The Time Now > จีน > Hangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 03 สิงหาคม 2563 4:36:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hangzhou Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
8004 กิโลเมตรจาก Hangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
95°F
112.71°F
78.8°F
7.46 mph 90° ตะวันออก
60%
29.65 "Hg
จ. 03 ส.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:19 AM
6:51 PM
13:32
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:52 PM
4:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 3:44 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
81°F
86°F
81°F
77°F
77°F
81°F
88°F
ระดับที่สบาย
93°F
88°F
99°F
88°F
81°F
81°F
88°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
73°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
82°ตะวันออก
10 mph
81°ตะวันออก
11 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
161°ใต้
9 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
177°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
83%
73%
85%
89%
88%
79%
68%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
30%
73%
73%
72%
64%
63%
11%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.88 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 04 ส.ค.
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
95°F
95°F
99°F
100°F
100°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
88°F
99°F
106°F
109°F
113°F
120°F
115°F
115°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
109°ตะวันออก
8 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
8 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
200°ใต้
6 mph
190°ใต้
6 mph
180°ใต้
9 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
69%
56%
55%
52%
47%
46%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
85%
6%
56%
54%
6%
4%
6%
ฝนตก
1.49 นิ้ว
0.3 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
97°F
99°F
102°F
104°F
102°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
113°F
109°F
108°F
106°F
113°F
113°F
111°F
จุดน้ำค้าง
77°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
170°ใต้
11 mph
180°ใต้
8 mph
180°ใต้
7 mph
200°ใต้
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
49%
48%
46%
44%
41%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 3:44 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด