The Time Now > จีน > Changsha > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changsha, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 9:49:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shantou Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7809 กิโลเมตรจาก Changsha
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.05°F
68°F
5.59 mph 20° เหนือ
78%
29.92 "Hg
พฤ. 19 ต.ค. 2560, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
5:48 PM
11:30
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:39 AM
5:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changsha

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
64°F
61°F
64°F
70°F
64°F
59°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
64°F
61°F
64°F
73°F
64°F
59°F
64°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
57°F
57°F
59°F
59°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
20°เหนือ
7 mph
356°เหนือ
6 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
352°เหนือ
9 mph
11°เหนือ
7 mph
351°เหนือ
6 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
338°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
80%
88%
77%
69%
80%
91%
75%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changsha

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
75°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
59°F
55°F
54°F
54°F
54°F
57°F
ระดับที่สบาย
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
57°F
52°F
54°F
50°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
343°เหนือ
9 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
4 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
70%
60%
55%
57%
44%
43%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
4%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
64°F
64°F
66°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
10°เหนือ
3 mph
20°เหนือ
6 mph
10°เหนือ
4 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
ไม่มีลม
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
49%
61%
59%
61%
71%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
5%
54%
55%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.11 นิ้ว
0.29 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changsha

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด