The Time Now > จีน > Zhengzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhengzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 8:12:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

หมอกแดด. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7556 กิโลเมตรจาก Zhengzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
36.91°F
28.4°F
3.11 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
65%
30.21 "Hg
1.86 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 7:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:30 AM
5:42 PM
10:12
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:09 AM
2:29 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
32°F
30°F
45°F
37°F
32°F
32°F
46°F
ระดับที่สบาย
34°F
28°F
25°F
43°F
37°F
28°F
27°F
43°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
27°F
30°F
32°F
30°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
261°ตะวันตก
4 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
11°เหนือ
4 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
93%
89%
54%
78%
88%
92%
52%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
3%
8%
10%
5%
3%
6%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
41°F
45°F
41°F
48°F
52°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
32°F
34°F
32°F
34°F
36°F
36°F
37°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
32°F
39°F
34°F
48°F
52°F
46°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
21°F
21°F
23°F
18°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
90°ตะวันออก
2 mph
190°ใต้
10 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
2
3
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
56%
44%
39%
49%
28%
30%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
6%
6%
6%
6%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
46°F
46°F
39°F
41°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
34°F
34°F
27°F
28°F
28°F
30°F
ระดับที่สบาย
46°F
41°F
43°F
39°F
37°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
12°F
7°F
5°F
3°F
3°F
12°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
1
2
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
19%
16%
20%
19%
28%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
1%
4%
56%
59%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.12 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด