The Time Now > จีน > Shiyan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shiyan, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 26 กันยายน 2561 1:07:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Xian/Xianyang

ฝนเบาๆ. หมอก. เย็น.
ระยะทาง
7429 กิโลเมตรจาก Shiyan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
55.49°F
55.4°F
7.46 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
30.12 "Hg
1.24 ไมล์
พ. 26 ก.ย. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:26 AM
6:30 PM
12:4
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:55 PM
6:16 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
55°F
59°F
59°F
57°F
61°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
54°F
54°F
59°F
59°F
57°F
61°F
64°F
61°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
78°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
5 mph
78°ตะวันออก
5 mph
81°ตะวันออก
4 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
74°ตะวันออก
6 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
252°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
99%
87%
93%
96%
88%
79%
92%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
55%
56%
32%
10%
43%
50%
31%
6%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
พ. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
64°F
77°F
81°F
75°F
73°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
55°F
52°F
54°F
57°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
59°F
64°F
77°F
79°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
59°F
52°F
54°F
43°F
36°F
39°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
78°ตะวันออก
6 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
267°ตะวันตก
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
82%
46%
42%
34%
27%
34%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
50%
4%
3%
3%
3%
6%
6%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
พ. 10 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
39°F
39°F
37°F
36°F
46°F
48°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
80°ตะวันออก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
350°เหนือ
2 mph
90°ตะวันออก
3 mph
280°ตะวันตก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
35%
32%
30%
44%
47%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
3%
5%
32%
45%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด