The Time Now > โคลอมเบีย > Bello > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bello, โคลอมเบีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 1:24:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rionegro / J. M. Cordova

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
5233 กิโลเมตรจาก Bello
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
59°F
59°F
ไม่มีลม
100%
30.31 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
6:21 PM
12:29
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:03 PM
6:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bello

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 8:30 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
61°F
77°F
66°F
63°F
61°F
75°F
68°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
79°F
66°F
63°F
61°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
61°F
61°F
59°F
61°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
86°ตะวันออก
4 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
80°ตะวันออก
4 mph
85°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
4 mph
79°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
100%
60%
83%
88%
99%
64%
84%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
57%
56%
57%
57%
60%
39%
79%
58%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bello

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
75°F
77°F
79°F
79°F
77°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
63°F
63°F
61°F
59°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
63°F
63°F
61°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
89°ตะวันออก
5 mph
79°ตะวันออก
5 mph
82°ตะวันออก
6 mph
71°ตะวันออก
6 mph
82°ตะวันออก
6 mph
77°ตะวันออก
2 mph
80°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
66%
66%
60%
61%
59%
85%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
78%
99%
99%
95%
97%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.58 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.71 นิ้ว
1.13 นิ้ว
0.81 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
73°F
73°F
72°F
75°F
จุดน้ำค้าง
46°F
54°F
57°F
64°F
63°F
66°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
90°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
53%
59%
78%
74%
84%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
47%
52%
99%
99%
99%
99%
79%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.9 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bello

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 8:30 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด