The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 4:00:01 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
12.2°F
9.94 mph 270° ตะวันตก
11%
30.12 "Hg
10 ไมล์
ส. 17 เม.ย. 2564, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
6:58 PM
13:12
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:01 AM
10:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
43°F
43°F
77°F
64°F
52°F
48°F
82°F
ระดับที่สบาย
54°F
39°F
39°F
77°F
64°F
52°F
46°F
81°F
จุดน้ำค้าง
23°F
23°F
25°F
28°F
36°F
36°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
352°เหนือ
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
158°ใต้
9 mph
166°ใต้
2 mph
11°เหนือ
6 mph
166°ใต้
11 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
3
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
42%
46%
16%
35%
53%
66%
25%
ทัศนวิสัย
40 ไมล์
40 ไมล์
42 ไมล์
48 ไมล์
34 ไมล์
25 ไมล์
30 ไมล์
39 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
2%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 17 เม.ย.
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
77°F
82°F
77°F
63°F
70°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
43°F
48°F
59°F
54°F
50°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
75°F
79°F
77°F
57°F
66°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
14°F
28°F
41°F
43°F
48°F
48°F
41°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
178°ใต้
11 mph
162°ใต้
10 mph
166°ใต้
7 mph
166°ใต้
6 mph
158°ใต้
6 mph
100°ตะวันออก
3 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
17%
26%
30%
72%
52%
30%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
2%
3%
54%
59%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
68°F
68°F
70°F
68°F
70°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
48°F
46°F
52°F
54°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
66°F
68°F
68°F
77°F
68°F
72°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
45°F
34°F
46°F
57°F
18°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
90°ตะวันออก
3 mph
110°ตะวันออก
12 mph
160°ใต้
4 mph
110°ตะวันออก
3 mph
280°ตะวันตก
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
4
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
42%
28%
42%
70%
13%
9%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
62%
57%
50%
6%
52%
4%
3%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด