The Time Now > จีน > Dalian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dalian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 8:27:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenyang / Taoxian

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7883 กิโลเมตรจาก Dalian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.78°F
66.2°F
5.59 mph 160° ใต้
69%
29.8 "Hg
พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:19 AM
7:26 PM
15:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:53 AM
10:35 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
91°F
79°F
72°F
86°F
93°F
79°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
93°F
81°F
72°F
88°F
95°F
81°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
64°F
66°F
63°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
190°ใต้
17 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
173°ใต้
8 mph
174°ใต้
16 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
194°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
5
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
37%
57%
80%
51%
36%
63%
76%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
21 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
55%
65%
29%
10%
15%
30%
23%
64%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
86°F
90°F
90°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
93°F
88°F
91°F
91°F
93°F
102°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
68°F
66°F
68°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
183°ใต้
19 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
194°ใต้
11 mph
160°ใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
288°ตะวันตก
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
37%
38%
57%
50%
53%
37%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
71%
44%
77%
68%
66%
54%
49%
10%
ฝนตก
-
-
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
95°F
95°F
97°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
106°F
108°F
106°F
104°F
102°F
99°F
102°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
64°F
61°F
59°F
61°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
110°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
4
4
4
3
0
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
60%
51%
46%
40%
47%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
26%
10%
0%
61%
37%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
-
-
0.29 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด