The Time Now > จีน > Dalian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dalian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 10:58:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenyang / Taoxian

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
7883 กิโลเมตรจาก Dalian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
48.2°F
ไม่มีลม
52%
30.21 "Hg
10 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
5:45 PM
12:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:40 PM
4:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
52°F
45°F
45°F
73°F
54°F
45°F
46°F
ระดับที่สบาย
75°F
52°F
41°F
41°F
75°F
52°F
45°F
45°F
จุดน้ำค้าง
37°F
39°F
39°F
41°F
39°F
43°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
71°ตะวันออก
2 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
62%
84%
91%
31%
67%
88%
90%
ทัศนวิสัย
30 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
16 ไมล์
30 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
2%
5%
4%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
75°F
68°F
66°F
66°F
61°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
45°F
45°F
55°F
52°F
50°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
70°F
75°F
75°F
66°F
64°F
61°F
57°F
66°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
45°F
55°F
48°F
50°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
77°ตะวันออก
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
160°ใต้
8 mph
178°ใต้
6 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
354°เหนือ
12 mph
10°เหนือ
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
35%
37%
69%
57%
65%
43%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
6%
58%
40%
52%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
0.97 นิ้ว
0.05 นิ้ว
1.16 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
70°F
66°F
66°F
66°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
46°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
68°F
66°F
64°F
66°F
55°F
จุดน้ำค้าง
45°F
41°F
45°F
41°F
32°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
290°ตะวันตก
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
38%
44%
42%
29%
45%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
3%
26%
4%
5%
39%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด