The Time Now > จีน > Nanchong > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanchong, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 6:00:26 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chongqing Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
7178 กิโลเมตรจาก Nanchong
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
ไม่มีลม
84%
29.47 "Hg
10 ไมล์
ศ. 10 ก.ค. 2563, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
8:01 PM
14:2
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:11 PM
9:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
75°F
73°F
75°F
81°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
82°F
77°F
72°F
73°F
88°F
81°F
70°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
104°ตะวันออก
7 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
19°เหนือ
4 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
9°เหนือ
6 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
354°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
86%
94%
99%
98%
85%
91%
98%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
60%
72%
62%
52%
59%
28%
41%
55%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
88°F
91°F
84°F
82°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
72°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
91°F
100°F
91°F
90°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
70°F
73°F
77°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
94°ตะวันออก
7 mph
75°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
87%
57%
60%
82%
74%
66%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
92%
66%
6%
41%
99%
52%
50%
48%
ฝนตก
0.44 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
1.13 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
91°F
97°F
104°F
108°F
111°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
82°F
84°F
84°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
10°เหนือ
3 mph
260°ตะวันตก
7 mph
10°เหนือ
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
75%
70%
74%
89%
96%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
97%
99%
87%
76%
69%
99%
85%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.86 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด