The Time Now > จีน > เทียนจิน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เทียนจิน, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 18 ธันวาคม 2561 11:25:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tianjin / Zhangguizhu

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7660 กิโลเมตรจาก เทียนจิน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
28.4°F
28.4°F
19.4°F
0.62 mph 190° ใต้
69%
30.12 "Hg
3.73 ไมล์
อ. 18 ธ.ค. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:24 AM
4:50 PM
9:26
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:57 PM
2:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
25°F
25°F
46°F
28°F
25°F
23°F
45°F
34°F
ระดับที่สบาย
18°F
14°F
41°F
23°F
19°F
18°F
41°F
30°F
จุดน้ำค้าง
16°F
16°F
12°F
16°F
16°F
19°F
25°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
338°เหนือ
12 mph
347°เหนือ
5 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
355°เหนือ
5 mph
89°ตะวันออก
7 mph
159°ใต้
6 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
69%
23%
59%
69%
84%
42%
86%
ทัศนวิสัย
28 ไมล์
28 ไมล์
40 ไมล์
29 ไมล์
24 ไมล์
17 ไมล์
27 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
4%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
45°F
46°F
45°F
36°F
39°F
41°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
23°F
28°F
30°F
23°F
30°F
28°F
25°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
37°F
37°F
28°F
36°F
32°F
30°F
จุดน้ำค้าง
14°F
25°F
10°F
9°F
-9°F
18°F
18°F
-15°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
338°เหนือ
6 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
289°ตะวันตก
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
80°ตะวันออก
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
3
4
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
48%
24%
22%
14%
37%
38%
10%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
5%
4%
5%
5%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
อา. 30 ธ.ค.
จ. 31 ธ.ค.
อ. 01 ม.ค.
พ. 02 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
36°F
36°F
36°F
37°F
37°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
25°F
25°F
27°F
27°F
27°F
27°F
ระดับที่สบาย
32°F
36°F
32°F
32°F
37°F
32°F
37°F
จุดน้ำค้าง
-17°F
-4°F
16°F
10°F
14°F
23°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
340°เหนือ
1 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
20°เหนือ
1 mph
20°เหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
1
0
2
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
9%
17%
40%
32%
37%
52%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
6%
5%
4%
46%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.39 นิ้ว
0.47 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เทียนจิน

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด