The Time Now > จีน > Nanchang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanchang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 1:44:15 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changsha

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
7783 กิโลเมตรจาก Nanchang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
95°F
103.03°F
71.6°F
14.91 mph 200° ใต้
47%
29.71 "Hg
จ. 25 มิ.ย. 2561, 1:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:19 AM
7:17 PM
13:58
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:49 PM
2:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanchang

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
84°F
77°F
77°F
91°F
84°F
79°F
84°F
ระดับที่สบาย
102°F
93°F
79°F
79°F
100°F
91°F
82°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
74%
84%
85%
56%
73%
78%
68%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
11%
8%
10%
9%
10%
8%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanchang

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
79°F
77°F
79°F
77°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
99°F
99°F
99°F
95°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
196°ใต้
13 mph
190°ใต้
14 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
58%
56%
53%
56%
69%
57%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
6%
6%
64%
58%
38%
66%
ฝนตก
-
-
-
-
0.72 นิ้ว
0.86 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
อา. 08 ก.ค.
จ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
95°F
95°F
95°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
200°ใต้
11 mph
190°ใต้
11 mph
190°ใต้
12 mph
190°ใต้
12 mph
200°ใต้
14 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
63%
54%
52%
52%
53%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
62%
66%
41%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.34 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanchang

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด