The Time Now > จีน > Hangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 มีนาคม 2561 8:03:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hangzhou Airport

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
8004 กิโลเมตรจาก Hangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
53.6°F
51.8°F
ไม่มีลม
94%
30.15 "Hg
3.11 ไมล์
ส. 24 มี.ค. 2561, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
6:12 PM
12:12
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:59 AM
11:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
73°F
57°F
48°F
50°F
70°F
59°F
55°F
ระดับที่สบาย
43°F
77°F
55°F
48°F
48°F
75°F
59°F
55°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
46°F
45°F
50°F
52°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
73°ตะวันออก
5 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
4 mph
92°ตะวันออก
6 mph
177°ใต้
4 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
40%
71%
86%
100%
50%
74%
86%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
27 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
10%
8%
9%
8%
10%
8%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
70°F
73°F
75°F
79°F
77°F
64°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
48°F
55°F
55°F
57°F
57°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
75°F
77°F
79°F
77°F
64°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
52°F
52°F
50°F
48°F
48°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
109°ตะวันออก
6 mph
166°ใต้
6 mph
169°ใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
55%
51%
41%
32%
30%
36%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
5%
2%
2%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
พฤ. 05 เม.ย.
ศ. 06 เม.ย.
ส. 07 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
73°F
77°F
79°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
57°F
55°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
66°F
75°F
77°F
79°F
75°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
52°F
45°F
46°F
57°F
36°F
43°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
340°เหนือ
1 mph
260°ตะวันตก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
21%
16%
38%
29%
19%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
4%
3%
44%
44%
2%
3%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
-
-
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด