The Time Now > จีน > Nanchong > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanchong, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 2:10:24 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chongqing Airport

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
7178 กิโลเมตรจาก Nanchong
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
44.6°F
41°F
0.62 mph 10° เหนือ
87%
30.57 "Hg
3.73 ไมล์
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:38 AM
5:53 PM
10:15
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:02 PM
12:57 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
39°F
55°F
48°F
41°F
41°F
55°F
48°F
ระดับที่สบาย
39°F
39°F
55°F
46°F
39°F
37°F
55°F
46°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
43°F
41°F
37°F
39°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
179°ใต้
2 mph
177°ใต้
4 mph
165°ใต้
4 mph
180°ใต้
4 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
95%
62%
80%
85%
91%
61%
81%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
5%
7%
5%
5%
6%
9%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
43°F
41°F
43°F
46°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
54°F
54°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
50°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
41°F
41°F
41°F
46°F
39°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
174°ใต้
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
198°ใต้
6 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
64%
63%
63%
63%
82%
60%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
4%
3%
4%
68%
57%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
52°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
45°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
54°F
52°F
52°F
50°F
50°F
จุดน้ำค้าง
41°F
43°F
45°F
41°F
45°F
46°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
20°เหนือ
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
10°เหนือ
6 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
2 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
71%
73%
62%
71%
79%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
53%
60%
61%
64%
69%
76%
77%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanchong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด