The Time Now > จีน > Dalian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dalian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 3:13:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenyang / Taoxian

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7883 กิโลเมตรจาก Dalian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
24.26°F
15.8°F
5.59 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
55%
30.12 "Hg
10 ไมล์
อา. 18 พ.ย. 2561, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:38 AM
4:30 PM
9:52
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:42 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
48°F
30°F
21°F
19°F
37°F
27°F
28°F
ระดับที่สบาย
32°F
45°F
25°F
14°F
12°F
34°F
19°F
21°F
จุดน้ำค้าง
23°F
14°F
12°F
14°F
14°F
16°F
16°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
262°ตะวันตก
6 mph
351°เหนือ
5 mph
18°เหนือ
5 mph
18°เหนือ
4 mph
202°ใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
23%
46%
74%
75%
39%
66%
65%
ทัศนวิสัย
23 ไมล์
44 ไมล์
34 ไมล์
19 ไมล์
24 ไมล์
34 ไมล์
25 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
1%
2%
5%
21%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
37°F
36°F
34°F
36°F
36°F
39°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
21°F
21°F
16°F
19°F
25°F
27°F
25°F
ระดับที่สบาย
37°F
32°F
23°F
27°F
27°F
28°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
14°F
18°F
14°F
7°F
7°F
3°F
10°F
5°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
253°ตะวันตก
4 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
251°ตะวันตก
8 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
20°เหนือ
6 mph
340°เหนือ
4 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
44%
43%
34%
32%
26%
31%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
32%
2%
4%
5%
4%
4%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
46°F
46°F
46°F
34°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
34°F
34°F
34°F
21°F
19°F
19°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
34°F
36°F
16°F
23°F
25°F
จุดน้ำค้าง
7°F
28°F
28°F
30°F
9°F
-0°F
9°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
16 mph
190°ใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
ไม่มีลม
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
6
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
57%
56%
61%
41%
23%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
6%
39%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.47 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด