The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 2:40:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
72.95°F
68°F
5.59 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
83%
30.07 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:53 AM
6:22 PM
11:29
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:03 PM
6:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
77°F
72°F
70°F
72°F
77°F
72°F
ระดับที่สบาย
70°F
70°F
79°F
70°F
68°F
72°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
97°ตะวันออก
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
167°ใต้
7 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
96%
75%
89%
90%
85%
72%
87%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
32%
33%
15%
9%
9%
10%
8%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
72°F
73°F
70°F
75°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
61°F
55°F
63°F
66°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
75°F
68°F
77°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
57°F
57°F
57°F
63°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
103°ตะวันออก
12 mph
109°ตะวันออก
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
74%
61%
61%
67%
68%
62%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
33%
5%
27%
38%
42%
41%
32%
7%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
73°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
160°ใต้
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
170°ใต้
11 mph
70°ตะวันออก
18 mph
90°ตะวันออก
14 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
63%
91%
87%
84%
85%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
36%
27%
8%
55%
42%
39%
45%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด