The Time Now > จีน > Urunchi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Urunchi, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 8:01:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Urum-Qi / Diwopu

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
6105 กิโลเมตรจาก Urunchi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
78.78°F
48.2°F
7.46 mph 190° ใต้
34%
29.74 "Hg
10 ไมล์
อ. 11 ส.ค. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:08 AM
7:20 PM
14:12
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:38 PM
11:30 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 3:34 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
86°F
81°F
72°F
81°F
86°F
73°F
66°F
ระดับที่สบาย
68°F
84°F
79°F
77°F
79°F
84°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
98°ตะวันออก
5 mph
78°ตะวันออก
4 mph
248°ตะวันตก
5 mph
1°เหนือ
8 mph
339°เหนือ
6 mph
179°ใต้
5 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
26%
35%
47%
36%
30%
46%
55%
ทัศนวิสัย
27 ไมล์
39 ไมล์
40 ไมล์
35 ไมล์
29 ไมล์
43 ไมล์
17 ไมล์
31 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
0%
0%
5%
2%
3%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
72°F
81°F
88°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
64°F
59°F
61°F
66°F
72°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
81°F
66°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
46°F
52°F
48°F
50°F
45°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
179°ใต้
8 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
20°เหนือ
13 mph
350°เหนือ
9 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
35%
30%
57%
28%
17%
16%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
3%
58%
1%
1%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
0.15 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
81°F
75°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
70°F
63°F
61°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
79°F
81°F
79°F
77°F
73°F
จุดน้ำค้าง
43°F
34°F
30°F
39°F
39°F
52°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
350°เหนือ
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
19%
15%
22%
24%
43%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
6%
6%
50%
72%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.35 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Urunchi

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 3:34 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด