The Time Now > จีน > Lanzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lanzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 8:24:00 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lanzhou / Zhongchuan

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
6994 กิโลเมตรจาก Lanzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.2°F
53.6°F
0.62 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
88%
30.01 "Hg
3.73 ไมล์
พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:50 AM
8:25 PM
14:35
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:18 AM
11:47 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
79°F
64°F
55°F
54°F
81°F
70°F
57°F
ระดับที่สบาย
52°F
79°F
64°F
54°F
52°F
79°F
77°F
57°F
จุดน้ำค้าง
50°F
46°F
52°F
52°F
52°F
48°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
169°ใต้
4 mph
165°ใต้
8 mph
88°ตะวันออก
7 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
167°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
33%
62%
87%
96%
34%
48%
80%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
35 ไมล์
25 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
34 ไมล์
26 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
32%
56%
51%
52%
43%
32%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
79°F
75°F
77°F
70°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
55°F
55°F
57°F
55°F
59°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
64°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
48°F
50°F
52°F
52°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
92°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
91°ตะวันออก
8 mph
76°ตะวันออก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
36%
36%
40%
49%
44%
74%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
65%
62%
64%
63%
35%
42%
90%
47%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
2.02 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
86°F
88°F
90°F
91°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
84°F
84°F
86°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
43°F
48°F
43°F
45°F
46°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
2 mph
200°ใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
110°ตะวันออก
4 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
1
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
41%
32%
19%
19%
24%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
10%
20%
10%
10%
36%
60%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.13 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด