The Time Now > จีน > Nanchong > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanchong, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 8:24:54 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chongqing Airport

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
7178 กิโลเมตรจาก Nanchong
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
74.68°F
71.6°F
3.11 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.8 "Hg
1.55 ไมล์
พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
8:02 PM
14:8
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:15 AM
11:32 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
88°F
79°F
70°F
70°F
91°F
82°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
90°F
81°F
70°F
73°F
95°F
86°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
66°F
68°F
66°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
69°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
4 mph
89°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
105°ตะวันออก
4 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
52%
69%
87%
90%
44%
65%
81%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
24 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
25 ไมล์
14 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
73%
75%
60%
54%
60%
54%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
91°F
93°F
90°F
93°F
99°F
95°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
70°F
73°F
77°F
77°F
73°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
93°F
95°F
95°F
97°F
104°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
103°ตะวันออก
6 mph
93°ตะวันออก
6 mph
104°ตะวันออก
6 mph
190°ใต้
7 mph
251°ตะวันตก
6 mph
195°ใต้
6 mph
189°ใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
47%
47%
52%
50%
43%
57%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
77%
66%
73%
70%
60%
60%
60%
61%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
91°F
88°F
90°F
95°F
97°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
75°F
72°F
72°F
72°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
117°F
108°F
99°F
95°F
108°F
108°F
115°F
จุดน้ำค้าง
70°F
64°F
64°F
64°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
260°ตะวันตก
2 mph
190°ใต้
3 mph
180°ใต้
1 mph
170°ใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
0
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
63%
71%
53%
49%
47%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
47%
97%
90%
10%
26%
40%
100%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.63 นิ้ว
-
-
0.18 นิ้ว
0.89 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด