The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 11:54:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
32.81°F
14°F
5.59 mph 180° ใต้
38%
30.36 "Hg
10 ไมล์
อ. 20 มี.ค. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:26 AM
6:33 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:08 AM
9:23 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
27°F
54°F
41°F
34°F
32°F
63°F
48°F
ระดับที่สบาย
23°F
21°F
50°F
36°F
34°F
27°F
63°F
45°F
จุดน้ำค้าง
12°F
14°F
18°F
21°F
25°F
27°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
179°ใต้
4 mph
163°ใต้
7 mph
158°ใต้
6 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
341°เหนือ
6 mph
5°เหนือ
5 mph
77°ตะวันออก
6 mph
159°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
57%
23%
44%
66%
77%
30%
54%
ทัศนวิสัย
40 ไมล์
40 ไมล์
45 ไมล์
38 ไมล์
30 ไมล์
30 ไมล์
32 ไมล์
23 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
6%
9%
11%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
63°F
72°F
68°F
68°F
75°F
81°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
32°F
36°F
48°F
48°F
48°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
48°F
61°F
75°F
68°F
68°F
75°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
18°F
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
160°ใต้
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
176°ใต้
6 mph
160°ใต้
7 mph
160°ใต้
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
180°ใต้
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
33%
27%
33%
36%
13%
11%
15%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
5%
6%
4%
4%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
55°F
64°F
72°F
63°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
39°F
46°F
46°F
46°F
48°F
45°F
ระดับที่สบาย
48°F
52°F
64°F
73°F
63°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
43°F
30°F
34°F
39°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
70°ตะวันออก
4 mph
110°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
18 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
6 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
5
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
28%
35%
13%
14%
23%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
52%
53%
6%
5%
42%
47%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด