The Time Now > จีน > ปักกิ่ง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ปักกิ่ง, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 พฤษภาคม 2559 12:44:51 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Beijing Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
7605 กิโลเมตรจาก ปักกิ่ง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
23°F
3.11 mph 10° เหนือ
21%
30.01 "Hg
10 ไมล์
ส. 07 พ.ค. 2559, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:08 AM
7:14 PM
14:6
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:53 AM
6:33 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 พ.ค. 2559, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
68°F
79°F
68°F
54°F
66°F
79°F
68°F
ระดับที่สบาย
52°F
68°F
77°F
68°F
52°F
66°F
79°F
68°F
จุดน้ำค้าง
25°F
27°F
27°F
27°F
30°F
37°F
43°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
197°ใต้
12 mph
179°ใต้
6 mph
180°ใต้
4 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
201°ใต้
14 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
3
4
2
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
21%
14%
21%
38%
35%
28%
48%
ทัศนวิสัย
38 ไมล์
43 ไมล์
50 ไมล์
45 ไมล์
38 ไมล์
39 ไมล์
41 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 พ.ค. 2559, 9:32 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 07 พ.ค.
อา. 08 พ.ค.
จ. 09 พ.ค.
อ. 10 พ.ค.
พ. 11 พ.ค.
พฤ. 12 พ.ค.
ศ. 13 พ.ค.
ส. 14 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
75°F
81°F
79°F
84°F
73°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
54°F
54°F
55°F
57°F
61°F
57°F
52°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
79°F
77°F
82°F
73°F
79°F
จุดน้ำค้าง
27°F
43°F
50°F
46°F
55°F
52°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
194°ใต้
13 mph
195°ใต้
9 mph
180°ใต้
6 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
99°ตะวันออก
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
2
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
30%
43%
32%
48%
35%
19%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
20%
0%
39%
40%
0%
ฝนตก
-
-
-
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 พ.ค.
จ. 16 พ.ค.
อ. 17 พ.ค.
พ. 18 พ.ค.
พฤ. 19 พ.ค.
ศ. 20 พ.ค.
ส. 21 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
84°F
86°F
88°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
86°F
88°F
91°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
46°F
55°F
48°F
32°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
100°ตะวันออก
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
53%
43%
55%
31%
20%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
26%
20%
0%
15%
10%
0%
20%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
-
-
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 พ.ค. 2559, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+8