The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 11:10:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

หมอกน้ำแข็ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
28.4°F
28.4°F
28.4°F
ไม่มีลม
100%
30.45 "Hg
0.12 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:07 AM
6:05 PM
10:58
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:52 PM
7:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
23°F
23°F
54°F
37°F
32°F
36°F
54°F
36°F
ระดับที่สบาย
19°F
18°F
52°F
34°F
28°F
32°F
52°F
32°F
จุดน้ำค้าง
19°F
21°F
23°F
27°F
25°F
27°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
285°ตะวันตก
4 mph
175°ใต้
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
171°ใต้
3 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
343°เหนือ
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
93%
28%
60%
75%
62%
28%
55%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
14 ไมล์
36 ไมล์
26 ไมล์
21 ไมล์
20 ไมล์
38 ไมล์
34 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
1%
4%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
54°F
55°F
54°F
50°F
54°F
55°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
32°F
27°F
28°F
32°F
36°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
48°F
48°F
52°F
50°F
46°F
54°F
54°F
45°F
จุดน้ำค้าง
23°F
23°F
18°F
21°F
21°F
18°F
19°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
175°ใต้
6 mph
69°ตะวันออก
6 mph
191°ใต้
5 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
348°เหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
31%
23%
28%
32%
22%
22%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
1%
5%
6%
6%
6%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
45°F
45°F
46°F
54°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
36°F
36°F
37°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
39°F
41°F
41°F
43°F
45°F
52°F
48°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
25°F
23°F
25°F
32°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
100°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
59%
42%
38%
40%
41%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
48%
50%
6%
6%
6%
6%
44%
ฝนตก
0.4 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด