The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 1:55:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

หมอกน้ำแข็ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
26.6°F
22.51°F
23°F
3.11 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
86%
30.45 "Hg
2.17 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:23 AM
5:02 PM
9:39
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:59 PM
1:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 8:17 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
25°F
25°F
43°F
30°F
27°F
23°F
45°F
32°F
ระดับที่สบาย
19°F
18°F
39°F
27°F
21°F
18°F
41°F
28°F
จุดน้ำค้าง
21°F
19°F
19°F
23°F
19°F
19°F
21°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
343°เหนือ
6 mph
8°เหนือ
5 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
188°ใต้
4 mph
348°เหนือ
4 mph
4°เหนือ
5 mph
74°ตะวันออก
4 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
80%
38%
72%
76%
83%
38%
67%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
14 ไมล์
35 ไมล์
22 ไมล์
17 ไมล์
16 ไมล์
34 ไมล์
24 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
45°F
50°F
50°F
48°F
45°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
23°F
27°F
27°F
25°F
30°F
30°F
28°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
45°F
43°F
41°F
45°F
43°F
43°F
จุดน้ำค้าง
21°F
21°F
21°F
21°F
18°F
7°F
9°F
9°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
276°ตะวันตก
6 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
70°ตะวันออก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
43%
35%
34%
30%
20%
22%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
2%
2%
2%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
45°F
45°F
45°F
45°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
30°F
30°F
28°F
23°F
23°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
43°F
43°F
43°F
37°F
37°F
จุดน้ำค้าง
10°F
27°F
27°F
23°F
10°F
-2°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
100°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
5 mph
160°ใต้
6 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
47%
47%
39%
22%
14%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
6%
6%
5%
3%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.13 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 8:17 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด