The Time Now > จีน > ปักกิ่ง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ปักกิ่ง, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2559 9:03:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Beijing Airport

แดดออก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7605 กิโลเมตรจาก ปักกิ่ง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
26.6°F
19.98°F
15.8°F
ไม่มีลม
64%
30.42 "Hg
10 ไมล์
ส. 10 ธ.ค. 2559, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:24 AM
4:49 PM
9:25
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:42 PM
1:19 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 8:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
23°F
21°F
21°F
43°F
32°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
37°F
19°F
16°F
16°F
37°F
30°F
30°F
30°F
จุดน้ำค้าง
10°F
16°F
16°F
19°F
25°F
28°F
30°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
179°ใต้
3 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
9°เหนือ
6 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
73%
78%
97%
48%
87%
87%
77%
ทัศนวิสัย
42 ไมล์
24 ไมล์
26 ไมล์
17 ไมล์
24 ไมล์
11 ไมล์
5 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
5%
21%
42%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 10 ธ.ค.
อา. 11 ธ.ค.
จ. 12 ธ.ค.
อ. 13 ธ.ค.
พ. 14 ธ.ค.
พฤ. 15 ธ.ค.
ศ. 16 ธ.ค.
ส. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
43°F
45°F
36°F
34°F
37°F
37°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
19°F
21°F
30°F
23°F
18°F
18°F
18°F
28°F
ระดับที่สบาย
32°F
34°F
36°F
30°F
27°F
28°F
28°F
43°F
จุดน้ำค้าง
14°F
25°F
25°F
14°F
10°F
10°F
16°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
171°ใต้
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
55%
50%
41%
40%
34%
47%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
58%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 18 ธ.ค.
จ. 19 ธ.ค.
อ. 20 ธ.ค.
พ. 21 ธ.ค.
พฤ. 22 ธ.ค.
ศ. 23 ธ.ค.
ส. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
36°F
41°F
41°F
37°F
37°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
21°F
21°F
25°F
25°F
25°F
19°F
ระดับที่สบาย
45°F
32°F
37°F
37°F
37°F
37°F
37°F
จุดน้ำค้าง
23°F
9°F
12°F
16°F
19°F
21°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
350°เหนือ
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
20°เหนือ
1 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
30%
32%
33%
40%
46%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 8:22 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด