The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 10:25:33 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.1°F
68°F
3.11 mph 100° ตะวันออก
70%
30.04 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
5:55 PM
11:34
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:01 PM
10:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
77°F
84°F
73°F
70°F
77°F
82°F
72°F
ระดับที่สบาย
72°F
79°F
86°F
73°F
70°F
79°F
84°F
73°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
61°F
64°F
64°F
64°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
101°ตะวันออก
6 mph
78°ตะวันออก
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
104°ตะวันออก
6 mph
102°ตะวันออก
6 mph
196°ใต้
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
65%
46%
75%
85%
66%
46%
72%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
3%
3%
2%
4%
3%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
68°F
68°F
70°F
70°F
68°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
81°F
82°F
81°F
81°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
59°F
64°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
109°ตะวันออก
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
106°ตะวันออก
6 mph
101°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
2 mph
190°ใต้
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
50%
51%
51%
54%
47%
57%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
6%
6%
5%
6%
5%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
70°F
68°F
68°F
66°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
80°ตะวันออก
19 mph
80°ตะวันออก
23 mph
70°ตะวันออก
21 mph
70°ตะวันออก
15 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
4
5
6
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
75%
73%
74%
67%
59%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
50%
6%
9%
48%
6%
4%
4%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด