The Time Now > จีน > Hangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 3:14:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hangzhou Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
8004 กิโลเมตรจาก Hangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
3.11 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.8 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:27 AM
6:39 PM
13:12
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:36 AM
2:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
100°F
84°F
79°F
79°F
99°F
86°F
82°F
ระดับที่สบาย
79°F
115°F
91°F
84°F
81°F
108°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
106°ตะวันออก
5 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
280°ตะวันตก
4 mph
254°ตะวันตก
4 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
39%
75%
82%
86%
43%
61%
71%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
24 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
21 ไมล์
13 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
48%
21%
0%
0%
10%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ส.ค. 2560, 10:21 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 18 ส.ค.
ส. 19 ส.ค.
อา. 20 ส.ค.
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
100°F
99°F
100°F
99°F
102°F
100°F
99°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
104°F
109°F
113°F
111°F
106°F
109°F
109°F
106°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
75°F
70°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
4 mph
20°เหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
47%
44%
49%
39%
40%
45%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
35%
54%
44%
17%
17%
6%
28%
58%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.38 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
90°F
91°F
91°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
109°F
104°F
106°F
100°F
102°F
126°F
122°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
77°F
73°F
73°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
70°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
64%
68%
58%
59%
89%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
61%
60%
54%
54%
52%
55%
48%
ฝนตก
0.44 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.69 นิ้ว
2.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด