The Time Now > จีน > Nanchong > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanchong, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 4:14:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chongqing Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7178 กิโลเมตรจาก Nanchong
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
64.4°F
3.11 mph 10° เหนือ
94%
30.01 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:44 AM
6:50 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:59 PM
11:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
75°F
70°F
68°F
68°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
61°F
77°F
68°F
68°F
68°F
64°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
64°F
66°F
64°F
63°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
87°ตะวันออก
6 mph
71°ตะวันออก
4 mph
342°เหนือ
5 mph
84°ตะวันออก
6 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
67%
85%
91%
90%
92%
93%
94%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
44%
45%
61%
56%
60%
46%
56%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
70°F
68°F
66°F
66°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
66°F
66°F
64°F
75°F
75°F
72°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
63°F
61°F
63°F
61°F
61°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
81°ตะวันออก
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
190°ใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
90%
88%
84%
90%
65%
64%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
65%
74%
78%
62%
55%
54%
52%
55%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
63°F
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
68°F
72°F
68°F
68°F
72°F
72°F
70°F
จุดน้ำค้าง
68°F
63°F
68°F
70°F
66°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
8 mph
20°เหนือ
5 mph
20°เหนือ
3 mph
20°เหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
77%
91%
95%
81%
88%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
57%
77%
77%
74%
62%
59%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด