The Time Now > จีน > Hangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 6:58:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hangzhou Airport

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
8004 กิโลเมตรจาก Hangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
48.2°F
44.6°F
0.62 mph 80° ตะวันออก
87%
30.21 "Hg
2.49 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 6:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:55 AM
5:26 PM
10:31
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:32 AM
2:13 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
43°F
45°F
52°F
48°F
48°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
45°F
41°F
43°F
50°F
48°F
46°F
45°F
45°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
39°F
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
256°ตะวันตก
4 mph
339°เหนือ
4 mph
84°ตะวันออก
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
90%
85%
82%
92%
94%
94%
95%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
11%
52%
62%
44%
68%
67%
61%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
48°F
46°F
45°F
46°F
48°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
46°F
43°F
41°F
43°F
39°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
50°F
45°F
41°F
39°F
41°F
45°F
46°F
48°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
43°F
41°F
43°F
34°F
32°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
10°เหนือ
8 mph
15°เหนือ
ไม่มีลม
6 mph
350°เหนือ
2 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
95%
92%
93%
91%
57%
49%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
69%
88%
98%
96%
83%
6%
6%
4%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.56 นิ้ว
1.02 นิ้ว
0.83 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
50°F
50°F
43°F
45°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
36°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
52°F
46°F
48°F
39°F
41°F
43°F
43°F
จุดน้ำค้าง
28°F
36°F
23°F
16°F
21°F
27°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
57%
31%
32%
36%
45%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
2%
2%
3%
59%
69%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.13 นิ้ว
0.33 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด