The Time Now > จีน > Nanchang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nanchang, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 2:58:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changsha

ฝนเบาๆ. หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7783 กิโลเมตรจาก Nanchang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
32.81°F
37.4°F
ไม่มีลม
100%
30.18 "Hg
0.99 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:52 AM
6:09 PM
11:17
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:47 PM
6:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nanchang

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
43°F
46°F
45°F
43°F
45°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
39°F
39°F
41°F
41°F
37°F
39°F
39°F
39°F
จุดน้ำค้าง
39°F
43°F
43°F
43°F
41°F
41°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
14°เหนือ
6 mph
1°เหนือ
9 mph
21°เหนือ
9 mph
12°เหนือ
10 mph
355°เหนือ
9 mph
357°เหนือ
10 mph
5°เหนือ
8 mph
358°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
97%
90%
90%
92%
92%
89%
89%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
58%
58%
56%
55%
66%
60%
58%
61%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nanchang

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
45°F
50°F
52°F
46°F
45°F
46°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
41°F
39°F
46°F
48°F
41°F
39°F
39°F
50°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
41°F
41°F
41°F
41°F
41°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
13°เหนือ
10 mph
341°เหนือ
6 mph
257°ตะวันตก
9 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
ไม่มีลม
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
90%
77%
67%
87%
88%
92%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
59%
66%
64%
52%
56%
51%
48%
47%
ฝนตก
0.94 นิ้ว
1.24 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.86 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
66°F
68°F
64°F
68°F
68°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
55°F
55°F
54°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
63°F
61°F
64°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
57°F
54°F
57°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
200°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
20°เหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
70%
81%
75%
78%
86%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
49%
54%
57%
44%
43%
55%
56%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.53 นิ้ว
1.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.93 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nanchang

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด