The Time Now > จีน > Dalian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dalian, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 10:43:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenyang / Taoxian

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
7883 กิโลเมตรจาก Dalian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
47.21°F
42.8°F
3.11 mph 180° ใต้
82%
30.09 "Hg
1.55 ไมล์
ส. 19 ต.ค. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:04 AM
5:04 PM
11:
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:40 PM
11:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
61°F
66°F
54°F
37°F
50°F
63°F
41°F
ระดับที่สบาย
50°F
61°F
66°F
52°F
34°F
46°F
63°F
37°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
54°F
48°F
23°F
27°F
25°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
188°ใต้
12 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
11°เหนือ
6 mph
21°เหนือ
7 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
12°เหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
64%
64%
83%
53%
39%
22%
53%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
30 ไมล์
29 ไมล์
43 ไมล์
34 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
28%
34%
2%
6%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
63°F
66°F
68°F
64°F
45°F
46°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
37°F
34°F
34°F
39°F
32°F
30°F
34°F
ระดับที่สบาย
63°F
59°F
63°F
64°F
61°F
36°F
41°F
46°F
จุดน้ำค้าง
54°F
27°F
34°F
37°F
39°F
21°F
14°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
202°ใต้
6 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
189°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
17°เหนือ
14 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
26%
33%
35%
43%
39%
27%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
47%
0%
1%
5%
71%
56%
4%
3%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.37 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
48°F
48°F
46°F
50°F
50°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
32°F
34°F
32°F
30°F
30°F
32°F
ระดับที่สบาย
45°F
37°F
39°F
41°F
46°F
48°F
52°F
จุดน้ำค้าง
36°F
9°F
5°F
-0°F
9°F
12°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
4 mph
350°เหนือ
1 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
2
0
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
21%
18%
13%
18%
21%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
2%
2%
3%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dalian

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด