The Time Now > จีน > Nanjing > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanjing, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 1:07:44 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shantou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7885 กิโลเมตรจาก Nanjing
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
85.03°F
62.6°F
7.46 mph 80° ตะวันออก
48%
30.04 "Hg
พฤ. 17 ต.ค. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:12 AM
5:48 PM
11:36
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:34 PM
8:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
68°F
63°F
61°F
84°F
68°F
64°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
68°F
63°F
61°F
84°F
68°F
64°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
61°F
57°F
59°F
64°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
94°ตะวันออก
4 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
350°เหนือ
4 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
351°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
86%
94%
85%
42%
87%
93%
69%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
10%
11%
8%
9%
11%
12%
14%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
61°F
63°F
63°F
63°F
64°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
63°F
59°F
63°F
64°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
86°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
46%
53%
46%
53%
56%
66%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
52%
6%
5%
9%
50%
57%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
64°F
66°F
64°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
15 mph
70°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
20°เหนือ
14 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
3
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
61%
63%
65%
64%
65%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
6%
6%
5%
50%
57%
62%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด