The Time Now > จีน > Qingdao > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Qingdao, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 7:06:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Qingdao Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
7893 กิโลเมตรจาก Qingdao
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
46.4°F
44.6°F
ไม่มีลม
93%
30.24 "Hg
10 ไมล์
อา. 21 ต.ค. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:09 AM
5:17 PM
11:8
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:14 PM
1:29 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Qingdao

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
66°F
59°F
57°F
54°F
66°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
50°F
66°F
57°F
55°F
52°F
66°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
50°F
46°F
46°F
46°F
48°F
50°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
83°ตะวันออก
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
171°ใต้
5 mph
190°ใต้
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
195°ใต้
9 mph
196°ใต้
11 mph
252°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
50%
64%
68%
80%
54%
77%
77%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
19 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
3%
7%
6%
9%
9%
27%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Qingdao

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
61°F
59°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
54°F
52°F
50°F
59°F
52°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
64°F
66°F
66°F
50°F
57°F
61°F
จุดน้ำค้าง
46°F
50°F
37°F
45°F
52°F
32°F
25°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
200°ใต้
12 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
167°ใต้
14 mph
178°ใต้
22 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
270°ตะวันตก
23 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
4
6
3
6
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
57%
37%
47%
61%
41%
25%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
27%
2%
44%
58%
2%
3%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
57°F
59°F
61°F
59°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
50°F
52°F
48°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
55°F
54°F
59°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
23°F
32°F
27°F
37°F
37°F
43°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
340°เหนือ
7 mph
290°ตะวันตก
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
42%
29%
48%
45%
49%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
4%
32%
35%
4%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Qingdao

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด