The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 10 ธันวาคม 2561 7:29:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

แดดออก. เย็น.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
49.77°F
46.4°F
12.43 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
77%
30.15 "Hg
10 ไมล์
จ. 10 ธ.ค. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:51 AM
5:39 PM
10:48
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:18 AM
7:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
63°F
59°F
57°F
57°F
64°F
57°F
54°F
ระดับที่สบาย
48°F
63°F
57°F
55°F
54°F
64°F
55°F
50°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
52°F
50°F
48°F
48°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
18°เหนือ
7 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
19°เหนือ
10 mph
19°เหนือ
13 mph
14°เหนือ
12 mph
22°เหนือ
12 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
63%
78%
78%
72%
57%
69%
72%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
30%
47%
36%
11%
12%
12%
12%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 10 ธ.ค.
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
64°F
63°F
72°F
72°F
72°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
55°F
52°F
54°F
54°F
57°F
59°F
55°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
63°F
63°F
68°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
46°F
48°F
52°F
54°F
52°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
19°เหนือ
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
70°ตะวันออก
ไม่มีลม
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
1
0
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
61%
56%
61%
57%
54%
51%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
48%
37%
36%
39%
6%
6%
8%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
จุดน้ำค้าง
52°F
59°F
70°F
70°F
70°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
100°ตะวันออก
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
70°ตะวันออก
10 mph
80°ตะวันออก
10 mph
10°เหนือ
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
56%
84%
88%
88%
76%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
46%
44%
54%
51%
43%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด