The Time Now > จีน > ไคฟง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ไคฟง, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 1:19:23 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7594 กิโลเมตรจาก ไคฟง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
32°F
26.38°F
26.6°F
5.59 mph 20° เหนือ
80%
30.74 "Hg
3.73 ไมล์
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:14 AM
5:11 PM
9:57
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:31 PM
12:19 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ไคฟง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
27°F
43°F
34°F
32°F
28°F
50°F
34°F
ระดับที่สบาย
21°F
21°F
39°F
30°F
25°F
23°F
48°F
32°F
จุดน้ำค้าง
27°F
25°F
30°F
30°F
28°F
27°F
27°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
85°ตะวันออก
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
195°ใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
202°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
92%
57%
84%
87%
95%
39%
80%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
30 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
2%
0%
1%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ไคฟง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
50°F
59°F
61°F
52°F
52°F
54°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
28°F
30°F
37°F
32°F
36°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
36°F
45°F
52°F
55°F
46°F
48°F
54°F
48°F
จุดน้ำค้าง
30°F
28°F
28°F
23°F
23°F
14°F
23°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
186°ใต้
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
284°ตะวันตก
7 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
45%
36%
25%
34%
22%
28%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
46°F
48°F
48°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
39°F
45°F
45°F
43°F
48°F
48°F
45°F
จุดน้ำค้าง
16°F
18°F
28°F
12°F
9°F
10°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
20°เหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
20°เหนือ
11 mph
350°เหนือ
2 mph
260°ตะวันตก
1 mph
190°ใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
30%
47%
22%
18%
20%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
52%
58%
6%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ไคฟง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด