The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 4:19:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
9.94 mph 100° ตะวันออก
84%
29.77 "Hg
10 ไมล์
จ. 25 มิ.ย. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:40 AM
7:11 PM
13:31
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:49 PM
2:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 2:12 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
84°F
77°F
77°F
77°F
86°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
81°F
81°F
81°F
100°F
90°F
84°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
184°ใต้
9 mph
168°ใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
180°ใต้
9 mph
162°ใต้
7 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
77%
96%
95%
99%
74%
87%
91%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
68%
8%
32%
14%
9%
9%
8%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
88°F
90°F
90°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
77°F
81°F
82°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
99°F
100°F
109°F
108°F
97°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
81°F
81°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
166°ใต้
11 mph
162°ใต้
11 mph
184°ใต้
11 mph
200°ใต้
13 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
12 mph
190°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
77%
74%
78%
80%
65%
62%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
68%
7%
6%
6%
48%
45%
54%
51%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.75 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
อา. 08 ก.ค.
จ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
93°F
97°F
99°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
77°F
79°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
190°ใต้
14 mph
190°ใต้
17 mph
180°ใต้
16 mph
160°ใต้
15 mph
160°ใต้
15 mph
180°ใต้
15 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
71%
79%
80%
80%
80%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
52%
57%
47%
40%
33%
36%
50%
ฝนตก
0.4 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.74 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.86 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 2:12 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด