The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 7:32:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

ฝนประปราย. แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
5.59 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
29.53 "Hg
ศ. 17 ส.ค. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
6:54 PM
12:54
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:41 AM
10:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 2:10 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
90°F
82°F
82°F
84°F
88°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
104°F
93°F
91°F
97°F
99°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
183°ใต้
6 mph
187°ใต้
5 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
196°ใต้
6 mph
183°ใต้
6 mph
197°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
66%
82%
85%
78%
71%
82%
88%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
49%
9%
36%
37%
64%
62%
28%
45%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
90°F
93°F
93°F
93°F
95°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
82°F
81°F
81°F
81°F
84°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
102°F
104°F
108°F
104°F
104°F
97°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
196°ใต้
9 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
72%
67%
59%
60%
52%
52%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
49%
65%
56%
6%
6%
43%
37%
53%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
117°F
117°F
118°F
118°F
115°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
17 mph
90°ตะวันออก
13 mph
100°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
58%
79%
78%
78%
79%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
49%
50%
46%
52%
44%
34%
57%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.15 นิ้ว
1.38 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 2:10 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด