The Time Now > จีน > Zhengzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhengzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 02 มิถุนายน 2563 12:54:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
7556 กิโลเมตรจาก Zhengzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
80.82°F
57.2°F
3.11 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
45%
29.68 "Hg
10 ไมล์
อ. 02 มิ.ย. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:13 AM
7:33 PM
14:20
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:25 PM
2:13 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 01 มิ.ย. 2563, 9:29 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
86°F
97°F
86°F
72°F
90°F
104°F
90°F
ระดับที่สบาย
79°F
84°F
91°F
82°F
75°F
84°F
97°F
86°F
จุดน้ำค้าง
57°F
46°F
34°F
39°F
39°F
39°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
286°ตะวันตก
8 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
179°ใต้
6 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
281°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
25%
11%
19%
31%
18%
9%
17%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
37 ไมล์
53 ไมล์
50 ไมล์
45 ไมล์
47 ไมล์
55 ไมล์
52 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 01 มิ.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 02 มิ.ย.
พ. 03 มิ.ย.
พฤ. 04 มิ.ย.
ศ. 05 มิ.ย.
ส. 06 มิ.ย.
อา. 07 มิ.ย.
จ. 08 มิ.ย.
อ. 09 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
104°F
102°F
102°F
102°F
90°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
72°F
72°F
79°F
75°F
77°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
97°F
97°F
97°F
99°F
86°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
43°F
50°F
54°F
45°F
52°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
284°ตะวันตก
7 mph
281°ตะวันตก
6 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
102°ตะวันออก
7 mph
110°ตะวันออก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
10%
14%
18%
22%
21%
29%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
2%
4%
5%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 10 มิ.ย.
พฤ. 11 มิ.ย.
ศ. 12 มิ.ย.
ส. 13 มิ.ย.
อา. 14 มิ.ย.
จ. 15 มิ.ย.
อ. 16 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
93°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
66°F
77°F
55°F
45°F
45°F
54°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
80°ตะวันออก
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
20°เหนือ
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
82%
40%
25%
25%
35%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
75%
61%
42%
4%
5%
51%
6%
ฝนตก
0.52 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 01 มิ.ย. 2563, 9:29 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด