The Time Now > จีน > Urunchi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Urunchi, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 1:02:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Urum-Qi / Diwopu

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
6105 กิโลเมตรจาก Urunchi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
23°F
23°F
15.8°F
0.62 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
74%
30.57 "Hg
10 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:28 AM
4:32 PM
9:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:51 PM
1:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
32°F
25°F
21°F
25°F
32°F
23°F
21°F
ระดับที่สบาย
30°F
30°F
25°F
21°F
25°F
32°F
23°F
21°F
จุดน้ำค้าง
27°F
28°F
21°F
19°F
21°F
25°F
21°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
175°ใต้
3 mph
5°เหนือ
2 mph
195°ใต้
2 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
343°เหนือ
2 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
2°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
79%
88%
92%
86%
76%
90%
91%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
4%
2%
28%
1%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
0.06 นิ้ว
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
28°F
25°F
25°F
28°F
25°F
27°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
21°F
21°F
18°F
16°F
19°F
19°F
19°F
ระดับที่สบาย
28°F
28°F
23°F
19°F
19°F
21°F
21°F
25°F
จุดน้ำค้าง
25°F
25°F
21°F
18°F
18°F
16°F
16°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
175°ใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
78°ตะวันออก
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
340°เหนือ
1 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
84%
82%
80%
80%
67%
78%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
47%
1%
1%
2%
2%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
27°F
25°F
25°F
23°F
23°F
23°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
19°F
18°F
18°F
16°F
16°F
18°F
16°F
ระดับที่สบาย
21°F
14°F
14°F
14°F
18°F
21°F
14°F
จุดน้ำค้าง
14°F
9°F
5°F
3°F
3°F
5°F
5°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
340°เหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
170°ใต้
3 mph
180°ใต้
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
54%
47%
43%
46%
50%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
5%
3%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด