The Time Now > จีน > Zhengzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhengzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 5:14:26 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7556 กิโลเมตรจาก Zhengzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
72.82°F
15.8°F
3.11 mph 110° ตะวันออก
12%
30.15 "Hg
ส. 17 เม.ย. 2564, 4:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
6:58 PM
13:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:52 AM
11:48 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
52°F
50°F
75°F
63°F
55°F
52°F
77°F
ระดับที่สบาย
61°F
50°F
48°F
75°F
63°F
54°F
50°F
77°F
จุดน้ำค้าง
27°F
32°F
32°F
28°F
36°F
43°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
174°ใต้
6 mph
174°ใต้
8 mph
184°ใต้
12 mph
179°ใต้
9 mph
175°ใต้
6 mph
197°ใต้
6 mph
202°ใต้
11 mph
178°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
49%
48%
17%
39%
65%
74%
29%
ทัศนวิสัย
34 ไมล์
19 ไมล์
20 ไมล์
40 ไมล์
19 ไมล์
13 ไมล์
16 ไมล์
30 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 4:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
63°F
57°F
66°F
79°F
73°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
54°F
52°F
50°F
63°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
55°F
55°F
64°F
77°F
75°F
68°F
จุดน้ำค้าง
30°F
43°F
48°F
50°F
48°F
46°F
57°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
179°ใต้
11 mph
187°ใต้
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
80°ตะวันออก
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
31%
72%
77%
54%
32%
59%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
58%
71%
6%
6%
49%
65%
ฝนตก
-
-
0.26 นิ้ว
0.39 นิ้ว
-
-
0.09 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
57°F
59°F
59°F
59°F
64°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
52°F
41°F
41°F
64°F
30°F
41°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
100°ตะวันออก
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
280°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
10 mph
190°ใต้
15 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
39%
38%
88%
23%
29%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
43%
6%
50%
62%
4%
4%
4%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด