The Time Now > จีน > Chengdu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Chengdu, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 8:54:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chengdu Airport

ฝนประปราย. เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
7060 กิโลเมตรจาก Chengdu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
66.2°F
3.11 mph 20° เหนือ
94%
29.83 "Hg
อ. 25 ก.ย. 2561, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:52 AM
6:58 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:48 PM
5:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Chengdu

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 2:17 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
70°F
68°F
66°F
66°F
70°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
66°F
70°F
68°F
66°F
66°F
72°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
5°เหนือ
5 mph
5°เหนือ
5 mph
358°เหนือ
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
15°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
80%
87%
95%
91%
77%
84%
92%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
52%
47%
54%
62%
61%
62%
53%
44%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Chengdu

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
70°F
75°F
73°F
72°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
63°F
64°F
64°F
64°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
70°F
70°F
68°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
61°F
61°F
63°F
55°F
34°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
6 mph
68°ตะวันออก
6 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
4 mph
260°ตะวันตก
2 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
78%
78%
63%
69%
57%
24%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
62%
64%
60%
57%
51%
5%
6%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
72°F
70°F
73°F
73°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
46°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
90°ตะวันออก
1 mph
180°ใต้
2 mph
20°เหนือ
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
20°เหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
0
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
76%
80%
75%
76%
76%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
52%
38%
56%
43%
42%
38%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Chengdu

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 2:17 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด