The Time Now > จีน > Lanzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lanzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 9:54:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lanzhou / Zhongchuan

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
6994 กิโลเมตรจาก Lanzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
41°F
39.2°F
ไม่มีลม
93%
30.21 "Hg
4.35 ไมล์
พฤ. 19 ต.ค. 2560, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:13 AM
6:26 PM
11:13
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:26 AM
5:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
48°F
41°F
39°F
61°F
50°F
41°F
43°F
ระดับที่สบาย
61°F
46°F
39°F
37°F
61°F
46°F
37°F
39°F
จุดน้ำค้าง
37°F
39°F
39°F
39°F
41°F
37°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
3 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
68°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
73%
90%
95%
47%
65%
75%
65%
ทัศนวิสัย
33 ไมล์
22 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
29 ไมล์
23 ไมล์
16 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
50°F
55°F
59°F
50°F
50°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
39°F
39°F
34°F
34°F
43°F
37°F
36°F
ระดับที่สบาย
59°F
59°F
46°F
52°F
55°F
50°F
48°F
55°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
32°F
34°F
39°F
43°F
39°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
199°ใต้
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
97°ตะวันออก
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
90°ตะวันออก
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
51%
49%
48%
54%
52%
64%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
14%
5%
0%
11%
18%
54%
59%
6%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
0.15 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
46°F
46°F
48°F
46°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
52°F
45°F
43°F
43°F
43°F
43°F
45°F
จุดน้ำค้าง
41°F
32°F
43°F
43°F
41°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
20°เหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
100°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
39%
77%
84%
82%
67%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
44%
52%
55%
53%
55%
56%
45%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.12 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.16 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด