The Time Now > จีน > Lanzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lanzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 11:50:55 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lanzhou / Zhongchuan

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
6994 กิโลเมตรจาก Lanzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
42.8°F
17.6°F
ไม่มีลม
36%
30.24 "Hg
10 ไมล์
อ. 20 มี.ค. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:09 AM
7:16 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:54 AM
10:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
32°F
54°F
43°F
32°F
30°F
59°F
48°F
ระดับที่สบาย
28°F
27°F
52°F
39°F
30°F
25°F
59°F
45°F
จุดน้ำค้าง
19°F
18°F
14°F
19°F
19°F
18°F
14°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
6 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
82°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
168°ใต้
6 mph
68°ตะวันออก
6 mph
84°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
56%
19%
35%
54%
60%
15%
29%
ทัศนวิสัย
31 ไมล์
27 ไมล์
43 ไมล์
37 ไมล์
25 ไมล์
22 ไมล์
44 ไมล์
41 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
2%
1%
1%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
59°F
57°F
61°F
63°F
68°F
70°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
34°F
43°F
45°F
46°F
45°F
50°F
ระดับที่สบาย
50°F
57°F
54°F
59°F
63°F
66°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
14°F
14°F
19°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
95°ตะวันออก
6 mph
91°ตะวันออก
9 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
9 mph
290°ตะวันตก
2 mph
90°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
17%
22%
21%
19%
15%
7%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
3%
2%
5%
5%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
66°F
68°F
66°F
66°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
39°F
39°F
39°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
66°F
68°F
66°F
66°F
75°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
30°F
34°F
34°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
250°ตะวันตก
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
20°เหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
24%
37%
39%
59%
60%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
5%
6%
48%
46%
38%
ฝนตก
-
-
-
-
0.18 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด