The Time Now > จีน > Nanjing > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanjing, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 3:02:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shantou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7885 กิโลเมตรจาก Nanjing
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
64.4°F
3.11 mph 110° ตะวันออก
83%
30.04 "Hg
อา. 18 พ.ย. 2561, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
5:29 PM
11:
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:49 PM
12:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
77°F
70°F
64°F
66°F
70°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
68°F
81°F
66°F
64°F
66°F
72°F
66°F
63°F
จุดน้ำค้าง
64°F
68°F
66°F
63°F
61°F
63°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
76°ตะวันออก
6 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
97°ตะวันออก
5 mph
343°เหนือ
6 mph
346°เหนือ
6 mph
5°เหนือ
4 mph
13°เหนือ
4 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
71%
92%
93%
84%
77%
87%
95%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
6%
12%
49%
55%
60%
53%
51%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
75°F
77°F
82°F
75°F
75°F
75°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
63°F
61°F
63°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
81°F
75°F
77°F
82°F
75°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
63°F
66°F
61°F
61°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
85°ตะวันออก
6 mph
74°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
5 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
85°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
72%
66%
60%
64%
58%
50%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
43%
68%
6%
45%
6%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
54°F
52°F
52°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
8 mph
10°เหนือ
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
70°ตะวันออก
17 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
87%
69%
61%
60%
69%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
47%
50%
51%
39%
4%
40%
44%
ฝนตก
0.95 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด