The Time Now > โคลอมเบีย > Neiva > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Neiva, โคลอมเบีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 3:04:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Neiva / Benito Salas

โปร่ง. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
5209 กิโลเมตรจาก Neiva
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
87.1°F
59°F
9.94 mph 190° ใต้
38%
29.98 "Hg
อ. 04 ส.ค. 2563, 2:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
6:14 PM
12:14
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:20 PM
6:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Neiva

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 2:44 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
72°F
84°F
95°F
81°F
70°F
68°F
93°F
ระดับที่สบาย
81°F
75°F
84°F
95°F
82°F
75°F
68°F
95°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
59°F
59°F
63°F
61°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
177°ใต้
4 mph
195°ใต้
7 mph
200°ใต้
12 mph
190°ใต้
6 mph
166°ใต้
3 mph
188°ใต้
4 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
161°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
4
2
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
69%
43%
30%
53%
73%
79%
36%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
7%
7%
6%
7%
8%
10%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Neiva

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อ. 04 ส.ค.
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
95°F
91°F
97°F
90°F
93°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
70°F
73°F
73°F
72°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
90°F
97°F
90°F
90°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
63°F
64°F
59°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
184°ใต้
8 mph
187°ใต้
7 mph
188°ใต้
7 mph
199°ใต้
9 mph
194°ใต้
8 mph
191°ใต้
8 mph
170°ใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
34%
41%
35%
46%
36%
31%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
5%
5%
43%
5%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
91°F
90°F
90°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
61°F
61°F
55°F
59°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
200°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
90°ตะวันออก
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
7 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
30%
37%
36%
30%
34%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
39%
6%
71%
66%
7%
51%
97%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.32 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.52 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Neiva

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:34 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด