The Time Now > จีน > เทียนจิน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เทียนจิน, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 4:47:54 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tianjin / Zhangguizhu

หมอกแดด. อ่อน.
ระยะทาง
7660 กิโลเมตรจาก เทียนจิน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
72.46°F
64.4°F
3.11 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
78%
29.68 "Hg
2.49 ไมล์
ส. 26 พ.ค. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:51 AM
7:25 PM
14:34
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:00 PM
2:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 2:08 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
90°F
79°F
72°F
81°F
91°F
79°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
88°F
79°F
75°F
81°F
88°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
64°F
57°F
54°F
57°F
52°F
34°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
4 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
262°ตะวันตก
8 mph
196°ใต้
9 mph
12°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
1
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
34%
44%
62%
37%
13%
25%
38%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
37 ไมล์
38 ไมล์
30 ไมล์
36 ไมล์
50 ไมล์
48 ไมล์
43 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
11%
28%
5%
0%
4%
5%
0%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 26 พ.ค.
อา. 27 พ.ค.
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
ส. 02 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
82°F
86°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
68°F
66°F
68°F
68°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
79°F
81°F
86°F
84°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
57°F
36°F
34°F
43°F
45°F
36°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
338°เหนือ
9 mph
339°เหนือ
6 mph
188°ใต้
6 mph
110°ตะวันออก
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
15%
18%
23%
22%
15%
11%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
28%
3%
3%
6%
6%
3%
5%
4%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 03 มิ.ย.
จ. 04 มิ.ย.
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
ส. 09 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
84°F
86°F
84°F
90°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
82°F
84°F
91°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
28°F
36°F
45°F
57°F
64°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
160°ใต้
7 mph
170°ใต้
14 mph
160°ใต้
12 mph
110°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
17 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
17%
25%
39%
45%
53%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
41%
30%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
0.12 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 2:08 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด