The Time Now > จีน > ปักกิ่ง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ปักกิ่ง, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 2:39:46 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Beijing Airport

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
7605 กิโลเมตรจาก ปักกิ่ง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
24.8°F
24.8°F
3.2°F
ไม่มีลม
39%
30.33 "Hg
10 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:03 AM
5:54 PM
10:51
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:26 PM
6:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
23°F
21°F
48°F
30°F
21°F
21°F
52°F
32°F
ระดับที่สบาย
14°F
12°F
45°F
27°F
14°F
14°F
48°F
28°F
จุดน้ำค้าง
10°F
9°F
9°F
18°F
14°F
14°F
14°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
351°เหนือ
6 mph
5°เหนือ
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
2°เหนือ
6 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
170°ใต้
4 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
60%
20%
58%
73%
76%
21%
59%
ทัศนวิสัย
27 ไมล์
30 ไมล์
45 ไมล์
37 ไมล์
32 ไมล์
30 ไมล์
45 ไมล์
38 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
52°F
54°F
52°F
52°F
46°F
50°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
21°F
21°F
27°F
25°F
23°F
37°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
41°F
46°F
48°F
48°F
48°F
45°F
48°F
50°F
จุดน้ำค้าง
10°F
14°F
16°F
18°F
23°F
9°F
16°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
101°ตะวันออก
5 mph
170°ใต้
3 mph
180°ใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
24%
23%
26%
32%
19%
24%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
4%
3%
5%
6%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
50°F
52°F
54°F
55°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
37°F
39°F
36°F
36°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
50°F
50°F
52°F
54°F
52°F
จุดน้ำค้าง
21°F
18°F
23°F
27°F
14°F
25°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
80°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
160°ใต้
4 mph
280°ตะวันตก
6 mph
10°เหนือ
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
23%
31%
34%
19%
30%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
42%
40%
6%
4%
6%
6%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด