The Time Now > จีน > Tangshan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tangshan, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 12:18:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuhan Airport

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
7747 กิโลเมตรจาก Tangshan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
43.09°F
35.6°F
3.11 mph 70° ตะวันออก
71%
30.33 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 20 ก.พ. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:54 AM
6:09 PM
11:15
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:43 AM
2:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tangshan

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ก.พ. 2563, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
39°F
61°F
48°F
46°F
52°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
39°F
36°F
61°F
46°F
46°F
50°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
43°F
43°F
43°F
45°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
166°ใต้
4 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
183°ใต้
2 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
269°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
100%
49%
86%
87%
75%
91%
94%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
4%
11%
57%
62%
37%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tangshan

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ก.พ. 2563, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 20 ก.พ.
ศ. 21 ก.พ.
ส. 22 ก.พ.
อา. 23 ก.พ.
จ. 24 ก.พ.
อ. 25 ก.พ.
พ. 26 ก.พ.
พฤ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
52°F
61°F
64°F
73°F
66°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
45°F
46°F
46°F
54°F
52°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
59°F
50°F
57°F
63°F
75°F
52°F
52°F
57°F
จุดน้ำค้าง
43°F
48°F
41°F
50°F
59°F
52°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
166°ใต้
4 mph
280°ตะวันตก
7 mph
72°ตะวันออก
7 mph
161°ใต้
9 mph
177°ใต้
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
88%
54%
63%
66%
88%
75%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
70%
4%
5%
6%
64%
62%
57%
ฝนตก
-
0.12 นิ้ว
-
-
-
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 28 ก.พ.
ส. 29 ก.พ.
อา. 01 มี.ค.
จ. 02 มี.ค.
อ. 03 มี.ค.
พ. 04 มี.ค.
พฤ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
46°F
46°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
45°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
55°F
จุดน้ำค้าง
46°F
32°F
32°F
36°F
48°F
41°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
80°ตะวันออก
3 mph
70°ตะวันออก
6 mph
190°ใต้
3 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
49%
50%
55%
94%
67%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
62%
44%
6%
6%
74%
62%
71%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.37 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tangshan

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ก.พ. 2563, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด