The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 2:50:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

เมฆมากเป็นส่วนมาก. อ่อน.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
59°F
ไม่มีลม
83%
30.04 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
6:25 PM
11:28
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:06 PM
6:33 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
68°F
79°F
73°F
72°F
73°F
75°F
70°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
81°F
75°F
70°F
73°F
77°F
70°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
111°ตะวันออก
10 mph
180°ใต้
9 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
166°ใต้
8 mph
171°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
92%
69%
80%
86%
82%
71%
80%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
34%
50%
54%
39%
34%
54%
60%
28%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
75°F
73°F
72°F
70°F
72°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
61°F
59°F
63°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
75°F
75°F
75°F
68°F
73°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
55°F
52°F
57°F
63°F
61°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
158°ใต้
9 mph
184°ใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
160°ใต้
7 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
73%
54%
53%
66%
74%
56%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
60%
5%
44%
53%
53%
45%
37%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
72°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
64°F
66°F
63°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
160°ใต้
9 mph
170°ใต้
11 mph
180°ใต้
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
65%
74%
79%
65%
74%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
40%
51%
55%
43%
46%
50%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.48 นิ้ว
1.46 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด