The Time Now > จีน > Changchun > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changchun, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 23 เมษายน 2562 3:55:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changchun Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7929 กิโลเมตรจาก Changchun
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.03°F
35.6°F
3.11 mph 350° เหนือ
25%
29.77 "Hg
5.6 ไมล์
อ. 23 เม.ย. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:45 AM
6:30 PM
13:45
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:41 PM
6:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 เม.ย. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
43°F
46°F
54°F
41°F
34°F
50°F
55°F
ระดับที่สบาย
54°F
37°F
43°F
52°F
39°F
32°F
46°F
54°F
จุดน้ำค้าง
21°F
12°F
14°F
1°F
10°F
18°F
18°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
16°เหนือ
10 mph
11°เหนือ
6 mph
359°เหนือ
9 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
9°เหนือ
4 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
22°เหนือ
11 mph
4°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
1
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
27%
25%
10%
26%
49%
26%
15%
ทัศนวิสัย
40 ไมล์
47 ไมล์
34 ไมล์
49 ไมล์
42 ไมล์
28 ไมล์
30 ไมล์
37 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
9%
31%
3%
1%
11%
1%
2%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 เม.ย. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
จ. 29 เม.ย.
อ. 30 เม.ย.
พ. 01 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
55°F
59°F
68°F
70°F
66°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
34°F
34°F
36°F
50°F
48°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
55°F
66°F
66°F
66°F
61°F
64°F
จุดน้ำค้าง
1°F
10°F
10°F
12°F
28°F
48°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
13°เหนือ
11 mph
16°เหนือ
8 mph
12°เหนือ
14 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
16%
14%
11%
22%
54%
70%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
31%
1%
2%
3%
44%
42%
46%
47%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
จ. 06 พ.ค.
อ. 07 พ.ค.
พ. 08 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
63°F
57°F
63°F
64°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
43°F
45°F
50°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
57°F
63°F
54°F
63°F
64°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
52°F
16°F
39°F
30°F
25°F
16°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
350°เหนือ
19 mph
280°ตะวันตก
19 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
350°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
5
5
5
1
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
15%
51%
27%
20%
13%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
41%
5%
61%
35%
3%
3%
4%
ฝนตก
0.49 นิ้ว
-
0.3 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 เม.ย. 2562, 2:15 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด