The Time Now > จีน > ไคฟง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ไคฟง, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 ธันวาคม 2561 7:14:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zhengzhou Airport

หมอกแดด. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7594 กิโลเมตรจาก ไคฟง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
32°F
28.69°F
19.4°F
3.11 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
60%
30.6 "Hg
2.49 ไมล์
อ. 11 ธ.ค. 2561, 6:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:19 AM
5:11 PM
9:52
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:18 AM
8:40 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ไคฟง

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 2:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
27°F
19°F
19°F
41°F
28°F
23°F
19°F
41°F
ระดับที่สบาย
19°F
12°F
9°F
34°F
19°F
16°F
12°F
36°F
จุดน้ำค้าง
12°F
7°F
7°F
10°F
12°F
14°F
12°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
74°ตะวันออก
5 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
185°ใต้
9 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
199°ใต้
5 mph
197°ใต้
6 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
58%
59%
26%
53%
68%
73%
31%
ทัศนวิสัย
36 ไมล์
36 ไมล์
35 ไมล์
44 ไมล์
28 ไมล์
24 ไมล์
24 ไมล์
40 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ไคฟง

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
41°F
41°F
48°F
54°F
54°F
55°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
19°F
19°F
21°F
25°F
32°F
34°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
34°F
41°F
46°F
52°F
55°F
36°F
จุดน้ำค้าง
10°F
14°F
18°F
23°F
18°F
14°F
16°F
-0°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
198°ใต้
8 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
281°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
4
3
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
35%
41%
41%
24%
19%
20%
16%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
3%
1%
1%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
45°F
45°F
46°F
46°F
46°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
34°F
34°F
34°F
34°F
36°F
34°F
ระดับที่สบาย
45°F
43°F
41°F
43°F
46°F
41°F
36°F
จุดน้ำค้าง
1°F
32°F
25°F
32°F
32°F
30°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
180°ใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
1 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
10°เหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
1
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
60%
41%
57%
58%
47%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
3%
6%
51%
51%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ไคฟง

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 2:22 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด