The Time Now > จีน > Zhumadian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhumadian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 8:51:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

หมอกแดด. เย็น.
ระยะทาง
7607 กิโลเมตรจาก Zhumadian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
45.63°F
28.4°F
5.59 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
46%
30.18 "Hg
3.11 ไมล์
อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:13 AM
5:17 PM
10:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:57 PM
3:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
45°F
63°F
45°F
39°F
43°F
63°F
45°F
ระดับที่สบาย
37°F
41°F
63°F
43°F
36°F
39°F
63°F
41°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
36°F
37°F
36°F
37°F
30°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
267°ตะวันตก
5 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
256°ตะวันตก
8 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
73%
37%
75%
89%
79%
28%
41%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
12 ไมล์
29 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
43 ไมล์
39 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
63°F
55°F
55°F
59°F
48°F
46°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
37°F
34°F
32°F
37°F
43°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
59°F
59°F
52°F
52°F
57°F
45°F
45°F
52°F
จุดน้ำค้าง
37°F
32°F
27°F
32°F
34°F
32°F
41°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
161°ใต้
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
350°เหนือ
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
33%
35%
41%
43%
51%
78%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
3%
4%
5%
6%
6%
53%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
48°F
46°F
46°F
46°F
46°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
39°F
37°F
37°F
37°F
36°F
ระดับที่สบาย
41°F
45°F
43°F
43°F
45°F
43°F
43°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
34°F
27°F
25°F
32°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
9 mph
10°เหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
5 mph
10°เหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
83%
59%
45%
40%
55%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
91%
84%
69%
6%
5%
6%
3%
ฝนตก
0.81 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.18 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด