The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 12:34:51 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
96.8°F
115.12°F
78.8°F
7.46 mph 180° ใต้
56%
29.56 "Hg
ศ. 20 ก.ค. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:13 AM
7:42 PM
14:29
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:58 AM
11:57 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 8:02 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
90°F
82°F
81°F
99°F
90°F
82°F
90°F
ระดับที่สบาย
113°F
99°F
90°F
82°F
111°F
100°F
90°F
100°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
158°ใต้
6 mph
171°ใต้
4 mph
193°ใต้
5 mph
180°ใต้
9 mph
165°ใต้
6 mph
159°ใต้
4 mph
168°ใต้
4 mph
183°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
63%
77%
84%
44%
62%
74%
60%
ทัศนวิสัย
27 ไมล์
22 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
31 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
5%
5%
3%
3%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
99°F
95°F
82°F
81°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
111°F
111°F
106°F
102°F
90°F
84°F
90°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
72°F
72°F
75°F
75°F
68°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
173°ใต้
9 mph
167°ใต้
7 mph
165°ใต้
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
73°ตะวันออก
6 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
46%
43%
50%
78%
87%
57%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
4%
56%
64%
46%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
0.24 นิ้ว
1.03 นิ้ว
0.14 นิ้ว
1.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
88°F
88°F
91°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
63°F
61°F
61°F
68°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
100°ตะวันออก
5 mph
170°ใต้
4 mph
100°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
4 mph
110°ตะวันออก
8 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
45%
41%
42%
53%
48%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
54%
6%
5%
6%
6%
6%
7%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 8:02 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด