The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 22 เมษายน 2562 10:10:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
5.59 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
89%
29.83 "Hg
จ. 22 เม.ย. 2562, 9:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:01 AM
6:50 PM
12:49
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:45 PM
8:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
81°F
88°F
81°F
77°F
77°F
90°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
88°F
97°F
88°F
81°F
81°F
99°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
176°ใต้
6 mph
191°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
198°ใต้
6 mph
190°ใต้
7 mph
190°ใต้
9 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
198°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
81%
61%
77%
88%
89%
58%
73%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
29%
8%
8%
5%
11%
25%
5%
4%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 23 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
จ. 29 เม.ย.
อ. 30 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
91°F
86°F
82°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
91°F
86°F
99°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
195°ใต้
9 mph
196°ใต้
8 mph
195°ใต้
8 mph
190°ใต้
9 mph
161°ใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
170°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
60%
58%
66%
69%
47%
43%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
30%
26%
38%
55%
51%
44%
36%
35%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.86 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 01 พ.ค.
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
จ. 06 พ.ค.
อ. 07 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
97°F
95°F
93°F
91°F
97°F
113°F
จุดน้ำค้าง
72°F
77°F
73°F
72°F
68°F
73°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
270°ตะวันตก
10 mph
180°ใต้
14 mph
180°ใต้
14 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
1 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
4
4
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
75%
68%
62%
55%
63%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
49%
46%
52%
46%
50%
60%
53%
ฝนตก
1.21 นิ้ว
0.81 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.84 นิ้ว
0.87 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด