The Time Now > จีน > Chongqing > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Chongqing, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 9:50:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chongqing Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7218 กิโลเมตรจาก Chongqing
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
59°F
ไม่มีลม
88%
30.18 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 19 ต.ค. 2560, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:56 AM
6:20 PM
11:24
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:16 AM
5:43 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Chongqing

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
66°F
63°F
63°F
72°F
66°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
73°F
66°F
63°F
63°F
75°F
66°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
86°ตะวันออก
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
76°ตะวันออก
4 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
22°เหนือ
6 mph
1°เหนือ
6 mph
345°เหนือ
5 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
80%
89%
90%
68%
83%
89%
92%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Chongqing

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
70°F
66°F
70°F
64°F
63°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
64°F
61°F
61°F
63°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
73°F
73°F
70°F
64°F
68°F
66°F
61°F
66°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
63°F
59°F
57°F
54°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
194°ใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
2
2
2
0
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
72%
80%
84%
68%
65%
84%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
19%
0%
7%
45%
3%
44%
52%
52%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
70°F
72°F
72°F
70°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
64°F
66°F
66°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
55°F
59°F
59°F
61°F
63°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
80°ตะวันออก
3 mph
110°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
2 mph
350°เหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
64%
83%
86%
85%
89%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
47%
54%
48%
51%
53%
55%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.55 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Chongqing

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด