The Time Now > จีน > Tangshan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tangshan, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 เมษายน 2564 9:01:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuhan Airport

ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
7747 กิโลเมตรจาก Tangshan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
59°F
5.59 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
88%
29.92 "Hg
4.35 ไมล์
อ. 20 เม.ย. 2564, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
6:46 PM
12:59
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:35 AM
12:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tangshan

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 8:29 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
64°F
64°F
63°F
75°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
73°F
64°F
64°F
63°F
77°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
59°F
61°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
163°ใต้
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
198°ใต้
6 mph
189°ใต้
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
258°ตะวันตก
4 mph
344°เหนือ
4 mph
348°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
85%
85%
95%
70%
91%
96%
94%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
47%
46%
46%
40%
67%
55%
62%
58%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tangshan

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
75°F
68°F
73°F
70°F
61°F
64°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
64°F
64°F
63°F
63°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
68°F
73°F
68°F
57°F
64°F
72°F
จุดน้ำค้าง
59°F
64°F
63°F
63°F
59°F
55°F
54°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
184°ใต้
7 mph
343°เหนือ
8 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
10°เหนือ
3 mph
340°เหนือ
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
74%
85%
71%
76%
93%
68%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
89%
73%
40%
71%
81%
6%
68%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.62 นิ้ว
-
0.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
68°F
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
64°F
63°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
70°F
68°F
70°F
64°F
66°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
63°F
66°F
64°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
290°ตะวันตก
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
4 mph
290°ตะวันตก
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
90%
79%
92%
92%
53%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
64%
53%
60%
75%
64%
6%
6%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.18 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tangshan

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 8:29 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด