The Time Now > จีน > Shenzhen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenzhen, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 9:51:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7756 กิโลเมตรจาก Shenzhen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
59°F
5.59 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
73%
30.15 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 22 ม.ค. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
6:04 PM
10:59
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:42 AM
2:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 8:15 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
66°F
66°F
70°F
77°F
66°F
64°F
70°F
ระดับที่สบาย
73°F
66°F
66°F
70°F
79°F
66°F
64°F
70°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
84°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
8 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
98°ตะวันออก
4 mph
88°ตะวันออก
6 mph
109°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
89%
91%
85%
63%
90%
95%
83%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
8%
7%
7%
12%
8%
7%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
77°F
75°F
68°F
61°F
64°F
61°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
64°F
63°F
54°F
48°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
72°F
77°F
73°F
68°F
55°F
63°F
61°F
55°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
64°F
61°F
52°F
46°F
45°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
101°ตะวันออก
7 mph
99°ตะวันออก
9 mph
101°ตะวันออก
8 mph
91°ตะวันออก
7 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
68%
74%
80%
82%
55%
59%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
45%
64%
81%
50%
57%
6%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
48°F
48°F
50°F
52°F
52°F
54°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
32°F
28°F
37°F
37°F
41°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
20°เหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
180°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
90°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
26%
41%
43%
47%
50%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
5%
6%
6%
6%
39%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenzhen

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 8:15 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด