The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 22 เมษายน 2562 10:01:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
59°F
5.59 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
83%
29.8 "Hg
3.73 ไมล์
จ. 22 เม.ย. 2562, 9:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
7:03 PM
13:25
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:10 PM
7:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
55°F
79°F
66°F
59°F
72°F
66°F
50°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
81°F
66°F
59°F
73°F
66°F
46°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
57°F
59°F
57°F
59°F
57°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
178°ใต้
4 mph
102°ตะวันออก
7 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
167°ใต้
3 mph
182°ใต้
6 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
2
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
100%
48%
77%
91%
63%
74%
85%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
9 ไมล์
26 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
1%
2%
11%
61%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.3 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 23 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
จ. 29 เม.ย.
อ. 30 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
72°F
61°F
64°F
59°F
68°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
50°F
46°F
48°F
43°F
48°F
52°F
57°F
ระดับที่สบาย
79°F
64°F
57°F
63°F
50°F
68°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
39°F
34°F
41°F
46°F
52°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
159°ใต้
9 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
72%
52%
35%
69%
46%
40%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
61%
33%
3%
45%
52%
6%
6%
ฝนตก
-
0.54 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.37 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 01 พ.ค.
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
จ. 06 พ.ค.
อ. 07 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
30°F
43°F
34°F
39°F
21°F
23°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
5 mph
90°ตะวันออก
ไม่มีลม
15 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
4
3
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
30%
22%
26%
12%
13%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
32%
6%
51%
4%
6%
4%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด