The Time Now > จีน > Hangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 1:04:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hangzhou Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
8004 กิโลเมตรจาก Hangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
55.4°F
7.46 mph 20° เหนือ
60%
30.21 "Hg
พฤ. 17 ต.ค. 2562, 12:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:01 AM
5:28 PM
11:27
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:09 PM
7:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
59°F
57°F
63°F
73°F
59°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
75°F
59°F
57°F
63°F
77°F
59°F
54°F
52°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
52°F
54°F
54°F
52°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
344°เหนือ
4 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
341°เหนือ
5 mph
349°เหนือ
7 mph
11°เหนือ
3 mph
2°เหนือ
4 mph
351°เหนือ
4 mph
12°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
2
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
76%
86%
70%
50%
77%
96%
100%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
11%
11%
6%
9%
4%
8%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
66°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
52°F
54°F
54°F
61°F
61°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
54°F
54°F
55°F
59°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
342°เหนือ
7 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
96°ตะวันออก
6 mph
111°ตะวันออก
6 mph
102°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
54%
52%
54%
54%
62%
70%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
2%
1%
4%
44%
64%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
57°F
55°F
55°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
52°F
45°F
50°F
54°F
55°F
39°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
3 mph
80°ตะวันออก
1 mph
160°ใต้
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
340°เหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
45%
51%
59%
70%
38%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
52%
6%
59%
64%
3%
4%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด