The Time Now > จีน > Qingdao > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Qingdao, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 4:17:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Qingdao Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7893 กิโลเมตรจาก Qingdao
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
69.26°F
68°F
9.94 mph 170° ใต้
88%
29.74 "Hg
จ. 25 มิ.ย. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:42 AM
7:19 PM
14:37
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:40 PM
2:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Qingdao

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 2:12 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
79°F
68°F
75°F
75°F
81°F
75°F
72°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
68°F
75°F
77°F
81°F
77°F
70°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
61°F
66°F
64°F
63°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
171°ใต้
15 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
266°ตะวันตก
13 mph
265°ตะวันตก
6 mph
248°ตะวันตก
6 mph
187°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
58%
80%
74%
67%
55%
71%
92%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
38%
68%
65%
62%
67%
53%
63%
55%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.44 นิ้ว
1.03 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Qingdao

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
82°F
84°F
82°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
72°F
73°F
70°F
72°F
70°F
73°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
82°F
86°F
84°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
66°F
68°F
64°F
64°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
165°ใต้
12 mph
261°ตะวันตก
11 mph
181°ใต้
12 mph
259°ตะวันตก
11 mph
171°ใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
58%
65%
61%
57%
66%
74%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
69%
67%
39%
33%
3%
5%
6%
6%
ฝนตก
0.65 นิ้ว
2.35 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
อา. 08 ก.ค.
จ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
82°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
70°F
72°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
170°ใต้
15 mph
180°ใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
180°ใต้
19 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
80%
86%
76%
81%
74%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
44%
60%
56%
52%
54%
54%
56%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.37 นิ้ว
2.35 นิ้ว
0.62 นิ้ว
1.76 นิ้ว
0.74 นิ้ว
1.46 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Qingdao

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 2:12 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด