The Time Now > จีน > Shiyan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shiyan, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 23 มกราคม 2561 2:09:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Xian/Xianyang

หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7429 กิโลเมตรจาก Shiyan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
28.53°F
30.2°F
5.59 mph 70° ตะวันออก
87%
30.09 "Hg
1.24 ไมล์
อ. 23 ม.ค. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:37 AM
5:59 PM
10:22
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:41 AM
10:46 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 ม.ค. 2561, 8:05 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
32°F
36°F
32°F
28°F
28°F
25°F
23°F
ระดับที่สบาย
30°F
27°F
30°F
25°F
21°F
21°F
16°F
12°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
25°F
27°F
27°F
25°F
21°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
85°ตะวันออก
7 mph
92°ตะวันออก
9 mph
91°ตะวันออก
7 mph
92°ตะวันออก
7 mph
83°ตะวันออก
7 mph
79°ตะวันออก
8 mph
84°ตะวันออก
9 mph
84°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
90%
63%
79%
88%
84%
87%
89%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
43%
54%
33%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.44 นิ้ว
0.95 นิ้ว
1.85 นิ้ว
1.96 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 ม.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
30°F
23°F
25°F
30°F
34°F
36°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
23°F
21°F
19°F
21°F
25°F
23°F
27°F
ระดับที่สบาย
28°F
16°F
14°F
16°F
23°F
30°F
36°F
37°F
จุดน้ำค้าง
25°F
21°F
19°F
19°F
25°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
91°ตะวันออก
8 mph
84°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
77°ตะวันออก
5 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
2 mph
260°ตะวันตก
2 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
86%
85%
82%
83%
96%
95%
97%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
20%
62%
70%
65%
64%
46%
41%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
4.88 นิ้ว
10.29 นิ้ว
1.72 นิ้ว
3.21 นิ้ว
3.36 นิ้ว
0.35 นิ้ว
-


 
 
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
จ. 05 ก.พ.
อ. 06 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
41°F
41°F
41°F
41°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
28°F
28°F
30°F
30°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
39°F
39°F
37°F
37°F
37°F
37°F
36°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
32°F
32°F
28°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
3 mph
70°ตะวันออก
2 mph
20°เหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
10°เหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
72%
70%
64%
59%
52%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
6%
32%
33%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
0.12 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 ม.ค. 2561, 8:05 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด