The Time Now > จีน > Changchun > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changchun, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 11:08:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changchun Airport

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
7929 กิโลเมตรจาก Changchun
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
24.8°F
14.56°F
17.6°F
9.94 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
74%
30.27 "Hg
2.49 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
5:14 PM
10:43
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:59 PM
7:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
18°F
27°F
37°F
23°F
16°F
28°F
41°F
23°F
ระดับที่สบาย
7°F
16°F
32°F
14°F
7°F
21°F
36°F
16°F
จุดน้ำค้าง
10°F
10°F
10°F
9°F
7°F
10°F
14°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
248°ตะวันตก
6 mph
265°ตะวันตก
8 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
2°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
51%
29%
56%
67%
47%
30%
66%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
16 ไมล์
34 ไมล์
22 ไมล์
22 ไมล์
28 ไมล์
33 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
43°F
37°F
34°F
32°F
41°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
18°F
16°F
12°F
23°F
16°F
28°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
30°F
32°F
34°F
28°F
27°F
25°F
32°F
28°F
จุดน้ำค้าง
10°F
14°F
12°F
9°F
3°F
3°F
12°F
3°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
265°ตะวันตก
11 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
285°ตะวันตก
9 mph
279°ตะวันตก
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
34%
31%
32%
25%
26%
28%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
3%
3%
5%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
37°F
37°F
37°F
41°F
39°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
23°F
21°F
25°F
25°F
27°F
23°F
ระดับที่สบาย
34°F
32°F
37°F
32°F
32°F
32°F
30°F
จุดน้ำค้าง
1°F
14°F
7°F
5°F
25°F
18°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
90°ตะวันออก
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
7 mph
190°ใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
3
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
36%
27%
23%
51%
40%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
27%
36%
2%
5%
6%
5%
5%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.04 นิ้ว
0.53 นิ้ว
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด