The Time Now > จีน > Urunchi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Urunchi, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 12:12:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Urum-Qi / Diwopu

หมอกน้ำแข็ง. หนาวจัด.
ระยะทาง
6105 กิโลเมตรจาก Urunchi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
8.6°F
8.6°F
5°F
0.62 mph 340° เหนือ
85%
30.57 "Hg
0.87 ไมล์
พฤ. 28 ม.ค. 2564, 1:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
5:12 PM
9:40
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:30 PM
6:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 8:24 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
14°F
7°F
7°F
10°F
19°F
9°F
3°F
9°F
ระดับที่สบาย
9°F
7°F
7°F
3°F
12°F
3°F
3°F
9°F
จุดน้ำค้าง
9°F
5°F
5°F
7°F
10°F
7°F
3°F
5°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
353°เหนือ
2 mph
250°ตะวันตก
1 mph
16°เหนือ
3 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
358°เหนือ
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
92%
91%
86%
73%
89%
96%
86%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
8%
6%
2%
1%
8%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 28 ม.ค.
ศ. 29 ม.ค.
ส. 30 ม.ค.
อา. 31 ม.ค.
จ. 01 ก.พ.
อ. 02 ก.พ.
พ. 03 ก.พ.
พฤ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
14°F
19°F
18°F
16°F
19°F
27°F
18°F
16°F
อุณหภูมิต่ำ
3°F
7°F
3°F
3°F
3°F
10°F
9°F
1°F
ระดับที่สบาย
7°F
10°F
9°F
7°F
10°F
19°F
18°F
7°F
จุดน้ำค้าง
9°F
10°F
9°F
7°F
9°F
18°F
16°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
182°ใต้
4 mph
90°ตะวันออก
3 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
350°เหนือ
2 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
80%
79%
77%
74%
76%
97%
95%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
2%
1%
1%
6%
52%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.24 นิ้ว
-


 
 
ศ. 05 ก.พ.
ส. 06 ก.พ.
อา. 07 ก.พ.
จ. 08 ก.พ.
อ. 09 ก.พ.
พ. 10 ก.พ.
พฤ. 11 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
16°F
21°F
27°F
30°F
28°F
25°F
21°F
อุณหภูมิต่ำ
1°F
14°F
14°F
21°F
21°F
19°F
16°F
ระดับที่สบาย
14°F
18°F
21°F
14°F
19°F
16°F
5°F
จุดน้ำค้าง
12°F
16°F
18°F
16°F
18°F
23°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
350°เหนือ
1 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
100°ตะวันออก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
0
1
4
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
89%
91%
63%
69%
94%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
5%
6%
57%
74%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
2.04 นิ้ว
2.98 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 8:24 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด