The Time Now > จีน > Changchun > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changchun, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 12:38:34 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changchun Airport

แดดออก. หนาว.
ระยะทาง
7929 กิโลเมตรจาก Changchun
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
14°F
14°F
-9.4°F
ไม่มีลม
34%
30.63 "Hg
10 ไมล์
ศ. 24 ม.ค. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
4:36 PM
9:31
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:50 AM
2:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
14°F
-0°F
-4°F
1°F
21°F
-0°F
-8°F
-8°F
ระดับที่สบาย
5°F
-13°F
-18°F
-11°F
14°F
-9°F
-17°F
-20°F
จุดน้ำค้าง
-0°F
-8°F
-9°F
-6°F
7°F
-2°F
-9°F
-6°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
188°ใต้
6 mph
168°ใต้
7 mph
182°ใต้
6 mph
274°ตะวันตก
4 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
76%
78%
71%
56%
88%
91%
100%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
14°F
21°F
23°F
30°F
28°F
19°F
18°F
18°F
อุณหภูมิต่ำ
-8°F
-4°F
-8°F
1°F
9°F
-6°F
7°F
5°F
ระดับที่สบาย
1°F
9°F
10°F
19°F
21°F
10°F
7°F
16°F
จุดน้ำค้าง
-2°F
5°F
10°F
14°F
18°F
7°F
14°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
184°ใต้
4 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
7°เหนือ
ไม่มีลม
1 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
61%
68%
65%
69%
64%
92%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
1%
3%
4%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
14°F
12°F
14°F
14°F
9°F
9°F
16°F
อุณหภูมิต่ำ
3°F
1°F
-4°F
-0°F
-9°F
-8°F
-4°F
ระดับที่สบาย
7°F
1°F
5°F
-4°F
-6°F
-8°F
1°F
จุดน้ำค้าง
10°F
7°F
7°F
10°F
5°F
5°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
350°เหนือ
5 mph
250°ตะวันตก
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
10°เหนือ
7 mph
290°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
84%
79%
93%
90%
84%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
45%
51%
69%
5%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.47 นิ้ว
0.19 นิ้ว
5.77 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด