The Time Now > จีน > Changchun > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changchun, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 3:12:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changchun Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
7929 กิโลเมตรจาก Changchun
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
59°F
0.62 mph 10° เหนือ
94%
29.86 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:44 AM
6:41 PM
13:57
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
2:47 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
79°F
70°F
68°F
75°F
79°F
72°F
68°F
ระดับที่สบาย
63°F
81°F
70°F
68°F
75°F
82°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
66°F
64°F
68°F
68°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
81°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
183°ใต้
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
160°ใต้
6 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
67%
85%
87%
77%
67%
85%
89%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
43%
9%
0%
0%
18%
14%
23%
ฝนตก
-
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.08 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ส.ค. 2560, 10:21 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 18 ส.ค.
ส. 19 ส.ค.
อา. 20 ส.ค.
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
75°F
75°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
68°F
68°F
66°F
61°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
79°F
77°F
73°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
68°F
66°F
66°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
99°ตะวันออก
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
187°ใต้
10 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
69%
72%
72%
73%
95%
62%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
24%
51%
17%
30%
50%
6%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.47 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
73°F
73°F
73°F
70°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
55°F
57°F
57°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
52°F
54°F
54°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
260°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
3 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
1
1
3
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
51%
44%
48%
42%
41%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
4%
5%
5%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ส.ค. 2560, 2:07 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด