The Time Now > จีน > Lanzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lanzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 9:45:14 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lanzhou / Zhongchuan

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
6994 กิโลเมตรจาก Lanzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
17.6°F
9.28°F
6.8°F
5.59 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
62%
30.33 "Hg
4.35 ไมล์
อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:02 AM
5:50 PM
9:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:37 PM
3:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
19°F
18°F
39°F
27°F
21°F
18°F
37°F
25°F
ระดับที่สบาย
12°F
10°F
37°F
19°F
14°F
10°F
34°F
18°F
จุดน้ำค้าง
10°F
12°F
10°F
9°F
9°F
10°F
10°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
13°เหนือ
4 mph
199°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
79%
27%
46%
62%
71%
30%
55%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
15 ไมล์
32 ไมล์
23 ไมล์
22 ไมล์
17 ไมล์
32 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
37°F
37°F
37°F
37°F
37°F
36°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
18°F
18°F
18°F
18°F
16°F
18°F
25°F
19°F
ระดับที่สบาย
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
32°F
จุดน้ำค้าง
10°F
10°F
9°F
7°F
7°F
21°F
18°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
20°เหนือ
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
33%
32%
29%
28%
52%
49%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
2%
52%
53%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
18°F
16°F
14°F
14°F
12°F
12°F
ระดับที่สบาย
32°F
25°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
10°F
28°F
25°F
21°F
19°F
16°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
2 mph
100°ตะวันออก
1 mph
20°เหนือ
2 mph
180°ใต้
1 mph
260°ตะวันตก
3 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
85%
72%
63%
60%
51%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
56%
50%
6%
4%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.83 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lanzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด