The Time Now > จีน > Chengdu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Chengdu, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 9:51:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chengdu Airport

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
7060 กิโลเมตรจาก Chengdu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
60.8°F
ไม่มีลม
94%
30.18 "Hg
1.68 ไมล์
พฤ. 19 ต.ค. 2560, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:07 AM
6:29 PM
11:22
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:26 AM
5:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Chengdu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
66°F
61°F
59°F
68°F
64°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
66°F
61°F
59°F
68°F
64°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
164°ใต้
5 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
6 mph
3°เหนือ
6 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
76%
93%
99%
76%
86%
92%
94%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
1%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Chengdu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
68°F
66°F
63°F
68°F
61°F
63°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
61°F
57°F
57°F
59°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
73°F
66°F
66°F
61°F
66°F
61°F
63°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
61°F
55°F
55°F
55°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
188°ใต้
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
281°ตะวันตก
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
6 mph
20°เหนือ
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
78%
82%
83%
71%
84%
83%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
0%
5%
13%
2%
56%
52%
29%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
61°F
61°F
59°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
340°เหนือ
3 mph
270°ตะวันตก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
5 mph
20°เหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
61%
81%
77%
80%
77%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
45%
43%
45%
51%
57%
57%
57%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Chengdu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด