The Time Now > คองโก-กินชาซา > Bunia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bunia, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 มีนาคม 2564 12:05:39 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Goma Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2095 กิโลเมตรจาก Bunia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.62°F
57.2°F
8.7 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
51%
30.18 "Hg
3.73 ไมล์
อ. 09 มี.ค. 2564, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:06 AM
6:12 PM
12:6
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:48 AM
3:12 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
64°F
59°F
64°F
79°F
66°F
59°F
57°F
ระดับที่สบาย
79°F
64°F
59°F
64°F
79°F
66°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
55°F
59°F
54°F
55°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
196°ใต้
6 mph
184°ใต้
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
4 mph
196°ใต้
5 mph
171°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
82%
90%
82%
44%
70%
85%
93%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
27 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
27%
12%
56%
28%
12%
4%
9%
5%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
อ. 16 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
81°F
82°F
84°F
82°F
86°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
57°F
61°F
57°F
59°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
81°F
81°F
81°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
52°F
50°F
50°F
52°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
7 mph
178°ใต้
6 mph
196°ใต้
6 mph
188°ใต้
7 mph
184°ใต้
7 mph
196°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
3
2
0
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
50%
38%
32%
34%
36%
36%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
64%
41%
3%
3%
4%
40%
6%
49%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
อ. 23 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
86°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
57°F
52°F
54°F
55°F
66°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
340°เหนือ
2 mph
80°ตะวันออก
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
35%
36%
40%
58%
42%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
93%
60%
42%
40%
6%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด