The Time Now > จีน > Dalian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dalian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 มีนาคม 2561 8:08:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenyang / Taoxian

หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7883 กิโลเมตรจาก Dalian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
37.4°F
33.8°F
ไม่มีลม
87%
30.12 "Hg
1.24 ไมล์
ส. 24 มี.ค. 2561, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
6:04 PM
12:15
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:28 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
63°F
46°F
43°F
41°F
64°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
28°F
63°F
39°F
36°F
34°F
64°F
45°F
41°F
จุดน้ำค้าง
30°F
27°F
30°F
28°F
32°F
30°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
200°ใต้
14 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
11 mph
199°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
23%
50%
55%
63%
25%
50%
61%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
40 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
32 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
66°F
70°F
66°F
55°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
41°F
45°F
55°F
48°F
41°F
34°F
39°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
64°F
68°F
64°F
50°F
59°F
52°F
จุดน้ำค้าง
27°F
30°F
36°F
45°F
32°F
12°F
16°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
23 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
20°เหนือ
16 mph
20°เหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
6
6
4
4
1
5
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
28%
35%
43%
19%
12%
10%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
6%
5%
3%
4%
3%
32%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
พฤ. 05 เม.ย.
ศ. 06 เม.ย.
ส. 07 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
59°F
54°F
50°F
50°F
52°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
48°F
39°F
39°F
36°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
61°F
57°F
45°F
50°F
43°F
48°F
52°F
จุดน้ำค้าง
39°F
25°F
27°F
32°F
27°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
170°ใต้
15 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
1
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
16%
33%
41%
42%
45%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
6%
33%
40%
6%
6%
5%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด