The Time Now > จีน > Harbin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Harbin, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 12:52:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Harbin

ครึ้มฝน. อุ่น.
ระยะทาง
7928 กิโลเมตรจาก Harbin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.72°F
71.6°F
12.43 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
79%
29.62 "Hg
ศ. 20 ก.ค. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:01 AM
7:17 PM
15:16
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:10 AM
11:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 8:02 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
77°F
73°F
75°F
84°F
81°F
75°F
81°F
ระดับที่สบาย
84°F
81°F
73°F
75°F
95°F
88°F
77°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
70°F
72°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
199°ใต้
9 mph
196°ใต้
10 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
191°ใต้
9 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
87%
88%
91%
75%
85%
89%
78%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
35%
54%
31%
50%
43%
44%
43%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
84°F
90°F
90°F
86°F
90°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
73°F
72°F
73°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
90°F
102°F
97°F
90°F
95°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
77°F
73°F
73°F
73°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
202°ใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
88°ตะวันออก
13 mph
199°ใต้
4 mph
10°เหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
4
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
79%
68%
62%
72%
65%
56%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
59%
51%
45%
4%
66%
47%
43%
6%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
0.1 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
84°F
84°F
82°F
84°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
63°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
88°F
86°F
81°F
82°F
73°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
63°F
52°F
52°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
200°ใต้
13 mph
200°ใต้
11 mph
340°เหนือ
9 mph
20°เหนือ
4 mph
100°ตะวันออก
2 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
4
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
52%
55%
49%
35%
33%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
44%
34%
3%
32%
48%
ฝนตก
-
-
0.2 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Harbin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 8:02 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด