The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560 8:57:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

โปร่ง. ร้อน.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
ไม่มีลม
63%
29.68 "Hg
3.73 ไมล์
จ. 21 ส.ค. 2560, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:04 AM
6:55 PM
12:51
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:15 AM
5:46 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
102°F
95°F
88°F
93°F
100°F
93°F
82°F
91°F
ระดับที่สบาย
109°F
102°F
97°F
100°F
111°F
102°F
90°F
106°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
353°เหนือ
6 mph
283°ตะวันตก
6 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
342°เหนือ
6 mph
359°เหนือ
6 mph
76°ตะวันออก
6 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
47%
60%
52%
38%
52%
76%
55%
ทัศนวิสัย
28 ไมล์
21 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
23 ไมล์
17 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
7%
0%
39%
34%
21%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
102°F
100°F
88°F
90°F
95°F
93°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
79°F
77°F
79°F
81°F
81°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
109°F
111°F
91°F
99°F
102°F
95°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
73°F
73°F
72°F
75°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
287°ตะวันตก
11 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
21 mph
110°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
5
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
40%
74%
62%
51%
47%
78%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
17%
55%
89%
72%
30%
46%
59%
56%
ฝนตก
-
-
2.46 นิ้ว
0.98 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.32 นิ้ว
1.91 นิ้ว
1.77 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
จ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
90°F
90°F
91°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
160°ใต้
9 mph
180°ใต้
6 mph
160°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
3 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
75%
65%
64%
71%
61%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
55%
58%
9%
52%
44%
42%
51%
ฝนตก
2.12 นิ้ว
1.24 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด