The Time Now > คิวบา > Palma Soriano > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Palma Soriano, คิวบา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 11:14:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Santiago De Cuba - Oriente

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
5318 กิโลเมตรจาก Palma Soriano
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
95.85°F
73.4°F
5.59 mph 180° ใต้
62%
29.92 "Hg
5.6 ไมล์
ศ. 14 ส.ค. 2563, 10:50 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
7:33 PM
12:50
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:17 AM
3:57 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Palma Soriano

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 9:33 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
79°F
72°F
77°F
93°F
79°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
100°F
84°F
68°F
81°F
100°F
82°F
66°F
70°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
73°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
106°ตะวันออก
4 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
84%
99%
82%
49%
85%
100%
100%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
14 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
10%
4%
3%
30%
30%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Palma Soriano

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
91°F
90°F
91°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
70°F
73°F
72°F
72°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
95°F
97°F
95°F
97°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
98°ตะวันออก
6 mph
74°ตะวันออก
6 mph
83°ตะวันออก
7 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
159°ใต้
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
58%
55%
58%
64%
54%
64%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
15%
78%
89%
99%
6%
95%
99%
ฝนตก
-
-
0.11 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.59 นิ้ว
-
0.22 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
พฤ. 27 ส.ค.
ศ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
97°F
95°F
104°F
100°F
95°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
72°F
70°F
77°F
75°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
52%
56%
52%
70%
61%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
18%
39%
59%
45%
41%
51%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Palma Soriano

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 9:33 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด