The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 7:07:24 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
72.95°F
68°F
5.59 mph 100° ตะวันออก
83%
30.07 "Hg
อา. 21 ต.ค. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
5:54 PM
11:33
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:23 PM
2:14 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
81°F
73°F
73°F
73°F
82°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
73°F
84°F
73°F
73°F
73°F
88°F
75°F
72°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
91°ตะวันออก
10 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
101°ตะวันออก
7 mph
72°ตะวันออก
7 mph
171°ใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
78°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
64%
83%
86%
88%
64%
84%
89%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
11%
11%
12%
12%
7%
11%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
73°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
72°F
70°F
72°F
70°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
68°F
68°F
68°F
63°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
111°ตะวันออก
7 mph
109°ตะวันออก
7 mph
106°ตะวันออก
10 mph
104°ตะวันออก
9 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
67%
67%
66%
50%
55%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
68%
42%
6%
54%
33%
6%
ฝนตก
-
-
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
50°F
64°F
63°F
63°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
110°ตะวันออก
17 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
70°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
41%
70%
66%
64%
64%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
39%
48%
5%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด