The Time Now > จีน > Changchun > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changchun, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 12:48:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changchun Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7929 กิโลเมตรจาก Changchun
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
90.57°F
69.8°F
19.26 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
59%
29.71 "Hg
ศ. 20 ก.ค. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:13 AM
7:16 PM
15:3
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:16 AM
11:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 8:02 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
79°F
73°F
81°F
88°F
81°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
81°F
75°F
84°F
97°F
86°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
66°F
68°F
73°F
70°F
66°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
70%
80%
67%
60%
70%
83%
89%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
10%
7%
7%
5%
10%
37%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
88°F
90°F
93°F
90°F
90°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
95°F
97°F
97°F
93°F
90°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
73°F
70°F
72°F
70°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
184°ใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
3
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
61%
62%
49%
59%
58%
80%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
37%
6%
40%
44%
58%
8%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
1.38 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
86°F
84°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
97°F
90°F
90°F
91°F
88°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
68°F
68°F
70°F
66°F
66°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
180°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
3
4
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
58%
55%
60%
55%
55%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
42%
45%
4%
36%
49%
ฝนตก
-
-
0.11 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.84 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 8:02 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด