The Time Now > จีน > Taiyuan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Taiyuan, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 9:52:25 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fuzhou Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
7890 กิโลเมตรจาก Taiyuan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
51.1°F
42.8°F
7.46 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
67%
30.33 "Hg
10 ไมล์
อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:50 AM
5:15 PM
10:25
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:47 PM
2:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Taiyuan

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
30°F
61°F
45°F
34°F
32°F
64°F
43°F
ระดับที่สบาย
28°F
25°F
61°F
43°F
32°F
28°F
64°F
41°F
จุดน้ำค้าง
27°F
27°F
30°F
32°F
30°F
30°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
85°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
356°เหนือ
4 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
88%
29%
62%
81%
90%
29%
64%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
21 ไมล์
39 ไมล์
21 ไมล์
17 ไมล์
16 ไมล์
39 ไมล์
21 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Taiyuan

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
64°F
64°F
64°F
70°F
72°F
79°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
32°F
34°F
39°F
39°F
48°F
55°F
61°F
ระดับที่สบาย
57°F
59°F
61°F
61°F
66°F
75°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
30°F
32°F
36°F
36°F
45°F
43°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
79°ตะวันออก
4 mph
74°ตะวันออก
2 mph
10°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
4 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
33%
38%
38%
46%
37%
49%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
2%
4%
6%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
61°F
57°F
57°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
52°F
45°F
45°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
59°F
55°F
57°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
52°F
41°F
34°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
350°เหนือ
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
20°เหนือ
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
55%
78%
55%
43%
54%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
67%
66%
70%
57%
10%
58%
6%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Taiyuan

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด