The Time Now > จีน > Lanzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lanzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 3:59:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lanzhou / Zhongchuan

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
6994 กิโลเมตรจาก Lanzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
21.2°F
21.2°F
19.4°F
0.62 mph 20° เหนือ
93%
30.3 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 18 พ.ย. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:42 AM
5:56 PM
10:14
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:53 PM
1:22 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
16°F
37°F
25°F
18°F
16°F
39°F
23°F
19°F
ระดับที่สบาย
9°F
34°F
18°F
10°F
9°F
37°F
19°F
12°F
จุดน้ำค้าง
12°F
18°F
14°F
10°F
10°F
18°F
14°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
185°ใต้
4 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
269°ตะวันตก
3 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
17°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
42%
64%
74%
79%
38%
68%
81%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
25 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
5%
1%
0%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
39°F
32°F
36°F
43°F
45°F
48°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
16°F
16°F
16°F
14°F
16°F
27°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
32°F
34°F
25°F
30°F
36°F
43°F
48°F
52°F
จุดน้ำค้าง
18°F
18°F
14°F
14°F
14°F
7°F
12°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
201°ใต้
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
190°ใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
41%
48%
43%
33%
20%
21%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
6%
6%
5%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
48°F
48°F
48°F
46°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
30°F
30°F
30°F
28°F
28°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
45°F
43°F
39°F
41°F
39°F
จุดน้ำค้าง
14°F
25°F
25°F
30°F
32°F
27°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
190°ใต้
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
100°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
42%
40%
51%
58%
50%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
6%
6%
6%
46%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.24 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด