The Time Now > จีน > Zhumadian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhumadian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 23 เมษายน 2564 12:41:38 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
7607 กิโลเมตรจาก Zhumadian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
55.4°F
53.6°F
ไม่มีลม
94%
29.98 "Hg
2.49 ไมล์
ศ. 23 เม.ย. 2564, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
6:58 PM
13:12
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:34 PM
2:51 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 8:20 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
52°F
66°F
61°F
57°F
54°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
52°F
50°F
66°F
61°F
55°F
50°F
54°F
55°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
52°F
54°F
54°F
50°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
20°เหนือ
7 mph
355°เหนือ
9 mph
349°เหนือ
12 mph
19°เหนือ
11 mph
16°เหนือ
9 mph
5°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
100%
59%
80%
87%
88%
83%
82%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
30%
47%
50%
49%
27%
28%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
59°F
59°F
64°F
77°F
68°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
55°F
55°F
57°F
57°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
54°F
57°F
64°F
77°F
68°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
55°F
55°F
54°F
46°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
16°เหนือ
8 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
291°ตะวันตก
9 mph
252°ตะวันตก
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
82%
87%
72%
45%
48%
39%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
70%
62%
49%
53%
47%
6%
3%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
พ. 05 พ.ค.
พฤ. 06 พ.ค.
ศ. 07 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
57°F
34°F
36°F
54°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
13 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
200°ใต้
8 mph
200°ใต้
8 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
59%
26%
26%
48%
48%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
51%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhumadian

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 8:20 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด