The Time Now > จีน > Shiyan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shiyan, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 1:26:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Xian/Xianyang

หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7429 กิโลเมตรจาก Shiyan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
36.91°F
33.8°F
3.11 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
81%
30.39 "Hg
3.11 ไมล์
อา. 18 พ.ย. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:08 AM
5:35 PM
10:27
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:20 PM
12:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
45°F
54°F
41°F
34°F
34°F
54°F
43°F
ระดับที่สบาย
39°F
41°F
52°F
39°F
32°F
32°F
54°F
41°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
32°F
36°F
32°F
32°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
255°ตะวันตก
6 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
77°ตะวันออก
4 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
78%
45%
76%
91%
99%
56%
84%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
50%
4%
1%
50%
3%
31%
31%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
54°F
57°F
55°F
55°F
59°F
55°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
34°F
37°F
41°F
32°F
45°F
46°F
45°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
54°F
54°F
52°F
59°F
55°F
61°F
จุดน้ำค้าง
34°F
39°F
41°F
28°F
36°F
36°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
70°ตะวันออก
5 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
77°ตะวันออก
3 mph
280°ตะวันตก
2 mph
70°ตะวันออก
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
60%
59%
36%
52%
42%
40%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
61%
32%
36%
39%
6%
35%
6%
3%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
52°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
45°F
45°F
45°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
57°F
59°F
57°F
57°F
55°F
52°F
50°F
จุดน้ำค้าง
41°F
37°F
34°F
39°F
39°F
32°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
70°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
44%
44%
51%
52%
44%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
5%
5%
40%
41%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shiyan

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด