The Time Now > คองโก-กินชาซา > Bunia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bunia, คองโก-กินชาซา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 3:33:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

ฝนเบาๆ. ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
2095 กิโลเมตรจาก Bunia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
64.4°F
9.94 mph 10° เหนือ
94%
29.95 "Hg
5.6 ไมล์
พ. 13 พ.ย. 2562, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:40 AM
5:45 PM
12:5
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:51 PM
5:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
70°F
63°F
59°F
64°F
73°F
63°F
59°F
ระดับที่สบาย
64°F
72°F
63°F
59°F
64°F
75°F
63°F
59°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
61°F
57°F
61°F
63°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
96°ตะวันออก
3 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
270°ตะวันตก
4 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
99°ตะวันออก
4 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
76%
89%
93%
85%
68%
91%
89%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
46%
60%
55%
46%
50%
52%
36%
34%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
73°F
77°F
75°F
77°F
77°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
59°F
57°F
59°F
64°F
57°F
ระดับที่สบาย
68°F
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
63°F
59°F
57°F
61°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
268°ตะวันตก
ไม่มีลม
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
73%
71%
68%
60%
56%
49%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
72%
65%
70%
54%
51%
45%
48%
85%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.48 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
72°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
75°F
68°F
70°F
70°F
70°F
64°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
250°ตะวันตก
6 mph
190°ใต้
5 mph
350°เหนือ
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
78%
84%
85%
80%
68%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
78%
95%
95%
86%
76%
76%
85%
ฝนตก
0.57 นิ้ว
1.33 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.45 นิ้ว
1.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bunia

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด