The Time Now > คองโก-กินชาซา > Gemena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gemena, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 8:56:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kinshasa / N'Djili

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
1385 กิโลเมตรจาก Gemena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.39°F
69.8°F
6.84 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
74%
29.86 "Hg
2.49 ไมล์
อ. 10 ธ.ค. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:35 AM
5:31 PM
11:56
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:12 PM
3:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gemena

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
72°F
93°F
73°F
72°F
82°F
93°F
75°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
102°F
73°F
72°F
86°F
106°F
73°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
68°F
70°F
68°F
70°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
201°ใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
74°ตะวันออก
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
178°ใต้
5 mph
170°ใต้
4 mph
271°ตะวันตก
4 mph
182°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
98%
46%
86%
87%
68%
45%
89%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
10 ไมล์
23 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
26 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
12%
51%
47%
12%
11%
12%
29%
ฝนตก
-
-
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gemena

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
88°F
91°F
90°F
90°F
88°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
86°F
90°F
91°F
90°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
64°F
70°F
59°F
59°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
195°ใต้
4 mph
182°ใต้
4 mph
184°ใต้
5 mph
250°ตะวันตก
4 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
57%
66%
47%
57%
36%
38%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
64%
42%
48%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
97°F
95°F
102°F
100°F
104°F
100°F
จุดน้ำค้าง
54°F
70°F
68°F
75°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
70°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
290°ตะวันตก
2 mph
260°ตะวันตก
2 mph
290°ตะวันตก
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
50%
49%
60%
58%
63%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
60%
53%
59%
59%
ฝนตก
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gemena

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด