The Time Now > จีน > Guangzhou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guangzhou, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 7:17:05 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Canton Airport

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
7698 กิโลเมตรจาก Guangzhou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
72.95°F
68°F
0.62 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
83%
30.07 "Hg
3.11 ไมล์
อา. 21 ต.ค. 2561, 6:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:25 AM
5:57 PM
11:32
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:28 PM
2:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
82°F
75°F
73°F
75°F
81°F
79°F
72°F
ระดับที่สบาย
72°F
86°F
77°F
73°F
75°F
84°F
82°F
72°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
90°ตะวันออก
7 mph
76°ตะวันออก
6 mph
173°ใต้
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
58%
77%
86%
81%
66%
77%
92%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
10%
7%
12%
46%
9%
61%
73%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
81°F
86°F
90°F
77°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
72°F
70°F
73°F
68°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
81°F
82°F
86°F
84°F
75°F
79°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
64°F
66°F
66°F
63°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
90°ตะวันออก
6 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
183°ใต้
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
68%
63%
65%
56%
48%
36%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
61%
73%
59%
55%
52%
6%
6%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
57°F
55°F
52°F
50°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
20°เหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
30%
54%
52%
46%
41%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
5%
6%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guangzhou

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด