The Time Now > จีน > Changchun > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changchun, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 12:39:44 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changchun Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
7929 กิโลเมตรจาก Changchun
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
35.6°F
3.11 mph 200° ใต้
30%
30.09 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:01 AM
4:45 PM
10:44
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:24 PM
1:44 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
46°F
41°F
41°F
68°F
54°F
46°F
43°F
ระดับที่สบาย
68°F
45°F
37°F
37°F
68°F
50°F
43°F
37°F
จุดน้ำค้าง
34°F
39°F
37°F
39°F
37°F
41°F
41°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
177°ใต้
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
169°ใต้
6 mph
183°ใต้
10 mph
190°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
267°ตะวันตก
9 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
73%
85%
95%
33%
62%
81%
67%
ทัศนวิสัย
27 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
21 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
4%
60%
68%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
48°F
46°F
54°F
48°F
43°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
32°F
27°F
32°F
32°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
37°F
39°F
46°F
37°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
28°F
16°F
25°F
19°F
9°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
162°ใต้
9 mph
188°ใต้
7 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
257°ตะวันตก
12 mph
181°ใต้
16 mph
249°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
38%
53%
32%
33%
32%
23%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
68%
75%
1%
2%
4%
6%
39%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
39°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
32°F
28°F
28°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
36°F
32°F
34°F
30°F
39°F
36°F
36°F
จุดน้ำค้าง
19°F
10°F
27°F
19°F
14°F
14°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
280°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
17 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
260°ตะวันตก
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
27%
50%
46%
30%
29%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
4%
10%
6%
4%
4%
4%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด