The Time Now > จีน > Harbin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Harbin, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 4:09:49 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Harbin

แดดออก. หนาว.
ระยะทาง
7928 กิโลเมตรจาก Harbin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
14°F
1.13°F
6.8°F
9.94 mph 270° ตะวันตก
73%
30.12 "Hg
10 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:36 AM
4:00 PM
9:24
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:02 PM
11:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
9°F
1°F
-0°F
18°F
5°F
3°F
1°F
28°F
ระดับที่สบาย
-0°F
-9°F
-11°F
9°F
-4°F
-8°F
-11°F
19°F
จุดน้ำค้าง
5°F
-0°F
1°F
5°F
1°F
-2°F
3°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
251°ตะวันตก
5 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
198°ใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
180°ใต้
6 mph
172°ใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
91%
100%
59%
83%
84%
100%
67%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
1%
1%
0%
1%
0%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
18°F
32°F
43°F
43°F
23°F
27°F
19°F
18°F
อุณหภูมิต่ำ
-0°F
1°F
32°F
23°F
14°F
16°F
14°F
12°F
ระดับที่สบาย
5°F
18°F
34°F
21°F
5°F
16°F
9°F
10°F
จุดน้ำค้าง
5°F
19°F
36°F
18°F
1°F
1°F
-2°F
-6°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
172°ใต้
14 mph
196°ใต้
7 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
260°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
72%
81%
64%
50%
34%
38%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
47%
69%
5%
3%
6%
5%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
0.19 นิ้ว
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
21°F
21°F
25°F
27°F
30°F
16°F
16°F
อุณหภูมิต่ำ
12°F
12°F
10°F
12°F
16°F
1°F
-2°F
ระดับที่สบาย
14°F
10°F
10°F
16°F
23°F
-2°F
-0°F
จุดน้ำค้าง
-0°F
-2°F
3°F
5°F
10°F
3°F
-0°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
350°เหนือ
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
35%
44%
41%
44%
63%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
3%
5%
57%
62%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.57 นิ้ว
1.47 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด