The Time Now > จีน > Urunchi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Urunchi, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 5:18:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Urum-Qi / Diwopu

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
6105 กิโลเมตรจาก Urunchi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
43.5°F
28.4°F
5.59 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
50%
30.54 "Hg
10 ไมล์
ศ. 30 ต.ค. 2563, 7:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
5:02 PM
10:19
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:50 PM
5:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 30 ต.ค. 2563, 2:23 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
32°F
32°F
45°F
37°F
32°F
41°F
48°F
ระดับที่สบาย
34°F
28°F
28°F
43°F
34°F
32°F
37°F
46°F
จุดน้ำค้าง
25°F
23°F
25°F
25°F
25°F
23°F
21°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
15°เหนือ
4 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
2°เหนือ
6 mph
7°เหนือ
3 mph
22°เหนือ
2 mph
184°ใต้
4 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
8°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
70%
72%
42%
59%
69%
44%
36%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
26 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
31 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
5%
5%
1%
2%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 30 ต.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 31 ต.ค.
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
48°F
48°F
52°F
48°F
41°F
50°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
41°F
45°F
43°F
48°F
41°F
32°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
25°F
25°F
25°F
21°F
25°F
18°F
18°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
16°เหนือ
4 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
103°ตะวันออก
7 mph
180°ใต้
ไม่มีลม
4 mph
20°เหนือ
14 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
41%
41%
31%
43%
42%
31%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
1%
2%
5%
51%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.08 นิ้ว
-
-


 
 
อา. 08 พ.ย.
จ. 09 พ.ย.
อ. 10 พ.ย.
พ. 11 พ.ย.
พฤ. 12 พ.ย.
ศ. 13 พ.ย.
ส. 14 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
48°F
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
41°F
34°F
30°F
28°F
28°F
28°F
30°F
จุดน้ำค้าง
10°F
5°F
25°F
16°F
25°F
14°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
110°ตะวันออก
27 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
20°เหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
9 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
5
6
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
17%
64%
42%
61%
41%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
50%
50%
49%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.32 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 30 ต.ค. 2563, 2:23 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด