The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 3:41:56 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
83.98°F
64.4°F
5.59 mph 260° ตะวันตก
55%
29.92 "Hg
จ. 19 ก.พ. 2561, 2:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
6:24 PM
11:27
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:28 AM
8:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
68°F
70°F
75°F
72°F
66°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
70°F
77°F
73°F
66°F
68°F
70°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
64°F
64°F
61°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
160°ใต้
6 mph
159°ใต้
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
171°ใต้
11 mph
165°ใต้
4 mph
166°ใต้
4 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
11°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
81%
80%
69%
74%
85%
78%
67%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
10%
10%
25%
0%
42%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
70°F
64°F
70°F
73°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
70°F
64°F
55°F
54°F
61°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
68°F
55°F
68°F
75°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
59°F
48°F
46°F
55°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
180°ใต้
10 mph
169°ใต้
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
18°เหนือ
7 mph
91°ตะวันออก
7 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
10°เหนือ
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
4
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
71%
71%
72%
47%
61%
39%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
8%
11%
61%
25%
0%
10%
6%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
64°F
66°F
66°F
64°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
170°ใต้
6 mph
180°ใต้
9 mph
160°ใต้
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
180°ใต้
7 mph
100°ตะวันออก
10 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
45%
72%
54%
67%
83%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
41%
6%
43%
43%
44%
47%
51%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.52 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด