The Time Now > จีน > Hangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 8:48:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hangzhou Airport

หมอกแดด. เย็น.
ระยะทาง
8004 กิโลเมตรจาก Hangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
45.14°F
30.2°F
3.11 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
53%
30.36 "Hg
3.11 ไมล์
อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
4:59 PM
10:16
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:34 PM
2:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
30°F
61°F
41°F
37°F
34°F
64°F
43°F
ระดับที่สบาย
28°F
25°F
61°F
39°F
34°F
32°F
64°F
41°F
จุดน้ำค้าง
30°F
30°F
32°F
36°F
36°F
34°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
181°ใต้
3 mph
193°ใต้
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
98%
32%
82%
93%
100%
34%
81%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
13 ไมล์
25 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
64°F
63°F
55°F
64°F
57°F
59°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
34°F
37°F
34°F
36°F
50°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
57°F
61°F
57°F
52°F
61°F
57°F
57°F
61°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
34°F
37°F
45°F
45°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
84°ตะวันออก
4 mph
174°ใต้
6 mph
80°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
3 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
39%
39%
54%
54%
62%
76%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
3%
1%
2%
2%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
55°F
45°F
45°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
41°F
37°F
37°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
52°F
39°F
41°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
54°F
48°F
50°F
41°F
37°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
190°ใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
63%
86%
90%
81%
86%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
75%
81%
86%
78%
48%
66%
57%
ฝนตก
0.28 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.9 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด