The Time Now > คองโก-กินชาซา > Bunia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bunia, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 7:00:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2095 กิโลเมตรจาก Bunia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
15.53 mph 20° เหนือ
94%
30.01 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 27 พ.ย. 2563, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:43 AM
5:49 PM
12:6
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:06 PM
2:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
72°F
61°F
57°F
57°F
73°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
66°F
73°F
61°F
57°F
57°F
73°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
57°F
55°F
61°F
64°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
277°ตะวันตก
2 mph
270°ตะวันตก
4 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
14°เหนือ
3 mph
251°ตะวันตก
5 mph
286°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
74%
88%
94%
100%
75%
89%
95%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
74%
40%
28%
82%
70%
50%
66%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
72°F
72°F
75°F
77°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
61°F
57°F
55°F
55°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
72°F
72°F
70°F
72°F
77°F
77°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
63°F
63°F
57°F
57°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
173°ใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
279°ตะวันตก
6 mph
249°ตะวันตก
6 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
257°ตะวันตก
8 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
78%
80%
75%
56%
55%
45%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
95%
99%
99%
47%
5%
5%
41%
51%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
61°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
72°F
68°F
70°F
66°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
170°ใต้
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
340°เหนือ
8 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
1
0
1
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
87%
78%
82%
73%
38%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
62%
84%
88%
99%
77%
5%
5%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด