The Time Now > จีน > Yunfu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yunfu, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 25 กันยายน 2563 2:52:05 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7624 กิโลเมตรจาก Yunfu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.93°F
64.4°F
5.59 mph 350° เหนือ
69%
29.86 "Hg
ศ. 25 ก.ย. 2563, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
6:25 PM
12:4
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:18 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yunfu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
84°F
75°F
73°F
75°F
81°F
75°F
72°F
ระดับที่สบาย
70°F
91°F
75°F
72°F
75°F
86°F
75°F
68°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
94°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
4 mph
89°ตะวันออก
4 mph
73°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
72%
93%
96%
93%
84%
93%
96%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
39%
54%
47%
53%
68%
47%
48%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yunfu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
79°F
84°F
82°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
82°F
90°F
90°F
99°F
95°F
99°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
75°ตะวันออก
6 mph
85°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
97°ตะวันออก
6 mph
107°ตะวันออก
2 mph
200°ใต้
4 mph
160°ใต้
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
85%
85%
75%
81%
78%
72%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
58%
84%
63%
58%
61%
99%
99%
55%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
91°F
93°F
93°F
90°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
70°F
72°F
72°F
68°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
190°ใต้
3 mph
160°ใต้
3 mph
90°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
59%
64%
63%
54%
70%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
92%
49%
57%
54%
52%
95%
56%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yunfu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด