The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 เมษายน 2561 8:41:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.05°F
68°F
9.94 mph 110° ตะวันออก
78%
29.92 "Hg
ศ. 20 เม.ย. 2561, 8:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
6:45 PM
12:45
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:26 AM
11:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 8:11 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
81°F
75°F
73°F
79°F
84°F
75°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
84°F
77°F
73°F
81°F
90°F
75°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
68°F
68°F
70°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
166°ใต้
7 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
80%
63%
79%
85%
78%
64%
85%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
34%
34%
28%
30%
7%
7%
7%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
ส. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
84°F
84°F
84°F
75°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
70°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
81°F
88°F
88°F
88°F
73°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
70°F
72°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
185°ใต้
8 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
62%
73%
77%
53%
50%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
32%
5%
6%
64%
59%
43%
6%
45%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
0.61 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
ส. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
68°F
75°F
75°F
73°F
73°F
64°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
90°ตะวันออก
21 mph
70°ตะวันออก
15 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
89%
87%
87%
87%
78%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
38%
32%
6%
6%
49%
48%
56%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.34 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 8:11 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด