The Time Now > คองโก-กินชาซา > Kinshasa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kinshasa, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 4:56:26 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kinshasa / N'Djili

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
1100 กิโลเมตรจาก Kinshasa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
93.2°F
102.74°F
73.4°F
8.7 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
53%
29.74 "Hg
4.35 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 4:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
6:17 PM
12:12
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:42 PM
6:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kinshasa

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
73°F
73°F
93°F
81°F
75°F
75°F
91°F
ระดับที่สบาย
82°F
73°F
75°F
100°F
86°F
77°F
75°F
102°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
175°ใต้
7 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
176°ใต้
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
88%
95%
49%
72%
85%
95%
53%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
25%
25%
9%
6%
25%
35%
70%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kinshasa

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 4:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
86°F
90°F
82°F
81°F
86°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
90°F
95°F
88°F
82°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
73°F
72°F
68°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
175°ใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
248°ตะวันตก
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
265°ตะวันตก
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
3 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
57%
63%
63%
72%
67%
49%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
39%
78%
50%
87%
92%
99%
91%
86%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
82°F
81°F
81°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
68°F
63°F
54°F
57°F
66°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
1 mph
270°ตะวันตก
4 mph
190°ใต้
5 mph
260°ตะวันตก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
0
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
66%
54%
39%
44%
61%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
98%
92%
45%
48%
94%
92%
ฝนตก
0.9 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kinshasa

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด