The Time Now > จีน > Zhengzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhengzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 9:39:46 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

หมอกแดด. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
7556 กิโลเมตรจาก Zhengzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
38.97°F
24.8°F
3.11 mph 270° ตะวันตก
53%
30.18 "Hg
3.11 ไมล์
อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:19 AM
5:14 PM
9:55
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:58 PM
3:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
50°F
61°F
48°F
41°F
48°F
61°F
48°F
ระดับที่สบาย
41°F
45°F
61°F
45°F
37°F
43°F
61°F
43°F
จุดน้ำค้าง
25°F
23°F
21°F
25°F
21°F
21°F
18°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
269°ตะวันตก
10 mph
283°ตะวันตก
9 mph
275°ตะวันตก
6 mph
262°ตะวันตก
5 mph
260°ตะวันตก
11 mph
285°ตะวันตก
14 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
33%
20%
39%
45%
33%
18%
31%
ทัศนวิสัย
30 ไมล์
28 ไมล์
45 ไมล์
37 ไมล์
32 ไมล์
31 ไมล์
45 ไมล์
37 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
55°F
52°F
61°F
45°F
43°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
34°F
32°F
39°F
41°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
57°F
55°F
52°F
48°F
57°F
41°F
39°F
43°F
จุดน้ำค้าง
21°F
19°F
16°F
25°F
32°F
18°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
275°ตะวันตก
13 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
165°ใต้
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
20%
22%
35%
34%
30%
66%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
3%
6%
6%
56%
57%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.15 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
45°F
45°F
45°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
39°F
37°F
36°F
36°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
39°F
37°F
37°F
45°F
43°F
43°F
43°F
จุดน้ำค้าง
39°F
34°F
18°F
16°F
19°F
21°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
ไม่มีลม
14 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
160°ใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
69%
32%
29%
35%
37%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
65%
71%
59%
4%
4%
3%
4%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhengzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด