The Time Now > จีน > Dalian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dalian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 11:25:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenyang / Taoxian

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
7883 กิโลเมตรจาก Dalian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
23°F
18.39°F
15.8°F
3.11 mph 180° ใต้
74%
30.39 "Hg
10 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:38 AM
5:29 PM
10:51
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:15 PM
7:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
23°F
30°F
45°F
28°F
21°F
21°F
45°F
30°F
ระดับที่สบาย
14°F
25°F
41°F
21°F
16°F
12°F
41°F
25°F
จุดน้ำค้าง
16°F
19°F
18°F
18°F
16°F
18°F
16°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
198°ใต้
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
202°ใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
12°เหนือ
9 mph
12°เหนือ
6 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
61%
32%
66%
80%
89%
29%
57%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
13 ไมล์
34 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
17 ไมล์
38 ไมล์
24 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
45°F
48°F
46°F
41°F
46°F
45°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
21°F
25°F
30°F
25°F
30°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
43°F
41°F
36°F
43°F
37°F
41°F
จุดน้ำค้าง
19°F
16°F
18°F
19°F
10°F
16°F
16°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
21°เหนือ
6 mph
21°เหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
185°ใต้
ไม่มีลม
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
32%
30%
34%
27%
26%
31%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
0%
4%
5%
3%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
45°F
45°F
45°F
45°F
45°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
30°F
30°F
30°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
45°F
39°F
39°F
41°F
41°F
39°F
41°F
จุดน้ำค้าง
12°F
28°F
12°F
14°F
23°F
14°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
20°เหนือ
10 mph
10°เหนือ
8 mph
200°ใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
49%
25%
26%
38%
27%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
29%
43%
4%
4%
6%
3%
5%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.53 นิ้ว
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด