The Time Now > จีน > Nanjing > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanjing, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 1:55:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shantou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
7885 กิโลเมตรจาก Nanjing
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
54.84°F
35.6°F
9.94 mph 20° เหนือ
44%
30.24 "Hg
ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:42 AM
5:28 PM
10:46
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:48 PM
1:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 8:17 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
50°F
66°F
46°F
36°F
34°F
64°F
45°F
ระดับที่สบาย
39°F
46°F
66°F
46°F
36°F
30°F
64°F
43°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
34°F
37°F
34°F
32°F
32°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
87°ตะวันออก
2 mph
8°เหนือ
5 mph
343°เหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
167°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
62%
31%
74%
95%
89%
30%
78%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
14 ไมล์
30 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
32 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
66°F
72°F
73°F
75°F
79°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
34°F
36°F
41°F
43°F
59°F
57°F
61°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
64°F
68°F
75°F
77°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
37°F
37°F
48°F
59°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
111°ตะวันออก
5 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
5 mph
90°ตะวันออก
2 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
34%
38%
33%
47%
60%
57%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
4%
52%
45%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
68°F
68°F
68°F
66°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
110°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
13 mph
70°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
22 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
75%
75%
75%
73%
69%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
52%
6%
6%
47%
51%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 8:17 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด