The Time Now > โคลอมเบีย > Bello > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bello, โคลอมเบีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 9:10:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Medellin / Olaya Herrera

ฝนกระจาย. แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
5233 กิโลเมตรจาก Bello
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
62.6°F
ไม่มีลม
88%
30.2 "Hg
4.35 ไมล์
ศ. 18 ก.ย. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
5:59 PM
12:7
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:58 AM
7:22 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bello

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
66°F
61°F
61°F
77°F
68°F
63°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
61°F
61°F
79°F
68°F
63°F
70°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
61°F
63°F
64°F
64°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
347°เหนือ
3 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
260°ตะวันตก
4 mph
104°ตะวันออก
3 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
79°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
88%
100%
100%
65%
90%
95%
81%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
77%
63%
70%
70%
83%
65%
70%
75%
ฝนตก
0.54 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bello

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
75°F
79°F
81°F
79°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
59°F
59°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
75°F
77°F
79°F
77°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
63°F
59°F
63°F
61°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
196°ใต้
6 mph
83°ตะวันออก
6 mph
77°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
6 mph
77°ตะวันออก
3 mph
70°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
66%
68%
63%
54%
64%
79%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
99%
58%
49%
99%
99%
64%
ฝนตก
1.05 นิ้ว
1.31 นิ้ว
1.08 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.79 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
54°F
63°F
59°F
59°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
180°ใต้
3 mph
270°ตะวันตก
2 mph
80°ตะวันออก
2 mph
70°ตะวันออก
3 mph
80°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
85%
65%
88%
80%
79%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
79%
99%
97%
99%
99%
99%
90%
ฝนตก
0.61 นิ้ว
1.35 นิ้ว
1.13 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.4 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bello

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด