The Time Now > จีน > Lanzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lanzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 08 มีนาคม 2564 3:15:23 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lanzhou / Zhongchuan

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
6994 กิโลเมตรจาก Lanzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
24.26°F
17.6°F
5.59 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
59%
30.09 "Hg
10 ไมล์
จ. 08 มี.ค. 2564, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:28 AM
7:04 PM
11:36
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:05 AM
12:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 08 มี.ค. 2564, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
57°F
43°F
32°F
28°F
55°F
45°F
36°F
ระดับที่สบาย
23°F
55°F
39°F
28°F
25°F
54°F
39°F
32°F
จุดน้ำค้าง
25°F
19°F
18°F
23°F
25°F
25°F
30°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
109°ตะวันออก
6 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
99°ตะวันออก
5 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
7°เหนือ
7 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
79°ตะวันออก
5 mph
349°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
22%
35%
63%
81%
28%
53%
67%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
35 ไมล์
30 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
2%
2%
12%
32%
62%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 07 มี.ค. 2564, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
54°F
57°F
64°F
57°F
70°F
66°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
30°F
32°F
32°F
32°F
39°F
46°F
43°F
ระดับที่สบาย
52°F
48°F
54°F
61°F
54°F
68°F
66°F
73°F
จุดน้ำค้าง
19°F
27°F
27°F
18°F
27°F
27°F
25°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
76°ตะวันออก
7 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
102°ตะวันออก
2 mph
90°ตะวันออก
4 mph
200°ใต้
2 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
37%
32%
17%
33%
20%
21%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
72%
66%
2%
41%
2%
3%
2%
ฝนตก
-
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-


 
 
อ. 16 มี.ค.
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
57°F
57°F
57°F
55°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
41°F
39°F
41°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
50°F
54°F
52°F
55°F
52°F
55°F
57°F
จุดน้ำค้าง
30°F
30°F
32°F
19°F
12°F
18°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
4
1
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
37%
39%
23%
16%
20%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
54%
6%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 08 มี.ค. 2564, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด