The Time Now > จีน > Nanjing > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanjing, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 8:54:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shantou Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
7885 กิโลเมตรจาก Nanjing
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
ไม่มีลม
94%
29.83 "Hg
10 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:03 AM
6:09 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:54 PM
5:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 2:17 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
86°F
75°F
70°F
70°F
86°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
82°F
93°F
75°F
68°F
70°F
93°F
72°F
68°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
85°ตะวันออก
4 mph
91°ตะวันออก
3 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
112°ตะวันออก
3 mph
292°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
59%
86%
94%
100%
61%
88%
91%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
10%
6%
10%
10%
25%
6%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
90°F
90°F
90°F
88°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
68°F
70°F
73°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
90°F
91°F
91°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
68°F
66°F
66°F
66°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
91°ตะวันออก
5 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
288°ตะวันตก
8 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
340°เหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
63%
54%
50%
49%
48%
48%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
26%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
68°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
82°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
63°F
66°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
80°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
70°ตะวันออก
21 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
4
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
48%
54%
62%
67%
67%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanjing

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 2:17 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด