The Time Now > จีน > เทียนจิน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เทียนจิน, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 7:43:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tianjin / Zhangguizhu

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
7660 กิโลเมตรจาก เทียนจิน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
100.74°F
82.4°F
5.59 mph 80° ตะวันออก
94%
29.68 "Hg
1.12 ไมล์
พ. 05 ส.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:14 AM
7:19 PM
14:5
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:04 PM
5:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 3:44 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
88°F
81°F
77°F
82°F
88°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
106°F
93°F
86°F
81°F
90°F
95°F
84°F
79°F
จุดน้ำค้าง
75°F
72°F
72°F
73°F
75°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
96°ตะวันออก
9 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
13°เหนือ
4 mph
256°ตะวันตก
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
179°ใต้
5 mph
291°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
60%
76%
89%
79%
54%
75%
86%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
19 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
30 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
11%
31%
10%
5%
7%
11%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
79°F
82°F
88°F
86°F
86°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
77°F
72°F
73°F
75°F
75°F
72°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
70°F
88°F
99°F
88°F
93°F
102°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
75°F
77°F
63°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
110°ตะวันออก
9 mph
168°ใต้
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
79°ตะวันออก
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
3 mph
190°ใต้
17 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
57%
94%
82%
72%
47%
63%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
45%
63%
64%
98%
93%
92%
99%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.21 นิ้ว
1.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
93°F
91°F
91°F
93°F
95°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
75°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
93°F
126°F
97°F
99°F
106°F
124°F
จุดน้ำค้าง
57°F
63°F
86°F
68°F
66°F
73°F
86°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
340°เหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
270°ตะวันตก
7 mph
170°ใต้
7 mph
180°ใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
36%
84%
47%
41%
51%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
94%
5%
6%
99%
99%
ฝนตก
-
-
1.47 นิ้ว
-
-
0.44 นิ้ว
1.6 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 3:44 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด