The Time Now > โคลอมเบีย > Bucaramanga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bucaramanga, โคลอมเบีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 7:12:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bucaramanga / Palonegro

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
5067 กิโลเมตรจาก Bucaramanga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
68°F
ไม่มีลม
100%
30.05 "Hg
อา. 26 ม.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:11 AM
5:59 PM
11:48
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:33 AM
7:37 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bucaramanga

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 1:15 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
81°F
70°F
66°F
66°F
84°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
86°F
64°F
66°F
66°F
91°F
64°F
68°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
66°F
70°F
72°F
70°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
289°ตะวันตก
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
108°ตะวันออก
4 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
104°ตะวันออก
3 mph
171°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
73%
97%
100%
100%
69%
99%
99%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
68%
56%
75%
72%
67%
44%
73%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bucaramanga

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
81°F
81°F
81°F
88°F
79°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
63°F
61°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
82°F
82°F
82°F
90°F
82°F
75°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
168°ใต้
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
193°ใต้
6 mph
109°ตะวันออก
7 mph
93°ตะวันออก
4 mph
290°ตะวันตก
3 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
75%
78%
78%
75%
63%
74%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
89%
96%
81%
82%
85%
59%
64%
79%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.53 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
72°F
66°F
66°F
72°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
69%
67%
80%
76%
81%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
77%
5%
47%
47%
54%
51%
46%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bucaramanga

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 1:15 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด