The Time Now > คองโก-กินชาซา > Gemena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gemena, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 9:55:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kinshasa / N'Djili

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1385 กิโลเมตรจาก Gemena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.75°F
60.8°F
4.35 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
57%
30.01 "Hg
3.73 ไมล์
อ. 04 ส.ค. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
5:54 PM
12:15
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:47 PM
6:13 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gemena

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:44 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
75°F
79°F
72°F
68°F
70°F
86°F
75°F
ระดับที่สบาย
70°F
75°F
81°F
70°F
68°F
70°F
91°F
77°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
176°ใต้
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
168°ใต้
6 mph
279°ตะวันตก
1 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
85%
77%
90%
98%
100%
60%
82%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
15 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
54%
67%
62%
9%
49%
10%
12%
30%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gemena

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
86°F
86°F
82°F
77°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
88°F
90°F
84°F
77°F
91°F
99°F
95°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
75°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
274°ตะวันตก
6 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
64%
64%
74%
81%
77%
80%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
87%
43%
99%
99%
62%
96%
87%
43%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
88°F
90°F
91°F
108°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
68°F
68°F
72°F
84°F
81°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
250°ตะวันตก
3 mph
280°ตะวันตก
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
270°ตะวันตก
1 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
55%
57%
64%
95%
87%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
48%
55%
72%
99%
89%
92%
ฝนตก
0.47 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gemena

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:44 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด