The Time Now > จีน > Changchun > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Changchun, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 11:54:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Changchun Airport

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
7929 กิโลเมตรจาก Changchun
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
21.2°F
16.34°F
8.6°F
3.11 mph 10° เหนือ
58%
30.39 "Hg
10 ไมล์
อ. 20 มี.ค. 2561, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:43 AM
5:50 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:20 AM
8:45 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
14°F
16°F
43°F
25°F
21°F
21°F
48°F
32°F
ระดับที่สบาย
7°F
7°F
37°F
21°F
16°F
14°F
45°F
27°F
จุดน้ำค้าง
7°F
1°F
3°F
9°F
7°F
10°F
14°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
21°เหนือ
4 mph
112°ตะวันออก
4 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
201°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
55%
18%
46%
54%
60%
24%
52%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
27 ไมล์
43 ไมล์
30 ไมล์
30 ไมล์
35 ไมล์
35 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
48°F
48°F
52°F
61°F
64°F
64°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
14°F
21°F
27°F
36°F
46°F
50°F
48°F
34°F
ระดับที่สบาย
36°F
43°F
43°F
48°F
61°F
64°F
64°F
45°F
จุดน้ำค้าง
3°F
14°F
16°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
283°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
24 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
23 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
4
6
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
26%
28%
25%
29%
33%
45%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
6%
1%
1%
48%
53%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
52°F
46°F
48°F
41°F
43°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
37°F
36°F
36°F
32°F
28°F
32°F
ระดับที่สบาย
43°F
43°F
43°F
45°F
34°F
37°F
41°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
28°F
34°F
14°F
16°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
70°ตะวันออก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
80°ตะวันออก
9 mph
160°ใต้
17 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
250°ตะวันตก
10 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
47%
62%
60%
33%
25%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
26%
54%
54%
54%
55%
5%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.28 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Changchun

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด