The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 8:54:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
59°F
50°F
0.62 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
72%
30.18 "Hg
2.49 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
6:17 PM
12:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:11 PM
5:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
57°F
54°F
54°F
73°F
63°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
57°F
54°F
54°F
77°F
63°F
55°F
54°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
187°ใต้
4 mph
170°ใต้
2 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
99°ตะวันออก
5 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
167°ใต้
1 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
159°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
0
1
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
82%
94%
100%
50%
75%
91%
100%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
23 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
47%
5%
10%
7%
5%
3%
7%
10%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
73°F
73°F
79°F
84°F
73°F
73°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
54°F
54°F
55°F
52°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
75°F
75°F
77°F
81°F
73°F
75°F
73°F
จุดน้ำค้าง
48°F
52°F
55°F
45°F
37°F
28°F
28°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
166°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
165°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
340°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
2 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
51%
58%
31%
20%
19%
19%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
48%
5%
6%
3%
2%
3%
3%
4%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
28°F
25°F
43°F
52°F
39°F
32°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
170°ใต้
5 mph
180°ใต้
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
16%
13%
29%
41%
26%
19%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
6%
6%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด