The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 8:22:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
92.44°F
75.2°F
ไม่มีลม
74%
29.83 "Hg
พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:43 AM
7:16 PM
13:33
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:54 AM
10:56 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
90°F
79°F
77°F
84°F
90°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
100°F
84°F
81°F
95°F
99°F
84°F
79°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
179°ใต้
9 mph
189°ใต้
9 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
159°ใต้
12 mph
158°ใต้
10 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
65%
85%
91%
77%
58%
78%
90%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
38%
45%
42%
16%
57%
43%
33%
81%
ฝนตก
-
0.16 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
86°F
84°F
88°F
88°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
97°F
93°F
97°F
99°F
100°F
104°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
166°ใต้
12 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
169°ใต้
12 mph
166°ใต้
13 mph
180°ใต้
14 mph
178°ใต้
14 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
60%
72%
75%
70%
67%
60%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
61%
64%
83%
66%
71%
63%
61%
21%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
-
0.51 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.95 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.5 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
95°F
95°F
95°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
104°F
109°F
109°F
109°F
108°F
108°F
106°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
180°ใต้
13 mph
180°ใต้
12 mph
180°ใต้
6 mph
190°ใต้
9 mph
180°ใต้
10 mph
190°ใต้
12 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
61%
61%
56%
55%
55%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
10%
15%
10%
21%
21%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด