The Time Now > คิวบา > Artemisa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Artemisa, คิวบา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 1:46:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Aeropuerto Jose Marti - Rancho-Boyeros - Habana

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
5764 กิโลเมตรจาก Artemisa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
11.18 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
84%
29.95 "Hg
5.6 ไมล์
อ. 22 ก.ย. 2563, 12:55 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:19 AM
7:26 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:46 PM
11:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Artemisa

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
77°F
73°F
72°F
88°F
79°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
79°F
72°F
72°F
95°F
81°F
73°F
72°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
88°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
6 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
76°ตะวันออก
5 mph
108°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
84%
93%
93%
55%
81%
90%
95%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
79%
83%
12%
6%
11%
28%
40%
74%
ฝนตก
0.5 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Artemisa

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
88°F
86°F
90°F
88°F
90°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
93°F
97°F
97°F
97°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
70°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
81°ตะวันออก
7 mph
109°ตะวันออก
7 mph
184°ใต้
8 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
93°ตะวันออก
ไม่มีลม
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
60%
69%
66%
72%
67%
68%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
42%
99%
42%
99%
99%
40%
85%
ฝนตก
0.63 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
90°F
90°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
190°ใต้
3 mph
170°ใต้
5 mph
10°เหนือ
9 mph
10°เหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
69%
75%
73%
69%
72%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
99%
99%
95%
55%
89%
52%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Artemisa

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด