The Time Now > จีน > Zhumadian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhumadian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2562 2:54:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
7607 กิโลเมตรจาก Zhumadian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
93.2°F
92.52°F
59°F
7.46 mph 170° ใต้
32%
29.56 "Hg
ส. 25 พ.ค. 2562, 2:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:19 AM
7:21 PM
14:2
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
9:48 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
72°F
77°F
88°F
79°F
72°F
73°F
82°F
ระดับที่สบาย
77°F
70°F
79°F
93°F
82°F
75°F
77°F
81°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
68°F
70°F
43°F
54°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
187°ใต้
6 mph
186°ใต้
5 mph
185°ใต้
5 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
186°ใต้
16 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
15°เหนือ
17 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
95%
80%
55%
73%
37%
50%
29%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
16 ไมล์
43 ไมล์
14 ไมล์
36 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
54%
62%
50%
9%
51%
3%
2%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 25 พ.ค.
อา. 26 พ.ค.
จ. 27 พ.ค.
อ. 28 พ.ค.
พ. 29 พ.ค.
พฤ. 30 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
ส. 01 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
81°F
79°F
79°F
86°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
66°F
61°F
61°F
61°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
91°F
79°F
77°F
77°F
82°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
43°F
37°F
45°F
50°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
180°ใต้
6 mph
177°ใต้
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
99°ตะวันออก
7 mph
200°ใต้
7 mph
283°ตะวันตก
4 mph
180°ใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
4
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
58%
27%
24%
30%
32%
22%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
39%
61%
9%
3%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 02 มิ.ย.
จ. 03 มิ.ย.
อ. 04 มิ.ย.
พ. 05 มิ.ย.
พฤ. 06 มิ.ย.
ศ. 07 มิ.ย.
ส. 08 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
88°F
93°F
93°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
86°F
84°F
84°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
52°F
39°F
41°F
36°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
180°ใต้
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
170°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
2
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
22%
29%
18%
20%
16%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
66%
5%
6%
4%
51%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด