาง
2029 กิโลเมตรจาก Uvira
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
60.8°F
8.7 mph 20° เหนือ
83%
30.15 "Hg
3.73 ไมล์
อ. 22 ก.ย. 2563, 6:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
5:59 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:16 AM
10:55 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Uvira

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
70°F
70°F
88°F
79°F
72°F
70°F
90°F
ระดับที่สบาย
81°F
70°F
73°F
91°F
81°F
73°F
75°F
91°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
68°F
66°F
68°F
63°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
10°เหนือ
6 mph
174°ใต้
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
91°ตะวันออก
7 mph
174°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
88%
92%
49%
68%
74%
85%
45%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
25 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
15 ไมล์
22 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
5%
38%
3%
2%
8%
4%
5%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Uvira

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
88°F
88°F
86°F
68°F
66°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
66°F
66°F
73°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
66°F
68°F
54°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
188°ใต้
7 mph
177°ใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
180°ใต้
9 mph
180°ใต้
9 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
47%
51%
51%
59%
66%
66%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
3%
41%
40%
51%
69%
85%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
55°F
61°F
59°F
57°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
190°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
1013 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
160°ใต้
7 mph
170°ใต้
8 mph
160°ใต้
8 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
12
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
54%
53%
62%
58%
50%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
68%
41%
51%
51%
6%
62%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Uvira

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด