The Time Now > จีน > Zhumadian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhumadian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 03 สิงหาคม 2563 4:57:35 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

โปร่ง. ร้อน.
ระยะทาง
7607 กิโลเมตรจาก Zhumadian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
110.82°F
80.6°F
5.59 mph 170° ใต้
71%
29.56 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 03 ส.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
7:20 PM
13:42
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:24 PM
4:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 3:44 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
82°F
88°F
95°F
84°F
79°F
79°F
91°F
ระดับที่สบาย
102°F
91°F
104°F
111°F
99°F
84°F
84°F
111°F
จุดน้ำค้าง
79°F
77°F
79°F
77°F
81°F
77°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
158°ใต้
5 mph
158°ใต้
7 mph
112°ตะวันออก
9 mph
95°ตะวันออก
6 mph
82°ตะวันออก
4 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
75°ตะวันออก
6 mph
104°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
83%
75%
57%
87%
95%
98%
66%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
10%
65%
65%
12%
12%
42%
38%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 04 ส.ค.
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
91°F
91°F
90°F
88°F
88°F
86°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
81°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
111°F
109°F
106°F
104°F
100°F
102°F
99°F
115°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
109°ตะวันออก
6 mph
88°ตะวันออก
10 mph
159°ใต้
8 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
202°ใต้
9 mph
200°ใต้
2 mph
160°ใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
68%
67%
70%
76%
80%
85%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
73%
52%
99%
96%
99%
60%
93%
99%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.26 นิ้ว
1.16 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.24 นิ้ว
1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
90°F
90°F
93°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
86°F
84°F
ระดับที่สบาย
113°F
109°F
106°F
120°F
142°F
131°F
124°F
จุดน้ำค้าง
81°F
79°F
79°F
84°F
90°F
86°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
160°ใต้
11 mph
170°ใต้
6 mph
160°ใต้
11 mph
200°ใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
180°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
70%
71%
83%
89%
73%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
94%
84%
99%
74%
6%
43%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.18 นิ้ว
2.17 นิ้ว
0.49 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 3:44 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด