The Time Now > คองโก-กินชาซา > Kinshasa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kinshasa, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 8:57:14 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kinshasa / N'Djili

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
1100 กิโลเมตรจาก Kinshasa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
74.68°F
71.6°F
4.35 mph 180° ใต้
89%
29.92 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:02 AM
6:20 PM
12:18
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:44 AM
9:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kinshasa

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
77°F
72°F
72°F
88°F
79°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
81°F
70°F
72°F
97°F
82°F
73°F
79°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
172°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
252°ตะวันตก
5 mph
291°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
85%
98%
99%
60%
85%
92%
85%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
36%
35%
38%
8%
62%
33%
51%
73%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.45 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kinshasa

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
82°F
90°F
90°F
86°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
81°F
93°F
95°F
91°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
70°F
70°F
72°F
72°F
68°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
261°ตะวันตก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
266°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
249°ตะวันตก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
63%
76%
58%
62%
68%
60%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
54%
83%
93%
45%
71%
71%
90%
50%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
97°F
102°F
86°F
88°F
95°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
77°F
79°F
59°F
63°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
3 mph
200°ใต้
4 mph
270°ตะวันตก
3 mph
280°ตะวันตก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
50%
73%
80%
40%
47%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
49%
77%
74%
77%
7%
55%
53%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.38 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kinshasa

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด