The Time Now > จีน > Harbin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Harbin, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 12:09:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Harbin

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
7928 กิโลเมตรจาก Harbin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
19.4°F
14.29°F
5°F
3.11 mph 200° ใต้
53%
30.21 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
5:06 PM
10:37
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:51 PM
7:01 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
19°F
18°F
37°F
25°F
19°F
27°F
39°F
28°F
ระดับที่สบาย
9°F
9°F
32°F
18°F
12°F
19°F
32°F
21°F
จุดน้ำค้าง
9°F
7°F
12°F
10°F
7°F
12°F
16°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
270°ตะวันตก
6 mph
257°ตะวันตก
6 mph
262°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
11 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
63%
32%
52%
57%
54%
35%
51%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
27 ไมล์
34 ไมล์
22 ไมล์
27 ไมล์
15 ไมล์
26 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
0%
1%
2%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
39°F
45°F
36°F
36°F
34°F
41°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
18°F
19°F
18°F
25°F
21°F
27°F
25°F
23°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
34°F
28°F
27°F
25°F
32°F
27°F
จุดน้ำค้าง
12°F
16°F
14°F
7°F
3°F
7°F
12°F
1°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
254°ตะวันตก
9 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
287°ตะวันตก
10 mph
269°ตะวันตก
10 mph
340°เหนือ
14 mph
250°ตะวันตก
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
38%
29%
28%
26%
32%
29%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
4%
5%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
37°F
37°F
39°F
45°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
23°F
23°F
28°F
30°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
36°F
28°F
28°F
30°F
39°F
39°F
41°F
จุดน้ำค้าง
1°F
9°F
7°F
5°F
30°F
25°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
250°ตะวันตก
9 mph
200°ใต้
10 mph
200°ใต้
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
31%
29%
24%
53%
42%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
2%
5%
59%
53%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.12 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด