The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 8:12:40 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

หมอกน้ำแข็ง. หนาว.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
24.8°F
24.8°F
23°F
ไม่มีลม
93%
30.3 "Hg
0.5 ไมล์
ส. 18 ม.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:36 AM
5:27 PM
9:51
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
11:53 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
21°F
41°F
34°F
28°F
23°F
43°F
28°F
25°F
ระดับที่สบาย
14°F
36°F
27°F
21°F
14°F
39°F
23°F
18°F
จุดน้ำค้าง
19°F
25°F
18°F
10°F
12°F
14°F
18°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
264°ตะวันตก
7 mph
292°ตะวันตก
7 mph
284°ตะวันตก
6 mph
6°เหนือ
5 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
50%
49%
47%
60%
29%
64%
71%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
22 ไมล์
16 ไมล์
33 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 18 ม.ค.
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
43°F
37°F
36°F
39°F
43°F
36°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
21°F
23°F
23°F
19°F
21°F
32°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
34°F
36°F
32°F
32°F
32°F
43°F
32°F
36°F
จุดน้ำค้าง
25°F
14°F
14°F
18°F
21°F
23°F
14°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
169°ใต้
4 mph
190°ใต้
5 mph
174°ใต้
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
34%
38%
50%
50%
41%
37%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
5%
6%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
43°F
43°F
43°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
28°F
28°F
28°F
28°F
28°F
30°F
ระดับที่สบาย
36°F
36°F
39°F
39°F
41°F
46°F
41°F
จุดน้ำค้าง
16°F
12°F
18°F
18°F
16°F
18°F
5°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
20°เหนือ
2 mph
110°ตะวันออก
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
110°ตะวันออก
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
32%
39%
39%
31%
28%
16%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
4%
4%
2%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด