The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 4:26:30 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.78°F
66.2°F
5.59 mph 340° เหนือ
69%
29.95 "Hg
ส. 17 เม.ย. 2564, 4:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
6:48 PM
12:43
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:23 AM
11:19 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
70°F
72°F
77°F
73°F
68°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
79°F
72°F
73°F
79°F
75°F
68°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
63°F
57°F
61°F
59°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
95°ตะวันออก
9 mph
97°ตะวันออก
9 mph
91°ตะวันออก
9 mph
89°ตะวันออก
9 mph
71°ตะวันออก
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
85%
74%
51%
64%
73%
56%
50%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
80%
64%
54%
38%
50%
48%
54%
54%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 4:02 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
73°F
82°F
86°F
88°F
91°F
91°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
70°F
72°F
79°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
82°F
86°F
90°F
93°F
93°F
86°F
จุดน้ำค้าง
59°F
54°F
59°F
61°F
66°F
64°F
68°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
97°ตะวันออก
9 mph
106°ตะวันออก
9 mph
183°ใต้
7 mph
187°ใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
70°ตะวันออก
9 mph
160°ใต้
10 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
52%
49%
45%
53%
42%
49%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
95%
77%
66%
5%
6%
5%
44%
51%
ฝนตก
0.68 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.28 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
77°F
77°F
79°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
86°F
102°F
99°F
93°F
97°F
99°F
102°F
จุดน้ำค้าง
64°F
81°F
75°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
160°ใต้
ไม่มีลม
4 mph
80°ตะวันออก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
8 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
83%
70%
59%
59%
58%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
72%
57%
58%
64%
99%
75%
ฝนตก
-
0.46 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.08 นิ้ว
1.93 นิ้ว
0.57 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด