The Time Now > จีน > ปักกิ่ง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ปักกิ่ง, จีน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 3:43:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Beijing Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
7605 กิโลเมตรจาก ปักกิ่ง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
89.6°F
71.6°F
3.11 mph 110° ตะวันออก
66%
29.71 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 20 ส.ค. 2560, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:29 AM
7:06 PM
13:37
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:25 AM
5:12 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ส.ค. 2560, 2:07 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
73°F
73°F
91°F
81°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
73°F
75°F
99°F
84°F
77°F
77°F
73°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
164°ใต้
4 mph
158°ใต้
4 mph
77°ตะวันออก
6 mph
170°ใต้
6 mph
195°ใต้
4 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
339°เหนือ
7 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
91%
95%
49%
75%
86%
79%
82%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
35%
0%
0%
0%
0%
76%
39%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
0.75 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ส.ค. 2560, 10:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 20 ส.ค.
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
91°F
79°F
81°F
86°F
86°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
88°F
97°F
70°F
82°F
86°F
84°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
64°F
70°F
63°F
54°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
54%
84%
74%
47%
34%
17%
12%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
72%
54%
74%
58%
47%
23%
4%
3%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
1.2 นิ้ว
0.31 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ส.ค.
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
88°F
82°F
82°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
61°F
63°F
63°F
64°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
5 mph
200°ใต้
6 mph
180°ใต้
6 mph
180°ใต้
5 mph
80°ตะวันออก
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
25%
85%
57%
57%
58%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
54%
7%
9%
35%
5%
ฝนตก
-
-
0.43 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ปักกิ่ง

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ส.ค. 2560, 2:07 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด