The Time Now > คองโก-กินชาซา > Bunia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bunia, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 6:58:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Goma Airport

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2095 กิโลเมตรจาก Bunia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.08°F
60.8°F
4.35 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
65%
30.07 "Hg
3.73 ไมล์
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
5:53 PM
12:6
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:13 PM
11:40 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
59°F
63°F
72°F
61°F
59°F
61°F
70°F
ระดับที่สบาย
61°F
59°F
63°F
72°F
61°F
59°F
61°F
70°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
61°F
63°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
291°ตะวันตก
4 mph
291°ตะวันตก
4 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
94%
90%
73%
91%
94%
92%
71%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
59%
36%
81%
57%
53%
53%
28%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
75°F
79°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
61°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
70°F
66°F
72°F
72°F
72°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
63°F
63°F
63°F
63°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
256°ตะวันตก
6 mph
278°ตะวันตก
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
77%
76%
79%
78%
67%
77%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
74%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.49 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
75°F
77°F
73°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
50°F
68°F
61°F
72°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
90°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
170°ใต้
3 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
44%
83%
65%
90%
83%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
96%
46%
99%
94%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.44 นิ้ว
1.18 นิ้ว
0.88 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด