The Time Now > จีน > Zhengzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhengzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2562 3:37:49 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
7556 กิโลเมตรจาก Zhengzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
93.2°F
93.27°F
60.8°F
7.46 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
34%
29.56 "Hg
ส. 25 พ.ค. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:16 AM
7:27 PM
14:11
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
9:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
75°F
84°F
95°F
84°F
70°F
72°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
77°F
88°F
97°F
82°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
68°F
70°F
61°F
52°F
50°F
48°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
175°ใต้
7 mph
181°ใต้
5 mph
189°ใต้
6 mph
284°ตะวันตก
11 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
350°เหนือ
19 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
78%
64%
32%
32%
51%
41%
24%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
35 ไมล์
39 ไมล์
40 ไมล์
19 ไมล์
44 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
25%
5%
10%
7%
5%
2%
2%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 26 พ.ค.
จ. 27 พ.ค.
อ. 28 พ.ค.
พ. 29 พ.ค.
พฤ. 30 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
ส. 01 มิ.ย.
อา. 02 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
79°F
82°F
84°F
86°F
81°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
68°F
66°F
63°F
66°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
77°F
79°F
81°F
81°F
79°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
63°F
39°F
34°F
37°F
45°F
25°F
34°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
257°ตะวันตก
15 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
72°ตะวันออก
4 mph
180°ใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
3
4
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
25%
18%
19%
25%
12%
15%
8%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
38%
3%
4%
6%
6%
5%
6%
4%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 มิ.ย.
อ. 04 มิ.ย.
พ. 05 มิ.ย.
พฤ. 06 มิ.ย.
ศ. 07 มิ.ย.
ส. 08 มิ.ย.
อา. 09 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
97°F
97°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
77°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
37°F
32°F
36°F
46°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
190°ใต้
5 mph
70°ตะวันออก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
180°ใต้
14 mph
180°ใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
1
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
16%
16%
12%
14%
23%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
43%
5%
4%
5%
6%
70%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด