The Time Now > จีน > Changsha > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changsha, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 4:23:19 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shantou Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7809 กิโลเมตรจาก Changsha
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
46.4°F
3.11 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
46%
30.15 "Hg
ศ. 18 ม.ค. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:06 AM
5:50 PM
10:44
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:07 PM
2:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changsha

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 2:24 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
45°F
45°F
66°F
57°F
55°F
55°F
50°F
ระดับที่สบาย
45°F
41°F
43°F
66°F
57°F
54°F
54°F
46°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
46°F
55°F
54°F
52°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
184°ใต้
4 mph
201°ใต้
3 mph
200°ใต้
6 mph
256°ตะวันตก
2 mph
71°ตะวันออก
4 mph
343°เหนือ
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
93%
100%
66%
86%
91%
85%
91%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
5%
7%
9%
9%
27%
38%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changsha

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
55°F
45°F
54°F
57°F
66°F
68°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
39°F
37°F
32°F
43°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
64°F
48°F
37°F
48°F
54°F
66°F
66°F
61°F
จุดน้ำค้าง
55°F
46°F
39°F
36°F
34°F
37°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
200°ใต้
7 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
280°ตะวันตก
ไม่มีลม
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
89%
86%
54%
47%
36%
44%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
41%
56%
3%
1%
5%
5%
6%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
45°F
45°F
46°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
46°F
45°F
50°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
10°เหนือ
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
180°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
57%
52%
49%
58%
71%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
5%
6%
41%
48%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changsha

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 2:23 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด