The Time Now > จีน > Shijiazhuang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shijiazhuang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 3:05:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengding

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
7543 กิโลเมตรจาก Shijiazhuang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
0.62 mph 350° เหนือ
94%
29.77 "Hg
2.8 ไมล์
ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
7:13 PM
13:35
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:44 AM
3:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
77°F
75°F
72°F
72°F
81°F
75°F
72°F
ระดับที่สบาย
66°F
81°F
73°F
66°F
66°F
86°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
351°เหนือ
3 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
343°เหนือ
4 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
87°ตะวันออก
4 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
353°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
81%
91%
96%
100%
77%
91%
97%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
15%
21%
21%
10%
21%
12%
21%
15%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
-
-
0.08 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
-
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ส.ค. 2560, 10:21 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 18 ส.ค.
ส. 19 ส.ค.
อา. 20 ส.ค.
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
84°F
86°F
82°F
91°F
86°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
73°F
75°F
72°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
84°F
91°F
97°F
90°F
90°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
77°F
77°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
77°ตะวันออก
5 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
82%
74%
79%
90%
29%
26%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
35%
18%
27%
29%
26%
45%
5%
44%
ฝนตก
0.48 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.47 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
81°F
82°F
82°F
84°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
64°F
64°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
82°F
81°F
82°F
86°F
82°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
50°F
50°F
54°F
59°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
70°ตะวันออก
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
80°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
5 mph
20°เหนือ
5 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
50%
40%
37%
40%
83%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
53%
6%
6%
5%
53%
58%
31%
ฝนตก
0.46 นิ้ว
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shijiazhuang

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด