The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560 8:55:46 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

แดดออก. อุ่น.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
102.36°F
78.8°F
3.11 mph 280° ตะวันตก
75%
29.68 "Hg
10 ไมล์
จ. 21 ส.ค. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:02 AM
6:51 PM
12:49
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:12 AM
5:42 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
88°F
84°F
91°F
97°F
84°F
75°F
79°F
ระดับที่สบาย
111°F
100°F
97°F
104°F
115°F
97°F
77°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
196°ใต้
6 mph
191°ใต้
6 mph
250°ตะวันตก
7 mph
268°ตะวันตก
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
82°ตะวันออก
6 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
70%
79%
62%
50%
76%
99%
88%
ทัศนวิสัย
24 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
62%
9%
21%
21%
88%
88%
7%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
1.87 นิ้ว
1.3 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
97°F
84°F
88°F
91°F
90°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
79°F
77°F
81°F
82°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
109°F
106°F
88°F
100°F
102°F
90°F
86°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
77°F
75°F
72°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
60%
84%
70%
60%
44%
76%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
29%
55%
86%
86%
54%
58%
59%
53%
ฝนตก
-
0.69 นิ้ว
3.11 นิ้ว
1.22 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.6 นิ้ว
3.02 นิ้ว
3.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
จ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
88°F
88°F
90°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
170°ใต้
11 mph
170°ใต้
10 mph
180°ใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
67%
68%
67%
70%
65%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
59%
58%
8%
12%
54%
44%
48%
ฝนตก
3.53 นิ้ว
1.74 นิ้ว
-
-
0.66 นิ้ว
0.6 นิ้ว
0.92 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด