The Time Now > จีน > Harbin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Harbin, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 11:51:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Harbin

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
7928 กิโลเมตรจาก Harbin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
19.4°F
19.4°F
12.2°F
0.62 mph 160° ใต้
73%
30.39 "Hg
10 ไมล์
อ. 20 มี.ค. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
5:45 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:13 AM
8:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
12°F
14°F
41°F
28°F
25°F
27°F
48°F
34°F
ระดับที่สบาย
5°F
3°F
36°F
19°F
18°F
18°F
45°F
27°F
จุดน้ำค้าง
1°F
7°F
16°F
12°F
12°F
16°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
6 mph
196°ใต้
7 mph
176°ใต้
6 mph
187°ใต้
8 mph
192°ใต้
9 mph
179°ใต้
9 mph
171°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
76%
34%
52%
55%
64%
35%
57%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
16 ไมล์
26 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
19 ไมล์
30 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
48°F
46°F
50°F
59°F
66°F
63°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
12°F
25°F
32°F
32°F
39°F
45°F
43°F
36°F
ระดับที่สบาย
34°F
41°F
41°F
46°F
59°F
66°F
64°F
46°F
จุดน้ำค้าง
16°F
23°F
27°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
175°ใต้
9 mph
187°ใต้
9 mph
292°ตะวันตก
10 mph
250°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
200°ใต้
15 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
38%
45%
33%
27%
28%
42%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
6%
2%
2%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
52°F
52°F
52°F
39°F
39°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
36°F
36°F
36°F
25°F
25°F
30°F
ระดับที่สบาย
41°F
50°F
48°F
48°F
30°F
32°F
43°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
27°F
32°F
19°F
16°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
90°ตะวันออก
13 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
270°ตะวันตก
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
28%
29%
43%
54%
25%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
4%
47%
57%
4%
41%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด