The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 5:34:46 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
105.13°F
80.6°F
16.78 mph 170° ใต้
79%
29.68 "Hg
ศ. 10 ก.ค. 2563, 5:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:45 AM
7:11 PM
13:26
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:03 PM
10:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 3:40 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
82°F
88°F
91°F
82°F
81°F
86°F
91°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
100°F
106°F
91°F
88°F
97°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
177°ใต้
7 mph
172°ใต้
10 mph
187°ใต้
12 mph
187°ใต้
7 mph
171°ใต้
7 mph
167°ใต้
8 mph
189°ใต้
10 mph
199°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
83%
70%
62%
81%
83%
69%
57%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
12%
28%
28%
29%
11%
31%
49%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
102°F
100°F
104°F
104°F
102°F
100°F
100°F
100°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
182°ใต้
10 mph
186°ใต้
9 mph
197°ใต้
10 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
13 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
59%
63%
60%
61%
65%
62%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
42%
59%
3%
6%
47%
41%
6%
41%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
100°F
97°F
93°F
97°F
97°F
99°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
72°F
70°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
180°ใต้
10 mph
160°ใต้
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
9 mph
190°ใต้
11 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
58%
54%
59%
54%
59%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
40%
51%
6%
5%
6%
4%
8%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 3:40 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด