The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 เมษายน 2564 8:20:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.08°F
60.8°F
5.59 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
65%
29.95 "Hg
อ. 20 เม.ย. 2564, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
6:45 PM
12:45
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:59 AM
12:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
81°F
70°F
68°F
75°F
82°F
72°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
81°F
72°F
68°F
77°F
84°F
72°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
61°F
63°F
63°F
61°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
105°ตะวันออก
10 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
96°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
112°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
44%
75%
82%
63%
47%
78%
86%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
5%
2%
7%
5%
3%
2%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
86°F
88°F
82°F
75°F
72°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
88°F
90°F
84°F
77°F
73°F
81°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
64°F
68°F
68°F
66°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
182°ใต้
11 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
80°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
51%
48%
54%
64%
75%
77%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
3%
4%
44%
58%
56%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
86°F
86°F
86°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
90°F
93°F
90°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
72°F
70°F
77°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
10°เหนือ
2 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
58%
54%
62%
60%
84%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
47%
39%
51%
69%
72%
63%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด