The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 7:32:13 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
3.11 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
84%
29.53 "Hg
ศ. 17 ส.ค. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:03 AM
6:59 PM
12:56
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:45 AM
10:45 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 2:10 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
90°F
86°F
84°F
82°F
91°F
86°F
84°F
ระดับที่สบาย
86°F
100°F
99°F
93°F
90°F
102°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
68°ตะวันออก
7 mph
105°ตะวันออก
5 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
257°ตะวันตก
6 mph
275°ตะวันตก
8 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
187°ใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
60%
70%
80%
82%
58%
72%
79%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
65%
69%
51%
68%
83%
83%
57%
ฝนตก
-
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
93°F
95°F
95°F
97°F
97°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
82°F
82°F
84°F
84°F
86°F
88°F
86°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
102°F
104°F
106°F
99°F
100°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
64°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
61%
55%
50%
52%
37%
40%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
70%
84%
56%
57%
56%
41%
64%
53%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
1.34 นิ้ว
0.65 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.71 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
95°F
95°F
97°F
97°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
88°F
86°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
115°F
111°F
111°F
108°F
109°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
79°F
77°F
77°F
73°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
200°ใต้
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
3 mph
100°ตะวันออก
5 mph
350°เหนือ
6 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
3
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
50%
63%
59%
56%
51%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
66%
60%
49%
53%
50%
43%
56%
ฝนตก
0.85 นิ้ว
0.84 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 2:10 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด