The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 9:23:01 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.39°F
69.8°F
9.94 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
74%
29.95 "Hg
10 ไมล์
อ. 17 ต.ค. 2560, 9:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
5:57 PM
11:37
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:51 AM
4:32 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
86°F
79°F
73°F
77°F
86°F
79°F
ระดับที่สบาย
72°F
73°F
91°F
81°F
75°F
79°F
88°F
81°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
68°F
68°F
64°F
63°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
20°เหนือ
9 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
81%
54%
68%
74%
63%
52%
65%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
57%
63%
0%
13%
22%
19%
0%
0%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 4:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
82°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
82°F
81°F
79°F
79°F
82°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
63°F
61°F
54°F
55°F
55°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
22°เหนือ
7 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
54%
49%
47%
38%
35%
34%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
56%
62%
0%
0%
0%
6%
4%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
90°F
90°F
90°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
59°F
68°F
70°F
72°F
70°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
90°ตะวันออก
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
10 mph
80°ตะวันออก
13 mph
80°ตะวันออก
17 mph
70°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
67%
76%
78%
77%
74%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
9%
35%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด