The Time Now > จีน > Shenyang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shenyang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 11:39:00 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenyang / Taoxian

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
7903 กิโลเมตรจาก Shenyang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
23°F
18.39°F
15.8°F
3.11 mph 180° ใต้
74%
30.39 "Hg
10 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:36 AM
5:24 PM
10:48
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:10 PM
7:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shenyang

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
19°F
19°F
43°F
30°F
21°F
19°F
43°F
28°F
ระดับที่สบาย
12°F
9°F
37°F
23°F
14°F
12°F
39°F
21°F
จุดน้ำค้าง
12°F
16°F
18°F
14°F
14°F
16°F
16°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
12°เหนือ
6 mph
16°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
89%
35%
52%
71%
84%
31%
55%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
15 ไมล์
34 ไมล์
17 ไมล์
15 ไมล์
22 ไมล์
37 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shenyang

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
45°F
43°F
39°F
45°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
19°F
19°F
21°F
27°F
21°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
36°F
36°F
41°F
37°F
32°F
41°F
43°F
41°F
จุดน้ำค้าง
19°F
16°F
18°F
18°F
10°F
14°F
14°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
287°ตะวันตก
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
350°เหนือ
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
35%
34%
35%
30%
26%
26%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
4%
5%
3%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
46°F
45°F
46°F
46°F
45°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
30°F
30°F
28°F
30°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
46°F
41°F
39°F
41°F
41°F
39°F
41°F
จุดน้ำค้าง
12°F
25°F
14°F
14°F
25°F
19°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
70°ตะวันออก
8 mph
20°เหนือ
10 mph
20°เหนือ
9 mph
200°ใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
41%
26%
26%
41%
32%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
40%
2%
4%
6%
4%
5%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.24 นิ้ว
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shenyang

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด