The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 3:39:52 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.84°F
64.4°F
5.59 mph 190° ใต้
74%
29.92 "Hg
4.35 ไมล์
จ. 19 ก.พ. 2561, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:53 AM
6:21 PM
11:28
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:24 AM
8:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
64°F
70°F
77°F
66°F
64°F
66°F
73°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
70°F
79°F
66°F
64°F
66°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
63°F
63°F
63°F
63°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
89°ตะวันออก
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
86°ตะวันออก
5 mph
75°ตะวันออก
8 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
95%
81%
64%
85%
92%
79%
63%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
23%
22%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
72°F
63°F
68°F
72°F
82°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
64°F
55°F
52°F
61°F
68°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
73°F
63°F
66°F
75°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
61°F
52°F
50°F
57°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
105°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
8 mph
104°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
68%
71%
67%
56%
63%
39%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
38%
44%
38%
13%
0%
20%
6%
6%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
66°F
66°F
70°F
66°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
11 mph
110°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
6 mph
170°ใต้
16 mph
100°ตะวันออก
15 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
4
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
45%
89%
86%
89%
93%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
54%
38%
31%
45%
48%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด