The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 9:23:26 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.53°F
66.2°F
9.94 mph 20° เหนือ
74%
29.98 "Hg
อ. 17 ต.ค. 2560, 8:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:24 AM
6:00 PM
11:36
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:54 AM
4:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
88°F
81°F
73°F
72°F
86°F
79°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
90°F
82°F
75°F
75°F
88°F
81°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
66°F
66°F
63°F
63°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
9°เหนือ
9 mph
3°เหนือ
11 mph
17°เหนือ
10 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
11°เหนือ
10 mph
4°เหนือ
11 mph
5°เหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
78%
49%
64%
70%
73%
47%
61%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
46%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 4:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
84°F
84°F
81°F
81°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
70°F
66°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
82°F
81°F
79°F
79°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
63°F
57°F
54°F
46°F
52°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
14°เหนือ
11 mph
7°เหนือ
11 mph
10°เหนือ
11 mph
14°เหนือ
9 mph
17°เหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
4
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
50%
48%
42%
37%
23%
27%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
41%
0%
0%
0%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
82°F
82°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
55°F
63°F
64°F
66°F
66°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
10°เหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
70°ตะวันออก
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
47%
51%
51%
54%
63%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
42%
41%
46%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด